blasmusikbuero.de - Webseiten von Jürgen Enser ins Archiv aufgenommen / Webovky Jürgena Ensera uchovány v archivu

de Die WEB-Seiten von Júrgens Enser, der vor etwa 2 Jahren verstorben ist (siehe auch Abschied von Jürgen Enser - Förderer der böhmischen Blasmusik in Deutschland / Rozloučení s Jürgenem Enserem - Propagátorem české dechovky v Německu ) sind zwar noch am Internet, werden aber irgendwann klanglos verschwinden. Jürgens war ein guter Kenner der böhmischen Blasmusikszene und mein Freund. Für mich daher ein Anlass genug, seine unvollendete Arbeit in "eingefrorener" Form für die Zukunft zu erhalten. Seine WEB-Seiten sind nun auch unter blasmusikbuero.dechovka.eu zu erreichen.

cz Webovky Júrgense Ensera, který před dvěma roky zesnul ( viz také Abschied von Jürgen Enser - Förderer der böhmischen Blasmusik in Deutschland / Rozloučení s Jürgenem Enserem - Propagátorem české dechovky v Německu ) jsou sice ještě na internetu, ovšem někdy v budoucnu v tichosti zmizí. Jürgens byl velmi dobrým znalcem české dechovkové scény a můj přítel. Pro mne dostatečný důvod, abych jeho nedokončenou práci uchoval do budoucna v archivu v "zamrzlé" formě. Jeho webovky se nyní také nachází  pod blasmusikbuero.dechovka.eu