Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Blaskapelle Spiro-Muzika (Archiv)

Liebe Fans und Freunde von Spiro Muzika, leider wird Spiro Muzika in Zukunft nicht mehr auftreten können. Wir möchten uns an dieser Stelle für die hervorragende Zeit mit Euch bedanken. Es hat rießigen Spass gemacht mit Euch zusammen soviel schöne Veranstaltungen erleben zu dürfen.
Ende der Aktivitäten 3. März 2009

Eingefrorene Inetpräsenz wird von mir weitergeführt unter spiromuzika.dechovka.eu

Milí přítelé dechové hudby Spiro-Muzika, žel bohu tato dechová hudba nebude v budoucnu již vystupovat. Chtěli bychom na tomto místě všem fanouškům poděkovat za krásný čas společně prožitý. Pro nás bylo velkým potěšením společně s vámi smět prožít tolik krásných vystoupení.
Konec aktivit 3. března 2009


Původní internetová prezence je mnou vedena dále pod spiromuzika.dechovka.eu

Distinct vocalists

Distinct tubists