Anniversary August 2014 - Václav Vačkář

- CZ - - OK -


V měsíci srpnu  2014 vzpomeneme 123. výročí od narození Václava Vačkáře, skladatele a velmi angažovaného organizátora hudebního života s vyjímečným postavením: V hudební oblasti byl nazýván "náš táta".

Metoděj Prajka 23 Jahre alt
Václav Vačkář
1881-08-12, Dobřejovice
1954-02-04, Praha

Sen lásky


hudba Václav Vačkář
text Franta Vojan
hraje
Pražský šraml
kapelník Martin Cingoš
záznam z roku 1944
Esta 4665A


notové vydání

Probuzení ("Aufwachen") /
Gruß an Böhmen


hudba Václav Vačkář
hraje
občanská kapela Tramin z Tirol
u příležitosti ročně se pořádajícího
Bauernsonntag 2012
pod taktovkou
Prof. Norberta Rabansera
(pozoruhodná nahrávka live)

Václav Vačkář byl sice nejprve skladatelem samoukem, postupně se ale osvojil patřičné vzdělání u Vojtěcha Říhovského a Jaroslava Křičky. Hodiny hry na housle
dostával od pana učitele Josefa Švejchy v Čestlicích, vyučovací hodiny hry na křídlovku u pana Františka Freislebena z Modletic.

Své hudební působení začal jako elév u hudby 45. pěšího pluku v Přemyšlu, nezůstal však dlouho. Jako sólista putoval pak s kapelou Josefa Schwarze po Rusku, hrál v městské hudbě v Dalmácii, v moravských Boskovicích, v divadelním orchestru v Krakově, až se natrvalo usídlil v Praze. Hrával postupně jako houslista a trumpetista v České filharmonii, v orchestru Vinohradského divadla, v Šakově filharmonii a také v některých pražských kinech kinech.

Ze zdravotních důvodů (ušní choroba) byl ale Václav Vačkář nucen své angažmá jako hráč ukončit. Věnoval se proto ve zvýšené míře komponování a organizaci v hudební oblasti.

Vačkář patřil k zakládajícím členům Ochranného Svazu Autorského, OSA. Dostalo se mu řady uznání, mimo jiné titul čestný občan Zbiroha a rodných Dobřejovic. Obě obce byly zvěčněny
v jeho skladbách Dobřejovická a Vzpomínka na Zbiroh., Vačkářovy skladby se vyznařují nezaměnitelným rukopisem a těší se neustále velké oblibě.

Viz. také
Skladatel Václav Vačkář / Komponist Václav Vačkář

- DE - - OK -

Im Monat August 2014 erinnern wir uns an den 123. Jahrestag der Geburt von Václav Vačkář, dem Komponist und einen sehr engagierten Organisator des öffentlichen musikalischen Lebens mit einem Sonderstatus: Im musikalischen Bereich wurde er "unser Vater" bezeichnet.

Metoděj Prajka 23 Jahre alt
Václav Vačkář
1881-08-12, Dobřejovice
1954-02-04, Praha

Der Liebestraum / Sen lásky


Musik Václav Vačkář
Text Franta Vojan
es spielt
Prager Schrammel
kapelník Martin Cingoš
  Aufzeichnung aus dem Jahre 1944
Schallplatte Esta 4665A


Notenheftchen

Gruß an Böhmen /
Probuzení ("Aufwachen")


Musik Václav Vačkář
es spielt
  Bürgerkapelle Tramin aus Tirol
anlässlich des jährlich veranstalteten
Bauernsonntags
unterm Taktstock von
Prof. Norbert Rabanser
(bemerkenswert gute Liveaufzeichnung
aus dem Jahre 2012)

Václav Vačkář war zuerst zwar nur Komponist Autodidakt, schrittweise aber eignete er sich angemessene Ausbildung bei Vojtěch Říhovský und Jaroslav Křička. Violin-Unterricht bekamm er von Herrn Lehrer Josef Švejcha in Čestlice, den Flügelhorn-Unterricht von Herrn František Freisleben aus Modletice.

Sein musikalisches Wirken begann er als Eleve beim 45. Infanterieregiment in Přemyšl, allerding blieb er nicht allzu lang. Als Solist wanderte er mit der Kapelle von Josef Schwarz durch Russland, er spielte in der Stadtmusik in Dalmtzien, in Mährisch Boskovice, im Theaterorchester in Krakau, ehe er sich für immer in Prag niederließ. In Prag spielte er als Geiger und Trompeter in der Tschechischen Philharmonie, im Prager Theaterorchester in Vinohrady, in der Philharmonie von Šakov sowie in einigen Prager Kinos.

Aus gesundheitlichen Gründen (chronisches Ohrenleiden) wurde Václav Vačkář gezwungen, sein Engagement als Spieler zu beenden. Er widmete seine Kräfte fortan der Kompositionstätigkeit sowie der Organisation im musikalischen Bereich.

Vačkář gehörte zu Gründungsmitgliedern des Autoren-Schutzverbandes OSA mit dem Sitz in Prag. Er erhielt eine Reihe von Anerkennungen für seine Lebenstätigkeit für die Musik, unter anderem wurde er Ehrenbürger von Zbiroh und seinem Geburtsort Dobřejovice. Beide Gemeinden wurden in seinen Kompositionen Erinnerung an Zbiroh und Dobřejovická polka verewigt. Vačkář  seiner Kompositionen zeichnen sich durch eine unverwechselbare Handschrift aus. Sie erfreuen sich weiterhin einer großen Beliebtheit in der musikalischen Gemeinde der Gegenwart.

Siehe auch
Skladatel Václav Vačkář / Komponist Václav Vačkář