Anniversary September 2013 - Antonin Pernička

- CZ -

 
Skladatel Antonín Pernička slaví
29. září 2013
své šestašedesátiny

  Antonin Pernicka
Antonín Pernička
v Ratíškovicích 2013

Zafúkal větérek


hudba, text Antonín Pernička
arr. Ivo Horký

hraje a zpívá
dechová hudba Stříbrňanka

Antonín Pernička spolupracuje dlouhá léta s dechovou hudbou Stříbrňanka.

Viz. také můj příspěvek
Skladatel Antonín Pernička / Komponist Antonín Pernička

- Kvítek -

- DE -


Komponist Antonín Pernička feiert
 am 29. September 2013
seinen Sechundsechziger
 
  Antonin Pernicka
Antonín Pernička
in Ratíškovicích2013

Ein Windchen bließ vorbei /
Zafúkal větérek


hudba, text Antonín Pernička
arr. Ivo Horký

Blaskapelle Stříbrňanka

Antonín Pernička arbeitet lange Jahre mit der Blaskapelle Stříbrňanka zusammen.

Siehe auch meinen Beitrag
Skladatel Antonín Pernička / Komponist Antonín Pernička
- Kvítek -