Anniversary October 2013 - Karel Valdauf

- CZ -


Neuvěřitelné, ale skutečnost. Před 100 lety se v měsíci říjnu narodil úspěšný skladatel a bandleader Karel Valdauf.

Karel Valdauf
Karel Valdauf
1913-10-25, Trhové Sviny
1982-07-04, Praha
Dávno přešla doba loučení


hudba, text Karel Valdauf

zpívá Miroslav Šuba

hraje Valdaufinka
pod taktovkou Karla Valdaufa

nahráno v Supraphonu
v roce 1975

K velikánům české dechovky lze Karla Valdaufa bezesporu řadit, který se zjevně v západní části střední Evropy  ve srovnání  s jinými  známými skladateli dnes tolik nehraje. Dle mého úsudku to lze přičíst době, v které Karel Valdauf působil. V době existence "železné opony" a izolace během "Studené války".

V domovině české dechovky je ale Karel Valdauf stále "živý" a velmi oblíben. Jeho skladby tvoří nedílnou součást repertoáru všech česko-moravsko-slovenských kapel. Napsal jich kolem 150, mnohé z nich opatřil sám vlastním, velmi zdařilým a harmonizujícím textem. Hovořit o nejznámější skladbě v souvislosti s klenotnicí, kterou vytvořil, nemá vskutku smysl. Je jich mnoho, stačí se dotázat lidí, každý nabídne tu svou. Nikterak bezdůvodně zde uvádím tu "mou": "Dávno přešla doba loučení".

V přátelském ovzduší při sklence vína či piva by mohla od přítele padnout jiná alternativa. Nebylo by se o co přít. Jedna jako druhá skladba z pera mistra, neunavného tvůrce od svých ranných let a nadšence lidové hudby  jsou hudebními perlami. V podání jeho orchestru se neomezoval jen na běžné, klasické dechové obsazení. Rád doplňoval orchestr smičci, saxofony nebo i kytarami.

Karel Valdauf vedl ve zralém věku svérázný, téměř "bohémský" život. Vedle své časově náročné činnosti zvládl uzavřít dohromady tři manželství, které nezůstaly bez potomků. Rodný dům KArla Valdaufa je dnes zařízen jako trvalé muzeum. Obec se může hrdě pyšnit svým rodákem, který už dávno zakotvil v srdcích milovníků české dechovky.

V Trhových Svinech se každým rokem v měsíci srpnu pořádá na náměstí před obecním úřadem "Festival Karla Valdaufa", který by vášniví fandové dechovky přehlédnout neměli.

viz. také můj příspěvek
Skladatel Karel Valdauf / Komponist Karel Valdauf

- de -

Unglaublich, aber wahr. Vor 100 Jahren im Monat Oktober wurde der erfolgreiche Komponist und Bandleader Karel Valdauf geboren.

Karel Valdauf
Karel Valdauf
1913-10-25, Trhové Sviny
1982-07-04, Praha
Dávno přešla doba loučení


Musik, Text Karel Valdauf

Gesang Miroslav Šuba

Blaskapelle Valdaufinka
  unterm Taktstock von
Karel Valdauf

  aufgenommen in Supraphon
  im Jahr 1975

Zu den Riesen der böhmischen Blasmusik kann man zweifelsohne auch Karel Valdauf zählen, der offenkundig in dem westlichen Teil Mitteleuropas nicht so oft gespielt wird wie andere, vergleichbar bekannte Komponisten. Meinem Urteil nach kann es jener Zeit "angelastet" werden, in der Karel Valdauf lebte. Einer Zeitepoche der Existenz des "Eisernen Vorhanges" und Isolation während des "Kalten Krieges".

In der Heimat der böhmischen Blasmusik ist Karel Valdauf aber fortwährend "lebend" und sehr beliebt. Seine Kompositionen bilden einen untrennbaren Bestandteil des Repertoires alle böhmisch-mährisch-slowakischen Blaskapellen. Valdauf komponierte um die 150 Stücke, manche hatte er mit seinem eigenen, sehr gelungenen und mit der Musik harmonierenden Text ausgestattet. In diesem Zusammenhang darüber zu reden, welche seiner Kompositionen denn die Beliebteste sei, ergibt in der Tat keinen Sinn. Viele sind es, es genügt nur, die Leute zu fragen, jeder wird die Seinige anbieten. Keinesfalls ohne Grund biete ich hier als Kostprobe die Meinige: "Längst verging die Zeit des Abschid-Nehmens".

Bei einer guten Stimmung unter Freunden, beim Glas Wein oder Bier könnte ein Freund eine andere Alternative anbieten. Es könnte keinen Streit geben. Die eine wie die andere Komposition aus der Feder des Meisters, eines unermüdlichen Schöpfers seit seiner frühen Jahren und Enthusiasten der Volksmusik sind allesamt musikalische Perlen. In der Darbietung mit seinem Orchester beschränkte er sich nur auf die in der böhmischen Blasmusik geläufige, klassische Orchesterbesetzung. Gerne erweiterte er das Orchester um Streicher, Saxofone, gelegentlich auch um Gitarren.

Karel Valdauf führte in seinem reifen Alter ein Leben eines Bohème. Er brachte es auch zu Wege, neben seiner zeitaufwendigen musikalischen Tätigkeit insgesamt drei Ehen zu schließen, die nicht ohne Nachkommen verliefen. Das Geburtshaus von Karel Valdauf in Trhové Sviny wurde als ein ständiges Museum eingerichtet. Die Gemeinde kann mit Stolz auf seinen Bürger blicken, der schon lang in den Herzen der Liebhaber der böhmischen Blasmusik sein Anker fand.

In Trhové Sviny  wird jedes Jahr im Monat August am Hauptplatz vorm Gemeindeamt das "Festival von Karel Valdauf" veranstaltet. Dieses Festival sollten sich die leidenschaftlichen Fans sicher nicht entgehen lassen.

Siehe auch meinen Beitrag
Skladatel Karel Valdauf / Komponist Karel Valdauf