R. A. Dvorský, Melody Boys: Nikdy se nevrátí pohádka mládí

Hudba, text Karel Vacek
zpěv R. A. Dvorský a Melody Boys, hrají Melody Boys

viz také  / siehe auch
R. A. Dvorský - Král české zábavné hudby / König der böhmischen Unterhaltunsmusik