Josef Stelibský - Sen lásky (1936), Dvorský's Melody Boys, Hotel Slavia

hudba Josef Stelibský, text Karel Růžička
zpívá R.A. Dvorský a Václav Bláha (s trumpetou v ruce)
R. A. Dvorský a jeho Melody Boys