Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

10 Jahre BBB - Burgenländer Bringen Blasmusik

cz- Česká verze se nachází v druhé polovině článku.

Die BBB - nun Burgenländer Bringen Blasmusik - für viele unter dem alten Namen "Blech & Brass Banda" gewiß noch lange Zeit im Gedächtnis verankert, feierte am vergangenen Wochenende, den 5.-7. Juni 2009 in ihrer Heimatgemeinde St. Andrä am Zicksee am gewohnten Ort in gewohnter Weise ihr 10-jähriges Bestandsjubiläum. Leider konnte ich nicht dem Fest in voller Länge von drei Tagen beiwohnen, so dass sich meine kurzen Impressionen lediglich auf den Samstag beschränken. Der Samstag-Abend wurde von den Blaskapellen Tschecháranka, BBB sowie Stříbrňanka, wie zu erwarten war, mit böhmischer Blasmusik gestaltet.

Alle drei Blaskapellen waren mit ihrem vorbereiteten Abend-Mix bemüht, ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles Programm im vorgesehenen, relativ kurzen Zeitrahmen zu unterbringen, was den Blaskapellen auch sehr gut gelang.

Die Runde wurde mit der sichtlich gut gelaunten Blaskapelle Tschecháranka vor einem fast voll besetzten Riesenzelt eröffnet. Tschecháranka hat auch diesmal nach ihrem bewährten Konzept einerseits ihre eigenen Kompositionen "in die Auslage" gestellt, andererseits auch "Klassiker" zum Ton kommen lassen, die einer derartigen Veranstaltung auch den würdigen Charakterrahmen verleihen sollen.  Klarerweise war bei dieser Gelegenheit höchst angebracht, auch Kostproben von der in junger Vergangenheit neu  produzierten CD dem Publikum anzubieten. (CD-Bezug s. u.a.. Tschecháranka-Seiten).

Der Gastgeber BBB wartete mit einem  flotten Gemisch von Melodien auf, geschmackvoll arrangiert mit einigen Show-Einlagen, die unterhaltend wirkten und beim Publikum recht gut ankamen (s. z.B. das Klarinettensolo von Ondra und Martin). Die BBB hat dieses Jubiläum auch zum Anlass genommen, Änderungen in der Besetzung und Organisation der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Die Partie hat sich standesgemäß von den langjährigen Mitgliedern Christian Hoffmann aus St. Andrä und Franz Waldherr aus Frauenkirchen verabschiedet. Hochgekommene Emotionen bei der Bekanntgabe waren nicht leicht zu unterdrücken. Die Partie hatte doch ein hübsches Stück des gemeinsamen Weges hinter sich gebracht. Das Management der Blasformation wurde nun zur Gänze von Jakob Welser übernommen, dem ich an dieser Stelle weiterhin viel Geschick und nicht nachlassende Begeisterung für die böhmische Blasmusik wünsche.

Die Blaskapelle Stříbrňanka stand vor einer keineswegs leichten Aufgabe, wie übrigens jede böhmische Blasformation, die außerhalb ihrer Heimat spielt: dem Publikum ein tragbares Kompromissprogramm anzubieten und dabei ihre eigenen Profilkonturen klar beizubehalten. Es ist kein Geheimnis, dass die böhmischen Blaskapellen dem heimischen Publikum eine andere Programmkost aufwarten. (Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist eines gesonderten Beitrages wert. Das betrifft nicht nur Gesang.) Der Blaskapelle Stříbrňanka mit ihrem Kapellmeister Vojta Horký ist es meiner Empfindung nach auch an diesem Abend recht gut gelungen. Mit dem gewählten  Programmangebot wurde dem Geschmack des Publikums weitgehend  entgegen gekommen. Zugleich aber trug das Programm unverkennbare Konturen dieser Blaskapelle.

Allen Sponsoren dieses Blasmusikfestes gebührt ein Dank, nicht zuletzt auch Christian Braun von der Fa. Miraphone, der voll bepackt mit teuren und wunderschönen Instrumenten einen doch so langen Weg zu diesem Fest auf sich nahm.

Ich bedanke mich bei Thomas Zsivkovits (Tschecháranka), Jakob Welser (BBB) und Vojta Horký (Stříbrňanka) für die gewidmeten, zuletzt produzierten CD´s.

Thomas Thomas Thomas
Thomas
Tschecháranka
Radek
BBB
Vojta
Stříbrňanka

S.a. Fotoalbum


cz- Dechová hudba BBB – nyní známá jako „Středohorňáci Přináší Dechovku“ - pro mnohé ovšem jistě ještě dlouho v paměti jako "Blech & Brass Banda", slavila minulý víkend 5.-7. Června 2009 ve své domovské obci  St. Andrä am Zicksee na zvyklém místě a vžitým způsobem jejich 10tileté výročí od založení. Bohužel jsem se nemohl zůčastnit slavnosti v celé své délce tří dnů, takže se omezím ve svých krátkých dojmech z tohoto festivalu pouze na sobotu. Sobotní večer byl programově naplněn dechovými hudbami  Tschecháranka, BBB a Stříbrňanka, dle očekávání  českou dechovkou.

Všechny tři kapely se snažily svým připraveným večerním  mixem vměstnat do vyměřeného, poměrně krátkého  časového rámce svůj pestrý a hodnotný program, což se všem třem dle mého úsudku také velmi dobře povedlo.

Večerní rundu rozjela zjevně dobře naladěná dechová hudba  Tschecháranka před témeř zcela naplněným, velkým hangárem.  Tschecháranka i tentokráte umístila „do výlohy“ dle svého osvědčeného konceptu své vlastní skladby, neopoměla ale také uvést tóny  „klasiků“, kteří by měli vystoupením tohoto typu vždy propůjčovat charakterový rámec. Samosebou bylo u této příležitosti nanejvýš vhodné nabídnout publiku „ochutnávky“  z cédéčka, které bylo nedávno natočeno. (CD lze objednat mimo jiné i na stránkách Tschecháranky).

Hostitel, dechová hudba BBB nabídla rychlou směs melodií, vkusně aranžovaných spolu s nabídkou show, které působily zábavně a byly publikem pozitivně přijaty (např. Klarinetové sólo Ondry a Martina). BBB využila této jubilejní příležitosti také k tomu, aby veřejnosti oznámila změny v obsazení a organizačním pozadí. Formace se rozloučila se svými dlouholetými členy Christianem Hoffmannem ze  St. Andrä a Franzem Waldherrem z Frauenkirchen. Emoce, které při oznamování silně vstoupily do popředí nebylo snadné na podiu potlačit. Parta přeci jen strávila za uplynulých deset let kus společné cesty. Management formace převzal nyní se vším všudy Jakob Welser z Německa, kterému na tomto místě přeji mnoho šikovnosti a neochabující  nadšení pro českou dechovku.

Dechová hudba Stříbrňanka se nacházela před nelehkým zadáním, jako ostatně každá česká či moravská či slovenská dechová formace, která vystupuje mimo svou domovinu:  publiku nabídnout „vhodný“ programový kompromis a udržet si zároveň jasný vlastní profilový obris. Není žádným tajemstvím, že česko-moravsko-slovenské kapely nabízí svému domácímu publiku „pokrmy“ z jiného programového košíku.  (Tato tématika si zaslouží svůj vlastní příspěvek. Netýká se to pouze zpěvu). Dechové hudbě Stříbrňanka s kapelníkem Vojtou Horkým, multitalentu této dechové formace,  se to dle mého cítění během tohoto večera dost dobře poštěstilo. Zvolenou programovou nabídkou se značně vyšlo vstříc vkusu a očekávání publika. Zároveň ale program skýtal nezaměnitelný obrys této kapelly.

Všem sponzorům tohoto jubilejního setkání patří dík, v neposlední řadě také Christiánu Braunu firmy Miraphone, který s plnými zavazadly nádherných a drahých nástrojů nelitoval a vzal na sebe poměrně daleký výjezd.

Děkuji touto cestou Thomas Zsivkovits (Tschecháranka), Jakob Welser (BBB) und Vojtovi  Horkému (Stříbrňanka) za nejnovější cédéčka, která mně věnovali.

Viz také Fotoalbum

Anniversary in February 2014 - Ladislav Kubeš Sen.

- CZ -

Tento měsíc si připomeneme nedožitých devadesátin Ladislava Kubeše st., jednoho z nejoblíbenějších skladatelů české dechovky  a neúnavného propagátora, který české dechovce  zasvětil prakticky celý svůj život.

Ladislav Kubeš Sen.

Ladislav Kubeš starší
1924-02-23 - Borkovice
1998-08-28 - Žíšov

Hradišťanka


hudba Ladislav Kubeš st.
text sestry Skovajsovy
"Přátelé, nemýlíte se, hraje
Veselka Láďi Kubeše (ml.)"

Kubešovy skladby jsou známy po celé střední Evropě.
V rodině Kubešů se uhnízdila muzika  po tři generace. Zakladatel Matěj se svou potulnou hudební partou byl znám široko daleko v oblasti jižních Čech. V partě hráli i jeho bratři, později i synové. Jablka zpravidla nepadají  daleko od stromu a tak se Ladislav, o kterém zde bude následně řeč, se již v útlém mládí naučil hrát na několik nástrojů a hrával s otcem a strýci. Bezprostřední vztah k hudbě jej také uvedl do vojenského prostředí, kde se mohl hudbě věnovat nejen důkladně, ale měl také štěstí na dobré muzikanty a učitele ve své blízkosti. Je pozoruhodné, že Jihočeská polka spatřila světlo světa na počátku jeho vojenské služby v Jindřichově Hradci.

Nikterak nepřekvapuje, že občas dochází k záměně skladatele této známé polky a jeho syna stejného jména, neboť oba mají stejná jména. I Ladislav mladší se ovšem "potatil" a štafetu hudby nese v různých formách dál. Nejen v dechové hudbě, v které je znám jako kapelník a basista Veselky, ale také jako vydavatel a profesionální kontrabasista.

Zůstaňme ale ještě chvíli u "oslavence", Ladislava Kubeše staršího.  Je třeba vyzdvihnout, že hudební tvorbou se zabýval ve svém volném čase. Byla to jeho velká, po tátíku Matěji zděděná druhá láska, hned vedle své první, manželky Boženky, která jej v jeho zálibě zcela podporovala. Kubešovi vedli spolu spíše skrovný, jak se jeví, nekonfliktní život ve vesnickém prostředí. Teplo poklidného domácího zátiší umožňovalo Ladislavu Kubešovi staršímu se plně soustředit na svou, jak dnes víme, plodnou hudební tvorbu. Miloval Moravu a tak není divu, že vznikly takové skvosty jako Přerovanka či Hradišťanka, které pomyslně věnoval těmto moravským městům. Z jeho skladeb vyzařuje skromnost, teplo, harmonie, láska k lidem a domovině. Jeví se, že některé dechové hudby, které toto obsahové pozadí netuší, mají snahu svým hektickým přednesem udělat z některých jeho skladeb hotový "trhák". Žel bohu.

Jihočeská, rukopis LAdislava Kubeše
Jihočeská polka
rukopis Ladislava Kubeše st.
(click to enlarge)

20. a 21. července se bude konat 20. ročník "Kubešova Soběslav", tentokráte, jak patrné, jubilejní termín.

Foto otce a rukopis Jihočeské mně na požádání laskavě poskytl syn Ladislav mladší.

"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st.

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED