Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

44.Festival dechových hudeb Ratíškovice / 44.Blasmusikfestival Ratíškovice

Česky

44. Festival dechových hudeb Ratíškovice, plakát
(click to enlarge)
Každou první neděli v měsíci červenci se pořádá již dlouhá léta festival dechových hudeb v Ratíškovicích. Tentokráte připadl tento festival, pořádán již po čtyřicátéčtvrté, na 8. července.

Pozorným a především pravidelným návštěvníkům jistě neušel detail pojmenování festivalu, které prošlo v posledních letech proměnami. Původně nesel tento festival název "Festival slováckých dechových hudeb". Poté, co se "zatřpytilo" EURO a nabízela se možnost zažádat o dotaci z Evropské Unie, promítlo se toto - řekněme jako podmínka za obdrženou podporu - v názvu a tak vznikl "Mezinárodní festival slováckých dechovek". Jinými slovy, slovácké dechovky se staly mezinárodní. Poté co jsem na tuto "kosmetickou vadu" upozornil, byl festival "překřtěn" na "Mezinárodní festival dechových hudeb".

Lze jen doufat, že až pominou "sny" nejen o jednotném přístupu k práci a způsobu života, jednotné kontinentální měně, ale především o jednotné fiskální, kulturní, politické, sousedské unii, jednotném zaoblení u rajčat a kdovíco ještě, tak se poznenáhlu asi opět vrátíme k festivalu slováckých dechovek.

No ano, jen za předpokladu, že bude dechovka vůbec ještě existovat. Vojenské hudební útvary po republice byly rozpuštěny a tím pohřbeno působení dobrých vojenských muzikantů v civilní, lidové kulturní sféře.Deset či dvacet let bude patrně zcela stačit, aby byla přirozeným způsobem decimována nejen značná část starší generace posluchačů, ale také rezervoár schopných muzikantů, kteří, jak víme, se ve velké míře vždy podíleli an rozkvětu české dechovky. To je ale zcela jiná, mnohem závažnější story. [Read more / Čti dále ...]

[ Čti dále ... ] 44. Festival dechových hudeb Ratíškovice


Dechová hudba Marlenticka z Holandska
nadšená parta dechováků
ze vzdáleného Holandska
dechová hudba Marlenticka
(click to enlarge)
Festivalu se zůčastnily dechové hudby Mutěňané-Čejkovjané, Marlènticka z Holandska, Kateřinka, Hradčovjanka, Amatéři, Lidečanka, Svatobořáci, Veselá muzika Ratíškovice, Stříbrňanka, Drietomanka, Libkovanka, Žadovjáci a Mistříňanka. Dopolední program moderovala osvědčená dvojice Růžena Dobešová a Karel Kopřiva, odpolední program neméně osvědčený Karel Hegner.Všechny kapely hrály s velkým angažmá a byly sto získat velké sympatie u posluchačů.

Velmi příjemně na sebe upozornili hosté z Holandska svým programem a způsobem podání, který byl reakcí publika považován za velmi blízký. Mladá, velmi čerstvá sestava Svatobořáků, nadšenců z mistřínské sousední obce předvedli vzhledem k jejich průměrnému věku pozoruhodnou dechovou
Sourozenci Valčuhovi
sourozenci Valčuhovi
mamka přes naléhání
"nechtěla"před objektiv
(click to enlarge)
vyzrálost. V partě je tolik Pavlušů, že si málem člověk musí namalovat rodokmen, aby se snadno vyznal, který Pavluš kterému Pavlušovi patří:-)) Samosebou nechybí ani všudypřítomní sourozenci Valčuhovi ze Svatobořic, všichni muzikanti, kteří zpívají, hrají na trubku, křídlovky a klarinet. Obdivuhodná mamka, mimořádný nadšenec slováckého folkloru, která je neustále příkladně podporuje. Starat se o kroje a patřičnou výbavu 4 mladých v bujném věku jistě není legrace.

Není třeba rozvádět do podrobností výstup mladičkých Mutěňanů-Čejkovjanů pod vedením Jaroslava Nováka, kteří po pouhé jednoroční přípravě vystupovali poprvé na festivalu před nezvykle početným publikem. Rovněž není nutné zacházet do detailu v souvislosti s vystupováním jiných kapel, mezi nimiž se nachází - jak víme - několik s dlouholetým, velmi angažovaným udržováním dechovkových tradic.

Program festivalu Program festivalu
Festivalový program
(click to enlarge)
Festival byl tonově zajištěn - jao ostatně vždy - moderním technickým vybavením  a angažovaným štábem spolupracovníků tonového studia Rajchman z Dolních Bojanovic.

Festival byl ukončen v pozdních odpoledních hodinách obřím koncertem pod vedením Antonína Pavluše, Josefa Nováka a Josefa Ištvánka.

Ratiškovskému festivalu tentokráte počasí zcela mimořádně přálo. Po celý den festivalu panovalo příkladné letní počasí. Obloha se začala zatahovat jako na znamení až poté, co na hřišti baníku Ratíškovice zavládlo opět majestátní ticho.

Mnozí návštěvníci festivalu se shodovali v odhadu návštěvnosti. Byla ve srovnání s rokem předchozím přibližně stejná, čož lze považovat již za velký úspěch. Festival nalezl u publika dle mého miniprůzkumu velmi pozitivní ohlas.

Viz. také snímky a videa z festivalu v archivu.

[ Weiterlesen ... ] 44. Blasmusikfestival Ratíškovice


Dechová hudba Marlenticka z Holandska
begeisterte Partie von Blasmusikern
aus dem entfernten Holland
Blaskapelle Marlenticka
(click to enlarge)


Am Blasmusikfestival nahmen folgende Blaskapellen teil:  Mutěňané-Čejkovjané, Marlènticka aus Holand, Kateřinka, Hradčovjanka, Amatéři, Lidečanka, Svatobořáci, Veselá muzika Ratíškovice, Stříbrňanka, Drietomanka, Libkovanka, Žadovjáci und Mistříňanka. Durch das Vormittagsprogramm führten mit Wort das bewährte Duo Růžena Dobešová und Karel Kopřiva, der Nachmittagsteil wurde vom nicht minder bewährten Karel Hegner moderiert. Es lässt sich ruhigen Gewissens sagen, dass alle beteiligten Blaskapellen mit einem sichtlichen Engagement spielten und waren in der Lage, beim anwesenden Publikum aufrichtige Sympathiebekundungen zu lukrieren.

Sehr angenehm machten Gäste aus Holland mit ihrem Programm sowie der Darbietungsweise auf sich aufmerksam, was vom Publikum als sehr nah empfunden und mit entsprechendem Beifall honoriert wurde. Die junge, sehr frische Formation aus Svatobořice, ein Hauffen von Begeisterten Musikanten von der Mistříner Nachbargemeine, führten in Hinblick auf ihr Durchschnittsalter beachtliche blasmusikalische Reife vor.
Sourozenci Valčuhovi
Geschwister Valčuh
die Mutter war trotz
meines "Drängens" nicht
vors Objektiv zu bringen
(click to enlarge)
In der Partie befinden so viele Pavluš-Jungs, dass man sich beinahe ein Stammbaum aufmalen muß, um sich leicht auszukennen, welcher Pavluš Jun.welchem Pavluš Sen. zuzuornen ist:-) ) Selbstverständlich fehlen nicht allgegenwärtige Geschwister Valčuh, die sich als Sängerinnen, Tropete-, Klarinett- oder Flügelhorn-Spieler betätigen. Bewundernswerte Mutter, ein außergewöhnlicher Enthusiast der mährisch-slowakischen Folklore, die ihre Kids fortwährend beispielhaft unterstützt. Es ist nämlich mit keinem sonderlichen Spaß verknüpft, sich um den perfekten Zustand von Trachten für unterschiedliche Anlässe für 4 Jugendliche im "Sturm-und-Drang"-Alter zu kümmern.

Es ist nicht notwendig, beim Auftritt der sehr jungen Kids von Mutěňané-Čejkovjané unter der Leitung von Jaroslav Novák  in Details zu gehen, die nach einer kaum einjährigen Vorbereitung sich wagten, vor einem zahlreichen Festivalpublikum öffentlich aufzutreten. Genauso wenig scheint es mir bezüglich des Auftretens anderer Blaskapellen als notwendig, ins Detail zu gehen. Wie wir wissen, dass es sich unter den auftretenden Blaskapellen auch solche befinden, die durch ihre jahrelange, besonders engagierte Pflege  im Bereich der böhmischen Blasmusiktradition einen prominenten Platz einnehmen.

Program festivalu Program festivalu
das Festivalprogramm
(click to enlarge)
Die Veranstaltung wurde tontechnisch, wie auch in Jahren davor, unter Einsatz moderner Tontechnik sowie einem engagierten Personal von Tonstudio Rajman aus Dolní Bojanovice besorgt.

Das Blasmusikfestival wurde in den Nachmittagsstunden traditionsgemäß mit einem Monsterkonzert unter der Ehrenleitung von Antonín Pavluš, Josef Novák und Josef Ištvánek feierlich beendet,

Dem Blasmusikfestival in Ratíškovice  war diesmal das Wetter besonders günstig gesinnt. Den ganzen Tag über herrschte ein beispielhaftes Sommerwetter. Der Himmel begann sich almählich wie auf ein Signal erst dann zu verziehen,  als am Fussballplatz von Baník Ratíškovice  wieder majestätische Ruhe einkehrte.

Viele Besucher waren sich in der Einschätzung der anwesenden Besucherzahl einig. Die Besucherzahl bei diesjärigem Blasmusikfestival war im Vergleich zum Vorjahr ungefähr die gleiche, was man bereits als einen grossen Erfolg werten kann. Das Festival fand unter den Teilnehmern, meiner Miniumfrage zufolge, ein sehr positives Echo.

S.a. Fotos und Videoaufnahmen im Archiv.

Anniversary June 2013 - Antonín Michna

- CZ -

Antonín Michna
Skladatel Antonín Michna
3.6.1920, Vrbice
19.12.2000, Vrbice

Autentický hlas Antonína Michny


"Už naši dědové vyprávjali nám, že Vrbica a Velké Bílovice se od nepaměti zvaly na hody a nikdo z nich si nepamatuje, že by se mezi sebú pobili
...
vydržte rodáci z obou dědin
v tejto krásnej tradici."
 
Tušení


hudba, text  Antonín Michna

umělecký vedoucí
Antonín Michna
hraje a zpívá
dechová hudba Dubňanka
MC - Rodný dům
natočeno v
brněnském rozhlasu 1998

Antonín Michna byl veselý člověk, srandista, který měl k lidem a životu velmi blízko. Miloval lidovou muziku, tradice a folklor. Byl to člověk, který roztrušoval veselou náladu, kam jen vkročil. Především byl ale výborným muzikantem, jakého mohl stvořit jen folklor a prostředí na jižní Moravě.

Rodiče v jeho mladistvých letech o zjevném sklonu k muzice nechtěli ani slyšet.  Musel se proto vyučit krejčím, řemeslu s tzvn.  "zlatým dnem". Muzika zůstala pro Antonína ovšem celý život neutuchajícím magnetem. Se zápalem se učil hrát na housle, což bylo vždy považovalo za fundovanou průpravu.  Na počátku svých 20ti let odešel do Brna, které vábilo svými nesčetnými hudebními aktivitami. Tam založil ve svých 26ti letech orchestr Morava. S tímto tělesem působil deset let. Následovalo založení početnějšího, 26ti členného zábavného orchestru, s kterým až do roku 1985 procestoval celou republiku a navštívil spoustu zahraničních zemí s více než úctyhodnými 7000 velmi pestrými vystoupeními.

S komponováním započal ve svých 20ti letech.  Jeho prvotiny vycházely již v roce 1943 v nakladatelství  Jaroslava Stožického v Brně. Vydání prvních skladeb bylo  jistě silnou motivací  věnovat se skladatelské činnosti. Ve svých 50ti letech dosáhl značné vyzrálosti v kompoziční práci. Využíval při tom všech svých dosavadních zkušeností a čerpal především z jeho původního, rodného Vrbického prostředí,  jemu blízké jižní části moravského Slovácka. A kolik kompozic zanechal? Čert ví. Bude jich bohatě více než sto. K většině skladeb psal i svůj text. Jeho skladby jsou objevovány a hrány dechovými formacemi po celé Evropě.

Od roku 1989 až do svého odchodu  do "muzikantského nebe", jak se mezi moravskými muzikanty říká, v roce 2000 působil Antonín Michna jako umělecký vedoucí v kapele Dubňanka. Dubňanka natočila za jeho působení dva MC nosiče, které obsahují stěžejně jeho kompozice. Tyto nosiče již nejsou dostupné. Současný kapelník Dubňanky Ing. Petr Kadaňka mně ale na mé naléhavé přání poskytl kopie těchto studiových záznamů, z nichž zde uvádím ukázky.  Petr mně přislíbil i další fotografie Antonína Michny, které bych na tomto místě rád uvedl, jakmile je dostanu.

Děkuji redaktorovi Václavu Kováři z rozhlasu Proglas za manuskript k vysílání  "Medailon skladatele Antonína Michny" z 30. 10. 2008, který mně dal k dispozici a z kterého jsem zde také čerpal.

Vrbice - Velké Bílovice

---
This site is in service to the community of Bohemian Brass Culture since 2003 The site offers currently a volume of goodies well over 110Gb.
WELLCOME -- ENJOY -- STAY TUNED