Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Editorial

Display # 
Title Modified Date Hits
Archiv noty.dechovka.eu opět obohacen / Archiv noten.dechovka.eu wieder reicher geworden 07 April 2021 60
Noty pro dechovku - Další přírůstek / Noten für Blasmusik - Weiterer Zuwachs 15 March 2021 90
Archiv bezplatných not rozšířen / Archiv kostenloser Noten erweitert 28 February 2021 130
Happy New Year 2021 - Peace and Love to Every Soul on the Planet Earth 02 January 2021 481
Veselé Vánoce všem příznivcům české dechovky / Frohe Weihnachten allen Anhängern der böhmischer Blasmusik 24 December 2020 374
Další bezplatné noty pro dechovku / Weitere kostenlose Noten für Blasmusik 19 December 2020 755
Noty pro dechovku - Archiv rozšířen / Noten für Blasmusik - Archiv erweitert 07 July 2020 1418
Freunde, es ist an der Zeit, unsere Zukunft in eigene Hände zu nehmen / Přátelé, je na čase vzít naši budoucnost do vlastních rukou 05 May 2020 885
Focus switched temporarily to relevant world economic events 01 April 2020 1154
noty.dechovka.eu - Další skladby / noten.dechovka.eu - Weitere Kompositionen 16 February 2020 1249
The Best Wishes To Everyone On The Way Into The New Year 2020 27 February 2020 1591
Dárek k vánocům od hudebních skladatelů Václava Maňase, Vladislava Sudy, Josefa Thumse, Josefa Žida / Weihnachtsgeschenk von den Komponisten Václav Maňas ml., Vladislav Suda, Josef Thums, Josef Žid 25 December 2019 1629
Veselé Vánoce / Frohe Weihnachten / Marry Christmas 24 December 2019 1494
Austrian, Moravian, Czech Idioms and Dialect 16 August 2018 3681
Obnova servisu Gratisnoty / Gratisnoten-Service wird revitalisiert 31 December 2017 4251
Gratisnoten Service Terminated 20 July 2017 5574
www.dechovka.eu: Service has been partially reduced 14 May 2017 7537
Famous Russian Alexandrow Ensemble lost in a plane crash on 2016-12-25 26 December 2016 4863
Merry Christmas to everyone and Happy New Franz Schubert Year 2017 27 December 2016 5017
Noty / Noten redesigned 26 February 2018 6198
Free scores - Noty zdarma - kostenlose Noten 10 March 2019 9187
Seznam not rozšířen / Noten-Verzeichnis erweitert 19 June 2015 6347
Militärmusik in Österreich: Gespräche im Parlament / Vojenská hudba v Rakousku: Hovory v parlamentu 01 December 2014 6544
Appell an den Nationalrat Österreichs: Erhalt aller neun (bundesländischen) Militärmusiken / Apel na Rakouskou Národní Radu: Zachování všech 9 (spolkových) vojenských hudeb 01 December 2014 7122
www.dechovka.eu: auf Smarphones / na smartfounech 05 October 2013 7333

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück haben sie schon gehört?

Vlado Kumpan a jeho muzikanti - Mistrovská

Vlado Kumpan - Mistrovská polka

My study audio backgroud

DH Bojané - Šohaj od Hodonína

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED