Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině a Evropě --- living tradition in home and Europe --- lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIC BINDS NATIONS   Hudba spojuje / Musik verbindet   MUSIK VERBINDET VÖLKER
 


Bedřich Smetana: Má vlast, Vyšehrad / Friedrich Smetana: Meine Heimat, Vyšehrad

"Konec světa bude, až lidi přestanou zpívat"    "Ende der Welt kommt dann, wenn Leute aufhören, zu singen." -- Albert Einstein

ADMIN NEWS >>> - Currently no news <<< STAY TUNED

Editorial

Display # 
Title Modified Date Hits
Austrian, Moravian, Czech Idioms and Dialect 16 August 2018 1484
Obnova servisu Gratisnoty / Gratisnoten-Service wird revitalisiert 31 December 2017 2177
Gratisnoten Service Terminated 20 July 2017 3524
www.dechovka.eu: Service has been partially reduced 14 May 2017 5126
Famous Russian Alexandrow Ensemble lost in a plane crash on 2016-12-25 26 December 2016 3184
Merry Christmas to everyone and Happy New Franz Schubert Year 2017 27 December 2016 3307
Noty / Noten redesigned 26 February 2018 3945
Seznam not rozšířen / Noten-Verzeichnis erweitert 19 June 2015 4149
Militärmusik in Österreich: Gespräche im Parlament / Vojenská hudba v Rakousku: Hovory v parlamentu 01 December 2014 4872
Appell an den Nationalrat Österreichs: Erhalt aller neun (bundesländischen) Militärmusiken / Apel na Rakouskou Národní Radu: Zachování všech 9 (spolkových) vojenských hudeb 01 December 2014 5050
www.dechovka.eu: auf Smarphones / na smartfounech 05 October 2013 5506
Adam Hudec a jeho tvorba / Adam Hudec und sein Schaffen 21 April 2013 7260
Seznam volně dostupných skladeb na www.dechovka.eu / Verzeichnis frei zugänglicher Kompositionen auf www.dechovka.eu 01 July 2013 16032
Nová anketa / Neue Umfrage 22 March 2013 5367
Happy New Year 2013 22 March 2013 5446
Dvoujazyčný obsah / Zweisprachiger Inhalt 11 November 2012 5723
Sdělení ZDHS / Mitteilung der ZDHS 13 February 2012 7015
Was is ACTA? / What is ACTA? 11 November 2012 7492
Veselé vánoce 2011 - Frohe Weihnachten 2011 03 February 2012 5660
2011-05-08: Den matek / Muttertag 08 October 2011 7156
www.dechovka.eu ve fondu Národní knihovny / www.dechovka.eu im Fond der Nationalbibliothek 02 April 2011 7420
Einmal anders: Erzherzog Johann Tracht zu verkaufen 04 March 2011 7447
Happy New Year to all Fans of Bohemian Brass 04 March 2011 8669
Im Gedenken an Hans Mechtler 27 February 2012 11381
Gewidmete CD´s 08 April 2009 8751

Famous tunes

František Kotásek - Ratíškovská

František Kotásek na 40. FDHR
František Kotásek
40. Festival dechových hudeb Ratíškovice

Ratíškovská


hudba František Kotásek
text Stanislav Pěnčík

Stanislav Pěnčík
Stanislav Pěnčík
21.5.1939 Nenkovice
17.6.2004 Hodonín

hraje
dechová hudba Dolanka
- JABKO -
 

New articles

Updated articles

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.