Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER


Bedřich Smetana: Má vlast, Vyšehrad / Friedrich Smetana: Meine Heimat, Vyšehrad

"Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí."    "Wer singen und lachen kann, der erschreckt vor keinem Unglúck."
-- české přísloví / tschechisches Sprichwort

ADMIN / EDITORIAL NEWS >>> -- Nov23 -- New section introduced: RELAX > Bohemian evergreens -- Nov22 -- Procházka 60th celebration translated finally into German :-) -- Nov20 -- Audio player display problems in Chrome / Chromium browsers corrected <<< STAY TUNED

Editorial

Display # 
Title Modified Date Hits
To all music lovers around the globe from Austria - Have a pleasant year's end hollidays and peaceful upcoming New Year 2019 13 December 2018 44
Austrian, Moravian, Czech Idioms and Dialect 16 August 2018 565
Obnova servisu Gratisnoty / Gratisnoten-Service wird revitalisiert 31 December 2017 1506
Peace and Happy New Year to Everyone around the Globe from Austria 17 November 2018 1521
Gratisnoten Service Terminated 20 July 2017 2906
www.dechovka.eu: Service has been partially reduced 14 May 2017 4439
Famous Russian Alexandrow Ensemble lost in a plane crash on 2016-12-25 26 December 2016 2403
Merry Christmas to everyone and Happy New Franz Schubert Year 2017 27 December 2016 2712
Peace and Happy New Year 2016 to all Music Friends 05 January 2016 2913
Noty / Noten redesigned 26 February 2018 3490
Seznam not rozšířen / Noten-Verzeichnis erweitert 19 June 2015 3571
Militärmusik in Österreich: Gespräche im Parlament / Vojenská hudba v Rakousku: Hovory v parlamentu 01 December 2014 4363
Appell an den Nationalrat Österreichs: Erhalt aller neun (bundesländischen) Militärmusiken / Apel na Rakouskou Národní Radu: Zachování všech 9 (spolkových) vojenských hudeb 01 December 2014 4477
New Year´s Concert 2014 of Vienna Philharmonic Orchestra 31 August 2014 4968
www.dechovka.eu: auf Smarphones / na smartfounech 05 October 2013 5120
Adam Hudec a jeho tvorba / Adam Hudec und sein Schaffen 21 April 2013 6494
Seznam volně dostupných skladeb na www.dechovka.eu / Verzeichnis frei zugänglicher Kompositionen auf www.dechovka.eu 01 July 2013 15266
Nová anketa / Neue Umfrage 22 March 2013 4713
Happy New Year 2013 22 March 2013 5021
Veselé vánoce . . . . . . . . . . . Frohe Weihnachten 25 December 2012 5201
Dvoujazyčný obsah / Zweisprachiger Inhalt 11 November 2012 5404
Sdělení ZDHS / Mitteilung der ZDHS 13 February 2012 6516
Was is ACTA? / What is ACTA? 11 November 2012 7170
Happy New Year 2012 to All Fans of Bohemian Brass 29 February 2012 7585
Veselé vánoce 2011 - Frohe Weihnachten 2011 03 February 2012 5468

Famous tunes

František Kotásek - Ratíškovská

František Kotásek na 40. FDHR
František Kotásek
40. Festival dechových hudeb Ratíškovice

Ratíškovská


hudba František Kotásek
text Stanislav Pěnčík

Stanislav Pěnčík
Stanislav Pěnčík
21.5.1939 Nenkovice
17.6.2004 Hodonín

hraje
dechová hudba Dolanka
- JABKO -
 

New articles

Updated articles

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.