Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- living tradition at home, Europe and in the world --- lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

My study audio backgroud

Antonín Žváček - Cetechovská polka
SHORT ADMIN and EDITORIAL NEWS >>> NONE currently <<< STAY TUNED

Editorial

Display # 
Title Modified Date Hits
Noty pro dechovku - Archiv rozšířen / Noten für Blasmusik - Archiv erweitert 07 July 2020 495
Freunde, es ist an der Zeit, unsere Zukunft in eigene Hände zu nehmen / Přátelé, je na čase vzít naši budoucnost do vlastních rukou 05 May 2020 374
Focus switched temporarily to relevant world economic events 01 April 2020 509
noty.dechovka.eu - Další skladby / noten.dechovka.eu - Weitere Kompositionen 16 February 2020 793
The Best Wishes To Everyone On The Way Into The New Year 2020 27 February 2020 1254
Dárek k vánocům od hudebních skladatelů Václava Maňase, Vladislava Sudy, Josefa Thumse, Josefa Žida / Weihnachtsgeschenk von den Komponisten Václav Maňas ml., Vladislav Suda, Josef Thums, Josef Žid 25 December 2019 1141
Veselé Vánoce / Frohe Weihnachten / Marry Christmas 24 December 2019 1207
Austrian, Moravian, Czech Idioms and Dialect 16 August 2018 3013
Obnova servisu Gratisnoty / Gratisnoten-Service wird revitalisiert 31 December 2017 3917
Gratisnoten Service Terminated 20 July 2017 5196
www.dechovka.eu: Service has been partially reduced 14 May 2017 7040
Famous Russian Alexandrow Ensemble lost in a plane crash on 2016-12-25 26 December 2016 4544
Merry Christmas to everyone and Happy New Franz Schubert Year 2017 27 December 2016 4687
Noty / Noten redesigned 26 February 2018 5774
Free scores - Noty zdarma - kostenlose Noten 10 March 2019 8379
Seznam not rozšířen / Noten-Verzeichnis erweitert 19 June 2015 5947
Militärmusik in Österreich: Gespräche im Parlament / Vojenská hudba v Rakousku: Hovory v parlamentu 01 December 2014 6072
Appell an den Nationalrat Österreichs: Erhalt aller neun (bundesländischen) Militärmusiken / Apel na Rakouskou Národní Radu: Zachování všech 9 (spolkových) vojenských hudeb 01 December 2014 6809
www.dechovka.eu: auf Smarphones / na smartfounech 05 October 2013 6936
Adam Hudec a jeho tvorba / Adam Hudec und sein Schaffen 21 April 2013 9472
Seznam volně dostupných skladeb na www.dechovka.eu / Verzeichnis frei zugänglicher Kompositionen auf www.dechovka.eu 01 July 2013 21041
Nová anketa / Neue Umfrage 22 March 2013 7060
Happy New Year 2013 22 March 2013 6891
Dvoujazyčný obsah / Zweisprachiger Inhalt 11 November 2012 7171
Sdělení ZDHS / Mitteilung der ZDHS 13 February 2012 8883

Famous tunes

Vstup gladiátorů

Vstup gladiátorů
Einmarsch der Gladiatoren


hudba Julius Fučík

Česká filharmonie
diriguje
Václav Neumann

LP 1972
Czech Philharmonic Orchestra
Plays Julius Fučík

Aufgenommen am 24. November 1972 im Studio des Prager Künstlerhauses in Kooproduktion mit
TELDEC GmbH Hamburg

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED