Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück haben sie schon gehört?

Ladislav Hrdlička - Prolog o jižní Moravě, Rajhradská, Vzpomeň si šohajku


skladatel/Komponist
Ladislav Hrdlička, Rajhrad

  Prolog o jižní Moravě


hudba, text Ladislav Hrdlička
CD Rajhradské ozvěny

Rajhradská


hudba, text Ladislav Hrdlička

Vzpomeň si šohajku


hudba, text Ladislav Hrdlička
hraje a zpívá
dechová hudba Lácaranka
CD Zpívám ti Moravo
Edit 1998


Viz  také skladby Ladislava Hrdličky v noty.dechovka.eu, které mně poskytl bezplatně ke zveřejnění..
Viz také Skladatel Ladislav Hrdlička / Komponist Ladislav Hrdlička

Siehe auch Kompositionen von Ladislav Hrdlička  in freescores.dechovka.eu, die er mir kostenlos zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hatte.
Siehe auch Skladatel Ladislav Hrdlička / Komponist Ladislav Hrdlička

My study audio backgroud

DH Dolanka - Kraj modravých vín

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED