Noty pro dechovku - Archiv rozšířen / Noten für Blasmusik - Archiv erweitert

Traraacz Dostal jsem opět devět nových skladeb od velmi produktivního textaře Jaroslava Hájka, který udržuje čilý kontakt s celou řadou současných, neméně produktivních skladatelů české dechovky. Tentokráte mohu archiv volně dostupných not opět rozšířit o další skladby pánů skladatelů Jaroslava Heřmana, Václava Maňase ml., Antonína Pechy,  Vladislava Sudy,  Josefa Thumse,  Antonína Tichého a Jiřího Volfa.
Archiv volně dostupných not se nachází na noty.dechovka.eu.
Všem jmenovaným autorům a Jaroslavu Hajkovi jménem příznivců české dechovky srdečně děkuji.

de Ich bekam wieder neun neue Kompositionen vom sehr produktiven Texter Jaroslav Hájek, der einen regen Kontakt mit einer Reihe gegenwärtiger, nicht minder produktiver Komponisten böhmischer Blasmusik unterhält. Diesmal kann ich das Archiv frei zugänglicher Noten um weitere Stücke der Herrn-Komponisten Jaroslav Heřman, Václav Maňas Jun., Antonín Pecha,  Vladislav Suda,  Josef Thums,  Antonín Tichý sowie Jiří Volf erweitern.
Das Archiv von frei zugänglichen Noten befindet sich auf noten.dechovka.eu.
Einen herzlichen Dank allen genannten Autoren sowie Jaroslav Hájek m Namen der Anhänger der böhmischen Blasmusik.