Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück haben sie schon gehört?

Stará lípa

- CZ -

Stará lípa


hudba Ladislav Kubeš
text Viktor Nováček
aranžmá pro Babouky Zdeněk Voráč

hraje nejstarší česká dechovka
Babouci

CD Zdálo se mně, má panenko
CD "Zdálo se mi, má panenko"
hrají dechové hudby
Babouci, Valaška, Veselka

Kubešovo hudební vydavatelství

2001

"Stará lípa" byla jedna ze skladeb, kterou měl autor Ladislav Kubeš v mimořádné oblibě. Zde v přednesu nejstarší české dechovky Babouci z jižníchch Čech. Babouci sie udržují stále stejný způsob přednesu od doby založení kapely koncem 19. století..

viz. také
Prosinec 2010: Dechová hudba Babouci / Dezember 2010: Blaskapelle Babouci

My study audio backgroud

DH Podhoranka - Když jsi mne prvně poznal (Lieblingslied meines Vaters)

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED