Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

noty.dechovka.eu: Nové Skladby / Neue Kompositionen

Kirschecz  Textař (ale také úspěšný včelař) Jaroslav Hajek velmi aktivně spolupracuje s řadou angažovaných skladatelů. Tentokráte mně zaslal do archivu komposice pánů autorů Václava Maňase ml.,  Libora Mikla, Antonína Pechy, Antonína Tichého a Josefa Žida. Jako doposud, všechny autorské sklady jsou originální, zveřejněné s písemným souhlasem všech tvůrců pouze zde na noty.dechovka.eu
Skladby jsou všem bezplatně dostupné a je vysloveně zakázáno s nimi provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost (prodej etc.). Veřejné provozování nahlaste prosím  obvyklým způsobem u odpovídajících ochranných autorských vazů.

de  Der Texter (aber auch ein erfolgreicher Imker)  Jaroslav Hajek  arbeitet mit einer Reihe engagierter Komponisten zusammen. Diesmal hat er mir Kompositionen der Herrn Autoren Václav Maňas ml.,  Libor Mikl, Antonín Pecha, Antonín Tichéhý und Josef Žid ins Notenarchiv zur Vefügung gestellt. Wie bisher, alle Beiträge sind Original-Kompositionen, die mit einer schriftlichen Zustimmung aller nur hier auf noten.dechovka.eu angeboten werden.
Werke sind allen kostenfrei zugänglich, Es ist allerdings ausdrücklich verboten, mit den Weken jedwede gewinnbringende Tätigkeit zu betreiben (Verkauf etc.). Öfentliches Betreiben ist bei den entsprechenden Autoren-Schutzverbänden nach dem üblichen Usus zu melden.

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück haben sie schon gehört?

Má roztomilá Báruško (Barbara polka / Baruška) - From Texas 1929 to Jaroslavice 2018

Wurlitzer 153 Band Organ


Benny Brosch & His Orchestra, Czechs in Texas, 1929


Forteen years old girl with Mollie B and Ted Lange Band


Kopernik Society's annual Polish picnic, The Fountains Pavilion, Johnson City NY on Jul, 20 1989:  Dancers Paul & Jennifer - Jimmy Sturr's Orchestra, Barbara polka


zpívá Josef Zíma


Má roztomilá Báruško - Patrola Šlapeto, Prague


Babské hody 2018 ("Weiberfest"), Jaroslavice


Dale Mathis from sunny Arizona, USA - Accordion interpretations

My study audio backgroud

Karel Valdauf - Soběkurská, zpívají Jiří Vondrák a Helenka Hýnová

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED