Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

noty.dechovka.eu - Další přírůstek nových skladeb / Weiterer Zuwachs von neuen Kompositionen

Notenarchivcz Archiv not pro dechovku byl opět obohacen o další skladby, tentokráte z pera pámů skladatelů Jana Čiviše, Jiřího Lhotského, Václava Maňase ml., Vladislava Sudy,  Jiřího Volfa, Josefa Thumse a Atonína Tichého v osvědčené spolupráci s textařem Jaroslavem Hájkem.
Nové skladby jsou v archivu noty.dechovka.eu u zmíněných autorů vhodně označeny.

de  Das Notenarchiv fúr Blasmusik wurde um weitere Kompositionen bereichert. Diesmal haben folgende Herrn Komponisten mit einem Beitrag aufgewartet: Jan Čiviš,
Jiří Lhotský, Václav Maňas ml., Vladislav Suda, Jiří Volf, Josef Thums  und Antonín Tichý in bewährter Zusammenarbeit mit dem Texter Jaroslav Hájek.
Neue Kompositionen sind im Notenarchiv noten.dechovka.eu bei den genannten Authoren geeignet gekennzeichnet.
.

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück haben sie schon gehört?

Václav Smola: Život je krásný

Život je krásný / Das Leben ist schön


hudba Václav Smola (1934 - 2003)

Blaskapelle Valdaufinka

zpěv
H. Hýnová - J. Vodnrák
Umělecký vedoucí Áda Školka

Smola: Život je krásný
CD: Život je krásný
písničky V. Smoly
"Život je krásný, když s ranní rosou probouzí se slunéčko,
život je krásný, tu věčnou touhu mívá srdéčko,
pár přátel mít, za hlasem srdce spolu s nimi jít,
s tebou chci lásko má, pro nás, tu krásu oslovit"

"Das Leben ist schön, wenn im Morgentau die Sonne aufwacht,
das Leben ist schön, die ewige Sehnsucht hegt das Herz, diese Pracht,
paar Freunde zu haben, den Weg der Herzstimme mit ihnen zu gehen,
  mit dir meine Liebste, will ich diese Schönheit ewig sehen"

My study audio backgroud

Karel Valdauf - Soběkurská, zpívají Jiří Vondrák a Helenka Hýnová

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED