Dvoujazyčný obsah / Zweisprachiger Inhalt

- CZ -

Ač se snažím již hezkou dobu o to, obsah stránek www.dechovka.eu nabízet jak v češtině, tak v němčině, nebylo tomu tak v předchozích letech. Stránky jsem původně koncipoval pouze pro německy hovořící publikum. Až později jsem byl upozorněn na to, že je zájem - a ne malý - i mezi česky hovořícím publikem. Z tohoto důvodu zájemce narazí na stránky, které jsou pouze v němčině. Není pro mě problém, takové články dodatečně přeložit do češtiny, když mě ovšem zájemce o ten či onen příspěvek - např. emailem - na to upozorní.

- DE -

Obwohl ich mich schon geraume Zeit bemühe, den Seiten-Inhalt von www.dechovka.eu sowohl in Tschechisch, als auch Deutsch anzubieten, war es in den vorangegangenen Jahren nicht so. www.dechovka.eu wurde ursprünglich nur für deutsch-sprachiges Publikum konzipiert. Erst später wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es auch seitens des tschechisch-sprachigen Publikums ein - keineswegs geringes - Interesse besteht. Aus diesem Grund stoßen Interessenten gelegentlich auf Inhalte, die nur Deutsch angeboten werden. Es ist für mich kein Problem, solche Inhalte nachträglich ins Tschechische zu übersetzen, wenn ich von Interessenten für den einen oder anderen Beitrag eine kurze E-Mail erhalte.