Středoevropský portál české dechovky /  Mitteleuropäisches Portal böhmischer Blasmusik EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
-------- Flags --------
živá tradice v domovině a Evropě -- living tradition in home and Europe - lebende Tradition in der Heimat und Europa
HUDBA SPOJUJE NÁRODY   Hudba spojuje / Musik verbindet    MUSIK VERBINDET VÖLKER

Skladby / Kompositionen: Antonín Koníček

Skladby Antonína Koníčka / Kompositionen von Antonín Koníček


Název / Bezeichnung druh / Art Autor/Arrang.
A v téj našéj zahrádce valčík hudba
Alpiny valčík arr.
Darmo sa mamko polka hudba
Dědinečka polka hudba
Dyž sem byl malučký polka hudba
Frajárko má valčík hudba
Hodová polka hudba
Horká noc na lúkách polka hudba
Chodíme, chodíme pochod hudba
Chodíváš k súsedom valčík hudba
Jaká bude tá láska valčík hudba
Kloboucká paráda polka hudba
Kolem Jarošova valčík hudba
Letí bílá holubička valčík hudba
Nejsi začepená polka hudba
Od slavíčka polka hudba
Pěkný je deň valčík arr.
Pertklíčová polka hudba
Prečo si neprišel polka arr.
Pro Markétku orch. polka hudba
Sadila má milá polka hudba
Starostlivá (Renatce) orch. polka hudba
Svatební polka polka hudba
Šohajé, šohajé ... polka hudba
Už sa to raníčko rozednívá valčík hudba
Užívajte kamarádi polka hudba
Ve starém vinohradě valčík hudba
Veselské lúky valčík hudba
Vlčnove, Vlčnove valčík arr.
Vlčnovská polka polka hudba