Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
  S lidovou tradicí je to jako se stromem: Zahynou-li kořeny,  je i tento odsouzen k zániku.
Pro dlouhodobou tradici české dechovky je velký počet dechových formací rozhodující.
S pouhou hrstkou kapel nelze udržet žádnou tradici živou, i kdyby hrály na zlatých trumpetách, jakkoliv vysoko.
Česká dechovka je "rodinné stříbro" čechů, nedělitelná část národní kultury.


  Mit der Volkstradition ist´s wie mit einem Baum: Gehen die Wurzeln ein, so ist auch sein Untergang gewiss.
Für einen langfristigen Bestand der böhmischen Blasmusik ist eine Vielzahl von Blaskapellen entscheidend.
Mit bloß einer Handvoll lässt sich keine Tradition lebend erhalten,  mögen diese mit goldenen Trompeten egal wie hoch spielen.
Böhmische Blasmusik ist das "Familiensilber" der Tschechen, ein untrennbarer Teil der Volkskultur..


Vždy mějte na paměti: Vlast, jazyk a kulturní kořeny jsou fundamentem VAŠÍ identity.
Denken Sie immer daran: Heimat, Sprache und kulturelle Wurzeln sind das Fundament IHRER Identität.
Always keep in mind: H
omeland, language and cultural roots are the foundation of YOUR identity.
 

ON DechoStage 2024 NOW

DECHOSTAGE presents regularly one of the many music formations
from the European geographic region
cultivating the tradition of Bohemian Brass Music.

See previous presented bands on DechoStage at dechostage.dechovka.eu

11-2024 Jihočeská dechová hudba Keramička (CZ)

 Dechová hudba Keramička oslaví v únoru 2025 své jubilejní 50-tiLeté výročí aktivní činnosti

Směs populárních melodií - Jihočeská dechová hudba Keramička
Závěr vystoupení na 29. Bechyňském festivalu dechových hudeb v zámecké zahradě - 15. srpna 2021

VIENNA -    
     ADMIN/EDITORIAL FLASH NEWS >> 2024-04-11: Cherry tree in front of the house is in full bloom this year ...

Přeji krásný den / Hab einen schönen Tag / Have A Lovely Day

František Kotásek - Vám přátelé, htaje DH Dolanka z Ratíškovic