Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

AdminHeader

EDITORIAL / ADMIN FLASH NEWS ...
VIENNA -    
     2024-05-21: Background maintenance, site, db backup ...
CZECH
GERMAN

Events EVENTS:  PŘEHLÍDKA - AKCE - VYSTOUPENÍ - PODUJATIE - POŘÁDÁNÍ   - VERANSTALTUNG

Opět jsem instaloval sekci "Events", zkušebně na rok. Osvědčí-li se, tak ji budu pak i nadále udržovat. Nebude-li plnit funkci, která je jí určena, tak bude počátkem příštího roku opět "v tichosti" odstaněna.

Sekcí "Events" sleduji širší propagaci vystupování nejrůznějších dechových kapel  přednostně v celoevropském regionu, které udržují tradici české dechovky.

Mám v úmyslu z vlastní iniciativy uvádět informace, které se mně dostanou do ruky. Očekávám ale zejména také informace ze strany kapel, pro které je tato sekce přednostně koncipována.

Oznámení mohou být dodána v nejrůznějších formátech, od jednoduchého textu ve formě krátkého e-mailu až po prakticky používané formáty z oblasti image, office, publishing etc. Mám k dispozici vhodné nástroje, kterými si mohu tito informace převést pro mé další zpracování do vhodných formátů.

Všeobecně platí pravidlo: Na oznámených vystoupeních se musí podílet nejméně TŘI dechové formace,
z kterých nejméně jedna nabízí program stěžejně s charakteristikou tradiční české dechovky.
S ohledem na jazyk, v kterém jsou oznámení zveřejněna, nejsou stanoveny žádné restrikce. Já si s tím poradím.

E-Mail: dechovka-event (mailsign) wzone (dot) eu

Napadnou-li mne ještě nějaké věcné detaily, tak je hodlám zde průběžně doplňovat.


EventsEVENTS:  PŘEHLÍDKA - AKCE - VYSTOUPENÍ - PODUJATIE - POŘÁDÁNÍ   - VERANSTALTUNG

Ich habe den Bereich „Events“ erneut installiert, testweise für ein Jahr. Wenn es funktioniert, werde ich es weiterhin pflegen. Sollte aber die  Sektion die ihr zugedachte Funktion nicht erfüllen, würde ich dann diese Sektion Anfang des nächsten Jahres „stillschweigend“ wieder entfernen.

Mit „Events“ verfolge ich die breitere Förderung der Veranstalltungen verschiedener Blaskapellen vor allem im gesamteuropäischen Raum, die die Tradition der böhmischen Blasusik pflegen.

Ich beabsichtige, aus eigener Initiative Informationen bereitzustellen, die ich in die Hände bekomme. Ich erwarte aber Informationen insbesondere von den aktiven Blaskapellen, für die dieser Abschnitt in erster Linie gedacht ist.

Entsprechende Mitteilungen können in verschiedenen Formen zugestellt werden, vom einfachen Text in Form einer kurzen E-Mail bis hin zu den unterschiedlichsten gängigen Formaten im Bereich Bild, Office, Publishing usw. Mir stehen geeignete Werkzeuge zur Verfügung, mit denen ich diese Informationen in geeignete Formate für meine Weiterverarbeitung umwandeln kann.

Generell gilt die Regel: An den angekündigten Auftritten müssen mindestens DREI Blaskapellen teilnehmen und zumindest eine davon bietet ein Programm, in dem der Charakter der  traditionellen böhmischen Blasmusik überwiegt. Hinsichtlich der Sprache, in der die Bekanntmachungen veröffentlicht werden, bestehen keine Einschränkungen. Ich kann damit umgehen.

Diesbezügliche E-Mail an mich: dechovka-event (mailsign) wzone (dot) eu

Sollten mir noch weitere sachliche Details einfallen, werde ich diese hier laufend ergänzen.