Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

AdminHeader

EDITORIAL / ADMIN FLASH NEWS ...
VIENNA -    
     2024-05-21: Background maintenance, site, db backup ...
{
GERMAN
Deutsch
Bei der Benutzung der Suchfunktion (Search oben) ist notwendig, die Diaktitik genau zu beachten. Deswegen ist es nicht egal, ob man "Stříbrňanka" oder "Strřibrnanka" bzw. Stribrnanka sucht. Das gleiche gilt auch für deutsche Begriffe mit u, ö, ü, a, ä etc..
Při užití hledací funce na těchto stránkách (search nahoře) je třeba dbát na diaktitiku. Proto není jedno, hledáte-li "Stříbrňanka" nebo "Strřibrnanka" či Stribrnanka. Stejné platí i pro německé výrazy s písmeny u, ü, ö, a, ä etc. .