Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
RelikviatSvMarka

"Konec světa bude, až lidi přestanou zpívat"    "Ende der Welt kommt dann, wenn Leute aufhören, zu singen." -- Albert Einstein

Treasury of Bohemian Pearls

See also Song texts


Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Josef Konečný - Ve vinohradě 07 March 2019 2302
Josef Rezek - Vzpomínka, Jaroslav Klemíř/František Polák - Setkání, Peter Černička - Terorka, František Jeřábek - Grazlova píseň 01 December 2016 5100
Zdeněk Gurský - My dva / Pavel Bureš - Tuba v noci / Lidová - Červené jablíčko / Lojza Barotek, Miroslava Gurská - Život jako sen 04 October 2016 5504
Ivo Horký, Miroslav Záhorský - Povídal ně maléreček 04 October 2016 15947
Jaromír Vejvoda - Polka modrých očí 25 March 2016 4998
Miloš Procházka, Stanislav Pěnčík - Daj si šohaj 13 March 2016 3923
Pavel Svoboda - V Němčičkách 09 January 2016 3638
Ernst Mosch - Liebespärchen / Zamilovaní 25 August 2021 3931
Metoděj Prajka - Výborná 29 November 2020 3650
Ladislav Hrdlička - Prolog o jižní Moravě, Rajhradská, Vzpomeň si šohajku 06 September 2015 3505
Keď som šiel ku milej 28 February 2018 4354
Podruhé Vám nepovím 18 December 2014 4480
Haj, husičky haj 09 December 2015 9033
Na zahrádce 01 May 2014 4910
Píseň domova 13 March 2014 5408
Stará lípa 22 February 2014 6605
Stárkovi 06 December 2013 4877
Peter Studenič: Desítka 27 May 2014 7290
Ján Múdry: Moni 02 August 2013 5369
Kupte si moje pohledy 30 June 2013 5517
Hvězdička 09 June 2013 5268
Překrásné Valašsko 18 March 2013 5368
Muzikanti z Ratíškovic 23 February 2013 5758
Galánečka (Drie Donken) 28 February 2018 6532
Sklenářská 11 May 2013 6235
Ptám se Tě milý můj 21 February 2014 7365
Hance 30 August 2012 6947
V Nenkovském údolí 05 July 2012 6835
Kovářská polka 29 May 2012 6427
Dobrý večer frajárečko 26 April 2012 7383
Zaplakaly očenka 11 March 2012 6047
Böhmisches Märchen 11 November 2012 6275
Magdalenenwalzer 11 January 2012 7755
Přes Pavlovskú dolinečku 27 November 2011 7668
Dolnocerekvická polka 16 October 2011 7957
Nedaleko od Trenčína 08 October 2011 7029
Dášenka 07 September 2011 6262
Dojela kapela 19 July 2011 5718
Pod Pálavú 09 June 2011 6901
K Bílovicám 30 May 2013 6289
Lásku enom jednu potkáš 24 April 2011 8171
Michaela 30 May 2013 7053
Pusť ma k vám 02 December 2011 5793
Antonín Žváček: Lucerna polka 09 December 2015 7592
Jízda králů 30 May 2013 8410
Soběkurská 08 December 2012 7278
Kamenná cestička 30 May 2013 7360
Herz, Schmerz und dies und das 12 February 2022 8234
Falešná láska (Valdauf) 30 December 2010 9925
Túlavá 13 July 2010 7846

Short portraits

Zdeněk Beneš

Zdeněk Beneš

- CZ -

 

Zdeněk Beneš

Textař  Zdeněk Beneš (1959)

Moje česká vlasthudba Ladislav Kubeš st.
text Zdeněk Beneš
  Dechová hudba Veselka

Zdeněk Beneš je velmi citlivá muzikantská duše. Původem z Prahy, jižní Čechy mu ale učarovaly lepším vzduchem:-). Jeho velká láska je lidová hudba, zejména pak obohacování hudebních témat "litým" textem. Texty čerpá ze svých postřehů. Jeho senzibilní vnímavost jej těmito zásobuje takřka všude, kudy jde či jede (rád jezdí na motorce). Od roku 2007 je členem formace Veselky Ladislava Kubeše, kde hraje na trubku. Byl hnacím motorem spolu s Michalem Marešem při založení jihočeské dechové hudby Libkovanka v Libkově vodě jižně od Pelhřimova, v které je činný nejen jako hráč, ale o kterou se také umělecky a kapelnicky čile stará.

Napsal k písničkám od různých autorů řadu pěkných textů. Jeho profilové CD "Utíká to, utíká" vyšlo v Kubešově hudebním vydavatelství. Je především mnohým znám svým spoluautorstvím skladby Ladislava Kubeše st., "Moje česká vlast", kterou opatřil "na míru šitým" textem. Není nezajímavé si malounko přiblížit, za jakých náhodných okolností tato skvostná kompozice vznikla.

Zdeněk Beneš původně nabídl text k zhudebnění Adu Doškovi, vedle Ladislava Kubeše st., jednoho z dalších, předních jihočeských skladatelů, který s Kubešem udržoval přátelský vztah. Ada Doško komponoval k textu melodii, ale skladba byla patrně uložena do šuplíku. Beneš udržoval ale také stálý kontakt s Ladislavem Kubešem st., který neustále aktivně tvořil. A tak se stalo, že se Kubeš zmínil o svém hudebním novorozenci. Jednalo se o aranži lidového námětu, kterou Kubeš ale tak šikovně doplnil svým originálním způsobem, že byl z kompozice sám nadšen. Zdeněk Beneš projevenému nadšení Kubeše neodolal a ve svém mladistvém nadšení mu předložil  text, který svého času nabídl i Doškovi. Kubeš si text přečetl a zjistil okamžitě, že text je na jeho novou skladbu bez nutnosti jakýchkoliv úprav jako šitý. Doškova velkorysost a dlouholeté přátelství z Kubešem usnadnily snadný zrod další jihočeské hudební perly, kterou známe jako "Moje česká vlast".

Ladislav Kubeš, Áda Doško, Tdeněk Beneš

Skladatelelé
Ladislav Kubeš Sen. (1924-1998)
Ada Doško - (1937-1999)
textař Zdeněk Beneš

Utíká to, utíká: K 50tinám Zdeňka Beneše

CD "Utíká to, utíká"
K 50tým narozeninám textaře
Zdeňka Beneše
Kubešovo hudební vydavatelství
Praha 2009

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998