Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
CD Header

"Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce"    "Wer Musik begreifen will, braucht nicht so sehr das Gehör, wie vielmehr das Herz." -- Jiří Mahen

CDs / DVDs

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Lácaranka: 45. jubileum od založení / 45. Gründungsjubiläum 20 December 2020 1389
Křest CD / CD-Taufe: Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka Tomáše Kotěry 17 November 2015 3301
Křest CD / CD-Taufe: Svět je kniha nádherná - Dechová hudba Vysočinka 16 November 2015 3555
CD 20 let Zlaťanka - Dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic u Brna 24 June 2015 3865
CD Frisch verböhmt - Blaskapelle Blech Khopt 22 June 2015 3456
CD Poprvé - Hudba z Marzu Revajvl 20 June 2015 4281
CD4 Zpívat budu dál - Dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše a Babouci hrají skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4754
CD3 Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4525
CD2 Duše muzikanta - Dechová hudba Vysočanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 5405
CD1 Prostý sen Jardy Hájka - Duo Václav Žákovec hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4424
CD Musikantenhochzeit - Blaskapelle Ramseer Musikanten 20 June 2015 4647
CD Túfaranka 2009 - Dechová hudba Túfaranka 20 June 2015 5071
CD Am Stammtisch - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 4198
CD Alte Liebe - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 4840
CD Jubilejní - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4525
CD S Valaškou pro radost - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4501
CD 40 let s Valaškou - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4278
CD K narozeninám Václava Maňase ml. / Zum Geburtstag von Václav Maňas Jun. - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4079
CDs/DVDs, Stříbrňanka - Obsahový přehled / Gesamt-Inhaltsverzeichnis 15 January 2014 10262
DVD Koncert 45. let - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 5927
DVD Jakú to pěsničku začíná - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 5523
CD Rodičom - Dychová hudba Drietomanka 20 June 2015 5318
CD První - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4562
CD Druhá - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4561
CD Třetí - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4933
CD Festum Celebrare - Blaskapelle Die Lederhosn Blech 20 June 2015 4320
CD Na klobúckých lukách - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4259
CD Tajná láska - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4443
CD 30 let Valašky - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4483
CD Hraje Vám Valaška - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4429

Distinct vocalists

Distinct tubists

Short portraits

Daniela Magálová

Daniela Magálová

Daniela Magálová

-- CZ -

zpěvačka
(zde jednou  ne v kroji :-)
dechová hudba Moravanka

 "Kebych bola tak jak nejsu bohatá"


zpívají Daniela Magálová,
Ivana Slabáková
hraje cimbálová hudba Petra Olivy

Daniela je cestovatelka, pochází ze Slovenska (obec Stará Turá), velmi dobře se ale nyní patrně cítí  na Moravě, zejména v Brně:-).

Zpěvu propadla Daniela již ve svém ranném dětství a zpěvu se od té doby neustále věnovala. Zůčastňovala se úspěšně různých soutěží s tématikou "lidová píseň".

V roce 1980 se ucházela o přijetí na Bratislavskou konzervatoř a ve svých 14ti letech byla přijata. Následovalo bohatých 6 let získávání teorie a zkušeností v oboru "operní zpěv" s obligátním klavírem. Ráda vzpomíná na vynikající učitele, zejména na paní prof. Janu Billovou, která pro ni byla nejen vynikajícím pedagogem ale také vzorem ušlechtilého člověka.

Během studijí se také ucházela o místo zpěvačky v dechové hudbě Moravanka Jana Slabáka. Její velmi blízký vztah k lidové hudbě a hudební projev Slabáka natolik ovlivnily, že byla přijata. Od té doby zpívá - a dodávám, že i baví, jak jsem se mohl sám přesvědčit - společně s Ivanou Slabákovou a Břeťou Osičkou příznivce Moravanky.

Daniela natočila v roce 2009 ve studiu Jaromír Rajchman velmi pěkné profilové CD "Ozvěny tradic" / "Echo der Traditionen", které odráží její velmi citově zabarvený vztah k původní lidové písni, ke Slovensku, k Moravě a s oběma regiony úzce souvisejícími tradicemi.

"Kapura"


zpívají  Daniela Magálová a
  sestra Jana Turčínová-Magálová

Ozvěny tradic - Daniela Magálová

Ozvěny tradic
Tonstudio Rajchman 2009

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED