Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
CD Header

"Takt je hrozná věc. Když jej člověk nemá, hned se každý vzrušuje. Když jej má, nevšimne si toho nikdo."    "Takt ist eine schreckliche Sache. Wenn man ihn nicht hat, regt sich jeder auf. Wenn man ihn hat, merkt es kein Mensch." -- Shirley MacLaine

CDs / DVDs

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Lácaranka: 45. jubileum od založení / 45. Gründungsjubiläum 20 December 2020 1107
Křest CD / CD-Taufe: Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka Tomáše Kotěry 17 November 2015 3179
Křest CD / CD-Taufe: Svět je kniha nádherná - Dechová hudba Vysočinka 16 November 2015 3400
CD 20 let Zlaťanka - Dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic u Brna 24 June 2015 3725
CD Frisch verböhmt - Blaskapelle Blech Khopt 22 June 2015 3346
CD Poprvé - Hudba z Marzu Revajvl 20 June 2015 4163
CD4 Zpívat budu dál - Dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše a Babouci hrají skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4637
CD3 Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4362
CD2 Duše muzikanta - Dechová hudba Vysočanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 5237
CD1 Prostý sen Jardy Hájka - Duo Václav Žákovec hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4304
CD Musikantenhochzeit - Blaskapelle Ramseer Musikanten 20 June 2015 4520
CD Túfaranka 2009 - Dechová hudba Túfaranka 20 June 2015 4844
CD Am Stammtisch - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 4057
CD Alte Liebe - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 4681
CD Jubilejní - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4415
CD S Valaškou pro radost - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4328
CD 40 let s Valaškou - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4113
CD K narozeninám Václava Maňase ml. / Zum Geburtstag von Václav Maňas Jun. - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 3970
CDs/DVDs, Stříbrňanka - Obsahový přehled / Gesamt-Inhaltsverzeichnis 15 January 2014 9981
DVD Koncert 45. let - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 5713
DVD Jakú to pěsničku začíná - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 5374
CD Rodičom - Dychová hudba Drietomanka 20 June 2015 5201
CD První - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4432
CD Druhá - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4450
CD Třetí - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4780
CD Festum Celebrare - Blaskapelle Die Lederhosn Blech 20 June 2015 4187
CD Na klobúckých lukách - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4134
CD Tajná láska - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4325
CD 30 let Valašky - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4356
CD Hraje Vám Valaška - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4298

Distinct vocalists

Distinct tubists

Short portraits

František Kmoch

František Kmoch
František Kmoch
1.8.1848, Zásmuky u Kolína
30.4.1912, Kolín

Komponist, Lehrer, Kapellmeister

Gedenkmünze František Kmoch
200 Kč Gedenkmünze, ausgegeben von der Tschechischen Nationalbank im Jahre 1998 anlässlich der 150. Geburtstagsfeier des Komponisten František Kmoch

Partitur Česká muzika
Andulko šafářová

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED