Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
CD Header

"Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí."    "Wer singen und lachen kann, der erschreckt vor keinem Unglúck."
-- české přísloví / tschechisches Sprichwort

Profilové CD "Premiera" - Ján Múdry, tenor, pozoun

[span class=notice]Deutsche Übersetzung befindet sich in der 2. Beitragshälfte
Německý překlad se nachází v druhé části článku (Weiterlesen = čti dále ...)[/span]
Ján Múdry
Ján Múdry
Ján Múdry: CD Premiera
Profilové CD
"Premiera", 2009
Drietomský šuhajH: Adam Hudec

Ján Múdry se narodil 7. ledna 1984 v Trenčíně. Žije v obci Drietomě, která se nachází v okrese Trenčín nedaleko moravské hranice. Za své základní hudební vzdělání vděčí otci Jaroslavu Múdrému, dlouholetému uspěšnému kapelníkovi dechové hudby Drietomanka jako i svému bratru Jarovi, který po otci převzal žezlo a ujal se vedení této i nadále úspěšné dechové skupiny.

Hudební vzdělání získal studiem na konzervatoři v Žilině u prof. Bukače a v Bratislavě, kde ukončil studium absolutoriem. Ve hře na pozoun je Ján Múdry dvojnásobný vítěz mezi slovenskými konzervatořemi.

V současnosti je Ján Múdry na pevný úvazek u vojenské hudby v Bratislavě. Kromě toho je členem dechové hudby Drietomanka, kde zastupuje post tenoristy. Jako hostující se zůčastňuje vystoupení s dechovou hudbou  Gloria. Vypomáhá také dle potřeby velmi čile v mnoha slovenských a moravských kapelách.

Toto CDé obsahuje 13 skladeb. 10 skladeb bylo natočeno s DH Drietomanka, další tři s dechovými hudbami Dunajská kapela, Stříbrňanka a Gloria. CD bylo vydáno v prosinci 2009.

Kontakt janmudry.webcard.tel

Profil-CD "Premiera" - Ján Múdry, tenor, pozoun

Ján Múdry: CD Premiera
CD "Premiera"
backside

Ján Múdry wurde am 7. Jänner 1984 in Trenčín geboren. Er lebt in Drietoma (unweit der mährischen Grenze).  Seine musikalischen Grundlagen verdankt er in erster Linie seinem Vater Jaroslav Múdry Sen., ehemaligem Kapellmeister der Blaskapelle Drietomanka (er leitete die Blaskapelle mit Erfolg 20 Jahre lang) sowie seinem Bruder Jaroslav  Múdry Jun., dem derzeitigen Kapellmeister.

Musikalische Fachausbildung erhielt Ján Múdry am Konservatorium in Žilina bei Prof. Bukač und in Bratislava, wo er das Absolutorium erlangte. Im Posaunenspiel ist er der zweifache Sieger in der Spielkategorie Posaune unter den slowakischen Konservatorien.

Jaroslav Múdry, Josef Novák
Dva staří přátelé / Zwei alte Freunde
Jaroslav Múdry Sen., Jožka Novák
Ján Múdry ist bei der Militärmusik Bratislava als Tenorist angestellt. Darüber hinaus ist er als Tenorist bei der Blaskapelle Drietomanka. Als Gastspieler ist er bei der Blaskapelle Gloria  sowie aushilfsweise in zahlreichen Blaskapellen im slowakischen und mährischen Raum tätig.

Diese CD-Aufnahme enthält 13 Kompositionen. Davon wurden 10 Kompositionen  mit der Blaskapelle Drietomanka, die restlichen drei mit den Blaskapellen Dunajská kapela, Stříbrňanka und Gloria  im Dezember 2009 aufgenommen.

Kontakt janmudry.webcard.tel

Distinct vocalists

VeronikaHromkova.jpg

Distinct tubists

Legruti_250x364.jpg

Short portraits

Daniela Magálová

Daniela Magálová

Daniela Magálová

-- CZ -

zpěvačka
(zde jednou  ne v kroji :-)
dechová hudba Moravanka

 "Kebych bola tak jak nejsu bohatá"


zpívají Daniela Magálová,
Ivana Slabáková
hraje cimbálová hudba Petra Olivy

Daniela je cestovatelka, pochází ze Slovenska (obec Stará Turá), velmi dobře se ale nyní patrně cítí  na Moravě, zejména v Brně:-).

Zpěvu propadla Daniela již ve svém ranném dětství a zpěvu se od té doby neustále věnovala. Zůčastňovala se úspěšně různých soutěží s tématikou "lidová píseň".

V roce 1980 se ucházela o přijetí na Bratislavskou konzervatoř a ve svých 14ti letech byla přijata. Následovalo bohatých 6 let získávání teorie a zkušeností v oboru "operní zpěv" s obligátním klavírem. Ráda vzpomíná na vynikající učitele, zejména na paní prof. Janu Billovou, která pro ni byla nejen vynikajícím pedagogem ale také vzorem ušlechtilého člověka.

Během studijí se také ucházela o místo zpěvačky v dechové hudbě Moravanka Jana Slabáka. Její velmi blízký vztah k lidové hudbě a hudební projev Slabáka natolik ovlivnily, že byla přijata. Od té doby zpívá - a dodávám, že i baví, jak jsem se mohl sám přesvědčit - společně s Ivanou Slabákovou a Břeťou Osičkou příznivce Moravanky.

Daniela natočila v roce 2009 ve studiu Jaromír Rajchman velmi pěkné profilové CD "Ozvěny tradic" / "Echo der Traditionen", které odráží její velmi citově zabarvený vztah k původní lidové písni, ke Slovensku, k Moravě a s oběma regiony úzce souvisejícími tradicemi.

"Kapura"


zpívají  Daniela Magálová a
  sestra Jana Turčínová-Magálová

Ozvěny tradic - Daniela Magálová

Ozvěny tradic
Tonstudio Rajchman 2009

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998

This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED