Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

-- FotosHeader --

"Je to lid, který hudbu vytváří. My hudebníci ji pouze aranžujeme."    "Es ist das Volk, das die Musik schafft. Wir Musiker arrangieren sie nur." -- Michail Iwanowitsch Glinka, (1804 - 1857)

Welcome on board: Dechová hudba Cyrilka

- CZ -

Dechová hudba Cyrilka
nová dechová hudba Cyrilka
Nová slovácká dechová hudba Cyrilka z Podivína vznikla v září tohoto roku 2012.  Jednoho slunečného podzimního dne se prostě pár dobrých kamarádů sešlo při sklence lahodného bílého.  Protože se jednalo nejen o milovníky vína, ale i příznivce tradiční lidové muziky, rozcházeli se s odhodláním založit dechovku a společnými silami se aktivně věnovat muzice. Pro název kapely nešli daleko. Jak v Podivíně, tak v Rakvicích (oblast Břeclav) se nachází staré kapličky nazývané Cyrilka (odvpzeno od Cyrila a Metoděje, zejména pro Moravany dvě historicky důležité osobnosti), pro domácí v úctě chované posvátné místo. Jménem bylo tudiž navázáno i na historii a tradice lokálního obyvatelstva. Sedmičlenná parta včetně dvou zpěváků reprezentuje malé obsazení. A co zpívají a hrají? V krátkosti moravskou, tradiční klasiku v širokém rozsahu. Zatím nemám k dispozici žádný zvukový záznam. Doplňím však na těchto místech poté, co dostanu od party jejich první CD, které jistě v dohledné době natočí.

- Jabko -