Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"V hudbě život Čechů"    "In der Musik ist das Leben der Tschechen." -- Bedřich Smetana
Slavnostní kladení kamene Národního Divadla v Praze - Feierliche Grundsteinlegung beim Bau des Nationaltheaters in Prag

Bands of the month 2008-2012

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Mai / květen 2012 - Blaskapelle Kronjanka aus der Schweiz / Dechová hudba Kronjanka ze Švýcarska 13 June 2012 9244
Duben / April 2012 - Dechová hudba Podlužanka / Blaskapelle Podlužanka 15 February 2013 7832
März / Březen 2012 - Tsjechische blaaskapel Vinočanka aus Holland / Česká dechovka Vinočanka z Nizozemí 13 May 2012 9766
Februar 2012 / Únor 2012 - Blaskapelle Die flotten Bergsteiger aus Süddeutschland / Dechová hudba Hbití horolezci z jižního Německa 09 November 2012 7620
Jänner 2012 - Eichberger Brass Boys aus Steiermark 09 February 2012 6945
Prosinec 2011 / Dezember 2011 - Dechová hudba Vacenovjáci / Blaskapelle Vacenovjáci 27 February 2018 9734
Listopad 2011 - Dechová hudba Březovanka / November 2011 - Blaskapelle Březovanka 27 February 2018 6797
Oktober 2011: Blaskapelle Gruberovka 28 February 2018 7926
September 2011 - Dychová hudba Opatovanka zo Slovenska 27 February 2018 11102
August 2011 - Blaaskapel Muzičanka aus den Niederlanden 28 June 2013 14082
Juli 2011 - Blaskapelle Makos 27 February 2018 9159
Juni 2011 - Blaskapelle Fegerländer 05 October 2011 7435
Květen 2011 - Dechová hudba Hanačka 05 October 2011 8354
April/duben 2011 - Drie Donken Blaaskapel 13 October 2015 7626
Duben/April 2011: Dechová hudba Moravanka 27 February 2018 7247
Březen/März 2011: Šestka Josefa Konečního 27 February 2018 6876
Únor/Februar 2011: Dechová hudba Fialenka 05 October 2011 7795
Jänner/Leden 2011: Ensemble musical d'Rhinwagges 05 October 2011 9547
Prosinec 2010: Dechová hudba Babouci / Dezember 2010: Blaskapelle Babouci 22 February 2014 13013
Listopad/November 2010: Dechová hudba Žadovjáci 05 October 2011 13672
Oktober/říjen 2010: Blaskapelle Heidiland 05 October 2011 9258
Srpen/August 2010: Dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše 09 November 2012 14462
Červenec/Juli 2010: Dechová hudba Mladá muzika Šardice 05 October 2011 11080
Červen/Juni 2010: Dechová hudba Dubňanka 05 October 2011 9752
Květen/Mai 2010: Dechová hudba Mistříňanka 30 May 2013 15241
Duben/April 2010: Dechová hudba Vlado Kumpan a jeho muzikanti 08 December 2012 17756
Březen/März 2010: Dechová hudba Legrúti 05 October 2011 11453
August 2009: Michael Klostermann und seine Musikanten 05 October 2011 13069
Juli 2009: Blaskapelle Vindemia 05 October 2011 11133
Mai 2009: Blaskapelle Dambořanka 27 February 2018 10413
März 2009: Blaskapelle Vracovjáci 01 March 2018 12860
Februar 2009: Blaskapelle Skaličané 01 March 2018 12749
Jänner 2009: Blaskapelle Večerka 01 March 2018 12245
Dezember 2008: Blaskapelle Šohajka 01 March 2018 11298
November 2008: Blaskapelle Stříbrňanka 01 March 2018 14395
Oktober 2008: Blaskapelle Dolanka 05 October 2011 15666
September 2008: Blaskapelle Stallbergmusikanten 01 March 2018 15966
August 2008: Blaskapelle Drietomanka 01 March 2018 17397
Juli 2008: Die Kemp´ner Musikanten Tielen 05 October 2011 18734
Juni 2008: Die Chisetaler Blaskapelle 05 October 2011 22404
Mai 2008: Die legendäre Blaskapelle Juráček / Legendární Juráčkovci 30 July 2013 22403
April 2008: Blaskapelle Valdaufinka Ády Školky 05 October 2011 22563
März 2008: Blaskapelle Ištvánci aus Šardice 05 October 2011 23144
Februar 2008: Blaskapelle Valaška 05 October 2011 27918
Jänner 2008: Blaskapelle Zlaťanka 05 October 2011 23468

Short portraits

Emil Štolc

Emil Štolc
Emil Štolc
28.10.1888, Chorušice
01.07.1940  Nový Vestec
Šepot květin / Blumengeflüster


Musik Emil Štolc

Auf der neuen 2. CD von
Weinviertler Mährische Musikanten
Präsentation 6.,7. März 2010
Näheres s.
www.maehrischemusikanten.at


Emil Štolc byl velký vlastenec, hudební skladatel lidových písní, kapelník, muzikant, nakladatel. Hrál na křídlovku v kutnohorské vojenské hudbě. V letech 1908 až 1912 byl kapelníkem v Brandýse n. Labem. Od roku 1912 se věnoval hudebně nakladatelské činnosti v Praze na Smíchově. Byl i zde kapelníkem, pak dirigentem sokolské hudby a kapelníkem Národní gardy až do svého ohluchnutí. Vydával také časopis Hudební listy.

Emil Štolc je autorem mnoha pěkných pochodù, často s vlasteneckou tématikou, valčíků, polek, tanců a písní s lidovými náměty z Čech a Moravy. Mezi nejznámější patří: Šly panenky silnicí, Synek z Polanky, písničky o Staré Praze, Vivat Praga, Šepot květin (Blumengeflüster), Kytice hyacint, Struna lásky, Riviéro krásná, Cestička k milování, overtúry.

Jedna z jeho prvních skladeb, "Kovárna v lese", byla nahrána "Českou vojenskou kapelou" a natočena na desku americkou gramofonovou společností "Victor recording"  v New Yorku 23.10.1917 s označením Victor 69827.

Doplňěk (2011-03-18):
Šly panenky silnicí: ve fondu Národní knihovny ČR je v úpravách pro dechovový a smyčcový orchestr, rozpis partů pro jednotlivé nástroje:
* ŠTOLC, Emil. Sletový (Šly panenky silnicí); NárodníVelvary) : dva populární pochody. Praha : E.Štolc, 1936. 14 listů. Úprava pro smyčcový orchestr.
* ŠTOLC, Emil. Šly panenky; Dítě vlasti. Praha : E.Štolc, 1931. 20 listů.
Úprava pro dechový orchestr.
* ŠTOLC, Emil. Šly panenky silnicí : pochod; Dítě vlasti : pochod.
Praha : Melodion, E.Štolc, [1946]. 25 listů. Úprava pro dechový orchestr.
* ŠTOLC, Emil. Šly panenky : pochod; Praktikus : pochod. Praha : SNKLHU, 1958. 24 listů. Úprava pro dechový orchestr.

Emil Štolc war ein großer Patriot, Komponist von Volksliedern, Kapellmeister, Musikant, Verleger. Er spielte Flügelhorn in der Militärmusik in Kutná Hora. Er war in den Jahren 1908 bis 1912 als Kapellmeister in Brandýs ob Elbe tätig. Ab dem Jahr 1912 widmete er sich vor allem der Führung seines in Prag-Smíchov gegründeten Verlages. Dort war er auch Kapelmeister, dann Dirigent der Sokol-Musik und Kapellmeister der Nationalgarde bis zu seiner Taubheit. Er gab auch das Periodikum Musikalische Blätter heraus.

Emil Štolc ist Author vieler schöner Märsche, sehr oft mit patriotischer Thematik, Walzer, Polkas, Tänze sowie Lieder mit volkstümlichen Inhalten aus Böhmen und Mähren. Zu den Bekanntesten gehören: Šly panenky silnicí, Synek z Polanky, písnicky o Staré Praze, Vivat Praga, Šepot kvetin (Blumengeflüster), Kytice hyacint, Struna lásky, Riviéro krásná, Cesticka k milování, Overtüren.

Eine von seinen ersten Kompositionen,  „Die Schmiede im Wald“, wurde mit böhmischer Militärkapelle eingespielt und von der amerikanischen Gramophongesellschaft „Victor recording“ in New York am 23.10.1917  auf die Schallplatte mit dem Label "Victor 69827" gebracht.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998