Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce"    "Wer Musik begreifen will, braucht nicht so sehr das Gehör, wie vielmehr das Herz." -- Jiří Mahen

Oktober/říjen 2010: Blaskapelle Heidiland

-INFO-   Beiträge tschechisch und deutsch -CZ-  -DE- Články v češtině a v němčině.   -INFO-
 Blaskapelle Heidiland
Blaskapelle Heidiland, Schweiz
böhmische Blasmusik mit Begeisterung und Elan
/
dechová hudba Heidiland,Švýcarsko
česká dechovka s nadšením a elánem
Photo courtesy David Hobi (click to enlarge)

Im Rahmen meiner (fast) regelmäßigen Beiträge "Blaskapelle des Monates" werde ich mich diesmal  mit einer Blaskapelle aus der Schweiz beschäftigen, die meiner Überzeugung nach zumindest in einer Hinsicht die Blasmusikszene in diesem Land stellvertretend reflektiert. Es ist die Gewissenhaftigkeit, Innigkeit, Liebe, Begeisterung und Kenntnis, die die Blasmusikerinnen und Blasmusiker des Nachbarlandes in ihrer Freizeit in die böhmische Blasmusik hineinbringen. Ich konnte mich bereits einige Male selbst davon vor Ort überzeugen. Dieses Jahr hatte ich  den Termin 10. - 12. September 2010 in meinem Kalender fix eingetragen, jenen Termin des jedes Jahr stattfindenden, bestens organisierten Blaskapellentreffens  (s.a. teilnehmende Blaskapellen, Ergebnis, Rangliste), mit der Absicht, an diesem Event teilzunehmen. Den Termin musste ich aber letztendlich paar Tage vorm Treffen fallen lassen.

polka Enpekahudba Jiří Helán, Jiří Tesařík

In diesem Monat habe ich mich für die Präsentation der Blaskapelle Heidiland entschieden, einer Formation begeisterter Jungs, die Ende dieses Monates gemeinsam mit einer Reihe eingeladener Blaskapellen aus nah und fern  (u.a. auch Blaskapelle Túfaranka, s. das vollständige Programm auf ihrer Homepage) ihr 5-jähriges Bestandsjubiläum feiern werden. ...Das "Operationsgebiet" dieser Formation liegt etwa in der Mitte des Heidilandes, eines relativ ausgedehnten, auf Tourismus fokussierten Gebietes zwischen Walensee und dem Bad Ragaz im südöstlichen Teil der Schweiz.

Die zündende Idee, eine Blaskapelle in dieser Gegend mit böhmisch-mährischem Schwerpunkt  zu gründen hatte David Hobi. Zum Repertoire dieser Blaskapelle  gehören natürlich auch moderne Arrangements und populäre Solostücke. David war eine Zeitlang auf der Suche nach interessierten Leuten, die gerne mitmachen würden. Nach einer relativ kurzen Zeit ist  ihm auch gelungen, nicht nur alle Posten für eine  klassische Besetzung zu belegen, sondern er lernte auch, wie er sagt, einige sehr gute und besonders motivierte Spieler kennen. Ein kurzer Blick in die Partie lässt  frisches Blut und Elan erkennen.

Markus Hobi übernahm von allem Anfang an die Verantwortung für den künstlerische Qualität und Ausrichtung der Formation. Markus absolvierte das Vorarlberger Konservatorium, Fach Posaune und durch weitere Studien erlangte er die Befähigung, in der Musikpädagogik seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 

Relativ bald nach der Gründung der Formation folgte eine erfolgreiche Gasttournee in die Heimat der böhmischen Blasmusik. Die Schweizer Blasmusikszene wurde danach entsprechend sensibilisiert, weitere Auftritte ließen „zu Hause“ nicht allzu lang auf sich warten. Andauernde Begeisterung in der Formation bei zahlreichen Auftritten ließ die Schweizer Anhänger der böhmischen Blasmusik nicht kalt. Einer im Jahre 2007 durchgeführten Umfrage des angesehenen "Blasmusikforum Schweiz" zufolge erreichte die Blaskapelle Heidiland unter den Fans den 2. Platz auf der Leiter der Popularität. Es ist leicht einzusehen, dass derartiges Ergebnis nach so kurzer Zeit ohne konzentrierte Zusammenarbeit aller Mitglieder der Formation kaum möglich ist.

Beim Durchblättern der Internet-Präsentation dieser Blaskapelle fiel mir die ungewöhnlich hohe Anzahl von Sponsoren auf. Mir ist noch keine Blaskapelle untergekommen, die sich trauen würde, gleich 50 "Gönner" auf ihren Seiten anzuführen:-) Im Blickwinkel der positiven finanziellen Situation konnte nun im Jahr 2008  auch der Gedanke reif werden, die erste CD zu produzieren. Und so entstand im Tonstudio Tyrolis ... "Die Erste", die ich dankenswerterweise von David jetzt auch zugeschickt bekam.

Die Blaskapelle Heidiland konnte sich schließlich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, beim Blaskapellentreffen in  Oensingen dabei zu sein, um bei der Werbung um die Gunst der Öffentlichkeit mitzumischen. Ich bin davon überzeugt, dass ihre sanfte, unaufdringliche und gefühlsbetonte Spielart, wie ich es ihrer CD entnehmen kann, dafür ausschlaggebend gewesen sein dürfte, dass ihnen eine hohe Anerkennung zuerkannt wurde.

Einen Videomitschnitt vom Auftritt dieser Formation habe ich im Augenblick nicht. Wenn es jemand von den Fans in der Heidiland-Umgebung gelingen würde, mir von der 5 Jahr Jubiläumsfeir einen Mitschnit zukommen zu lassen, würde ich es hier auch mit der Angabe der Quelle unterbringen.

Meine Gratulation zu den ersten fünf erfolgreichen Jahren. Mögen noch viele weitere mit unvermindertem Elan, begleitet von anhaltenden, freundlichen Beziehungen in der Belegschaft folgen.

Říjen/Oktober 2010: Dechová hudba Heidiland

Blaskapelle Heidiland
dechová hudba Heidiland, Švýcarsko
"Pressefoto an der Bar"
Photo courtesy David Hobi (click to enlarge)
 

V rámci mých (skoro) pravidelných příspěvků „Dechová hudba měsíce“ se tentokráte soustředím na dechovou hudbu ze Švýcarska, která dle mého přesvědčení přinejmenším v jednom ohledu reprezentativně reflektuje dechovkovou scénu v této zemi. Je to důslednost, vroucnost, láska, nadšení a znalosti, které dechovačky a dechováci  sousední země vnáší do české dechovky. Měl jsem již několik příležitostí se sám o tom na místě přesvědčit. Tento rok jsem měl v kalendáři termín 10. – 12. Září zafixován, termín setkání švýcarských dechových hudeb, kterého jsem se chtěl účastnit (Viz také zůčastněné kapely, výsledky soutěže).  Setkání  se pořádá každý rok a je perfektně organizováno. Termin jsem ale musel bohužel několik dnů před konáním nechat plavat.

Tento měsíc jsem se rozhodl pro prezentaci dechové hudby Heidiland, formace nadšených mladíků, kteří budou spolu s řadou pozvaných kapel z blízka i daleka (mimo jiné je pozvána i Túfaranka, viz. Také úplný program na jejich stránkách) slavit své 5tileté jubilejní výročí trvání.

„Operační oblast“ této formace se nachází přibližně uprostřed švýcarského Heidilandu, oblasti poměrné rozsáhlé a orientované na turizmus, která leží přibližně mezi Walersee v západní a lázeňským městečkem Bad Ragaz v jihovýchodní části Švýcarska.

Původní nápad, založit v této oblasti dechovou skupinu se zaměřením na českou dechovku měl David Hobi. K repertoáru této dechové hudby se řadí samosebou také moderní aranžmá a populární sólové skladby. David se jistou dobu poohlížel po lidech, kteří by měli zájem a na realizaci myšlenky byli ochotni spolupracovat. V poměrně krátké době se mu podařilo nejen obsadit všechny posty budoucí kapely, nýbrž se také seznámit, jak říká, s několika velmi dobrými a motivovanými hráči. Krátký náhled do party prozrazuje mladou krev a elán.

Markus Hobi převzal od samého počátku zodpovědnost za uměleckou kvalitu a směr, kterým by se formace měla ubírat. Markus absolvoval konzervatoř ve Volksarlbergu (nejápadnější rakouská spolková země), obor pozoun a dalším studiem získal oprávnění, které mu v hudební pedagogice zajišťuje životní obživu.  

Poměrně brzy po založení kapely v roce 2005 následovalo úspěšné turné v domovině české dechovky.  Tím na sebe na švýcarské dechovkové scéně upozornili a další pozvánky k vystoupení „doma“ nenechaly na sebe příliš dlouho čekat.  Neustále nadšení v kapele během mnohých vystoupení nenechalo švýcarské fandy české dechovky zcela chladnými. Dle ankety, která byla v roce 2007 provedena seriozním „Forem dechové hudby Švýcarsko“,  dosáhla kapela Heidiland 2. místo na žebříčku popularity v zemi. Lze snadno chápat, že dosažení takového úspěchu bez soustředěné spolupráce všech členů kapely je asi sotva možné.

Během prolistování internetové prezentace této kapely jsem si všiml neobvykle vysokého počtu sponzorů. Zatím jsem nepoznal kapelu, která by se odvažovala na svých stránkách uvést hned 50 sponzorů:-) V zorném úhlu  pozitivní  finanční situace v roce 2008 dozrávala i myšlenka  natočit první CDé. A tak vznikla v tonovém studiu Tyrolis … „První …“, kterou mně nyní, s poděkováním,  David také zaslal.

Dechová hudba Heidiland si pochopitelně nemohla nechat ujít  příležitost, aby se nezúčastnila  na již zmíněném  setkání kapel v Oensingenu, aby tak zasáhla do boje o přízeň veřejnosti.  Jsem přesvědčen, že jejich sametový, nevnucující se a city prosáklý způsob přednesu , s kterým se na jejich CD setkávám, výrazně přispěl k tomu, že této formaci bylo na setkání uděleno vysoké uznání.

Videozáznam této formace v okamžiku nemám. Kdyby se ale některému z fandů kapely Heidiland podařilo pořídit videoklip z nadcházející slavnosti koncem měsíce, tak bych jej s udáním pramene zde uvedl.

Má gratulace k prvním pěti úspěšným letům působení. Kéž by následovalo ještě mnoho dalších let s neochabujícím elánem, doprovázené neutuchajícími, přátelskými vztahy v osazenstvu.

Short portraits

Růžena Dobešová, Karel Kopřiva

Růžena Dobešová, Karel Kopřiva
Růžena Dobešová, Karel Kopřiva

Co by byl slušný dechovkový festival na Moravě bez moderace? Standa Pěnčík by odpověděl: "Kabát bez knoflíků".

Mezi fanoušky dechové hudby na Moravě asi nebude nikdo, kdo tuto milou dvojici moderátorů z Milotic nezná. Každý festival či přehlídka je silně obohacena jejich slovem, vtipem a šarmem. Oba jsou vynikající znalci slováckého folkloru, zvyklostí, lidové tradice, dění, ve kterém od malička vyrůstali. Dovedou přirozeným způsobem zkloubit historky z minulosti a navázat na současnost, podat informace o kapelách a účinkujících v celistvé formě a posluchače pobavit. Růžinčin tatínek, pan Zbořil, vykonal mnoho pro dechovou hudbu v této oblasti, která je bohatá na tradice a folklor.

Ke společnému moderování se dostali asi před 40ti lety postupně z vniklé lokální potřeby nejdříve každý sám, posléze společně. Občas vystupují samostatně. Je ale zjevné, že upřednostňují moderovat spolu kde je to možné. Karel je spíše dramaturgický typ, Růženka typ pohodový, který se spoléhá na intuici, vlastní city a vnímání konkrétní situace. Každá situace je vždy svým způsobem jedinečná. Oba se znají natolik dobře, že i přes víceméně stanovenou režii vystoupení si vzájemně ponechávají dostatek místa k volnému situačnímu vybočení. Svým vystupováním i přes veškeré pikantní vložky, které se do moderace dostanou, nikdy nepřekračují společenský kodex chování. Neuchylují se nikdy k "levnému" získávání přízně publika nedůstojným způsobem. Tématikou dechové hudby na Moravě nikdy nebylo pivo, neustálý chlast a nemravné chování.

Protože mé sympatie vůči této dvojici neskrývám, vedlo to Karla jednou na ratíškovském festivalu při společném pohárku vína k výroku: "Ty nás máš Toníku rád, viď?" A já pohárky doplňil. Tuto zde prezentovanou krátkou skicu dlužím těmto dvěma dechovkovým osobnostem již dlouho.

de- Was wäre ein Blasmusikfestival in Mähren ohne Moderation? Standa Pěnčík würde antworten: „Ein Mantel ohne Knöpfe.“

Unter den Blasmusikfans in Mähren wird es vermutlich keinen geben, der dieses liebe Moderatorduo aus Milotice nicht kennt. Jedes Blasmusikfestival oder Blasmusikveranstaltung ist mit ihrem Wort, Witz und Charme bereichert. Beide sind ausgezeichnete Kenner der südmährischen Folklore, der Bräuche, der Volkstradition, des Geschehens, in dem sie beide von ihrer frühen Jugend aufwuchsen. Sie schaffen es auf natürliche Art und Weise, historische Begebenheiten mit dem Geschehen in der Gegenwart zu verknöpfen, detaillierte Infos über Blaskapellen und Mitwirkende in passendem Zusammenhang zu bieten, das Publikum zu unterhalten. Der Vater von Růžena, Herr Zbořil, leistete sehr viel für die Blasmusik in der  Kyjover Region, die an Volkstradition und Folklore so reich ist.

Mit dem gemeinsamen Moderieren begannen sie vor 40 Jahren, zuerst jeder allein, später schrittweise gemeinsam. Die Notwendigkeit der Wortbegleitung ergab sich aus dem lokalen Bedarf bei Blaskapellen und kulturellen Aktivitäten, bei denen sie mitwirkten. Heute bevorzugen sie Doppel-Conférence, wie sie selber zugeben. Karel ist eher ein dramaturgischer Typ, Růženka eher ein gemütlicher Typ, der sich auf eigenes Gefühl, Intuition und Wahrnehmung der konkreten Situation verlässt. Jede Auftrittssituation ist in ihrem Charakter und Umständen doch einmalig. Beide kennen einander nach all den Jahren des gemeinsamen Auftretens so gut, dass sie trotz der mehr oder minder vorgegebenen Auftritts-Regie einander genügend Raum zum situationsbedingten „Ausscheren“ einräumen. Trotz der gelegentlichen, pikanten Einlagen, die in die Moderation beinahe zwangsläufig einrutschen, bleiben sie mit ihrem Auftreten stets auf der sicheren Seite. Sie überschreiten nie den Kodex des gesellschaftlichen Auftretens, was anderen nicht so sicher gelingt. Sie bedienen sich niemals „billiger Äußerungen“, um die Gunst des Publikums auf unwürdige Art zu gewinnen. Im Übrigen gehörten das Bier, „Saufauflagen“ oder sittenwidriges Verhalten nie zum würdigen Themenspektrum der Blasmusik in Mähren.

Da ich meine Sympathie diesem Moderatorpaar nie hinterm Berg hielt, führte dies einmal Karel am Blasmusikfestival in Ratíškovice beim Glas Wein zum Spruch: „Antonín, du hast uns gern, nicht wahr?“ Und ich fühlte die Gläser nach.

Die hier präsentierte sehr kurze Skizze schulde ich diesem Blasmusik-Moderatorduo schon lange, das sich bei Publikum immer eines hohen Zuspruches erfreut.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998