Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše"    "Musik und Rhytmus finden den Weg zu den verborgensten Stellen der Seele." -- Platón

Juli 2009: Blaskapelle Vindemia

Blaskapelle Vindemia aus Weinviertel
dechová hudba Vindemia ze severovýchodní části Rakouska, oblasti "vinné čtvrti"

Am vergangenen sonnigen Sonntag bot sich wieder einmal die Gelegenheit, eine Blasmusikveranstaltung zu besuchen. Die Reise von Brünn führte diesmal nicht, wie so oft, in die Kyjover/Hodoníner Gegend, sondern südlich in das nördliche  Weinviertler Grenzgebiet nach Neudorf bei Staatz. Am böhmisch-mährischen Blasmusikfest wurde am Programm unter anderem auch die in der Gegend beheimatete Blaskapelle Vindemia angekündigt. Die Blaskapelle feiert dieses Jahr ein "rundes" Jubiläum, für mich ein ausreichender Anlaß, mir diese Partie von Neuem mit Neugier anzuhören. ...

cz- Český překlad se nachází v druhé polovině článku, viz. Weiterlesen ...

 Der Grundstock für diese Formation wurde Mitte der neunziger Jahre gelegt. Damals haben sich einige sehr engagierte, junge Mitglieder des Musikvereins Staatz - allen voran Herbert Böhm, Karl Nagl und Wolfgang Wild  -  mit Freunden zu einer kleinen Partie formiert und eifrig über ihre neue Identität nachgedacht. Und so ist an einem  inspirativen Abend beim obligaten Glas Wein die "Klane Partie" rasch entstanden. In weiterer Folge wurde mit zunehmender Intensität bei Festen und sonstigen feierlichen Anlässen mit Begeisterung gespielt, an denen es im Weinviertel, wie man weiß,  nie mangelt,  Mit steigender Popularität wurde darüber nachgedacht, die bisherige  "Projektbezeichnung Klane Partie" durch einen triftigen Namen zu ersetzen.Im Monat Mai 2003 war es dann soweit. Es wurde eine für die Gegend "im Einklang" befindliche  Bezeichnung - VINDEMIA, vom Römischen "Weinlese, die Zeit der Weinernte" aus der Taufe gehoben. Die Namensgebung war meines Erachtens ein glücklicher Wurf.

Roman Christen
Roman am Bass
mit Risenherz
und G´spür
basista Roman
s velkým srdcem
a citem

Die Blaskapelle Vindemia hat inzwischen drei CD´s produziert, von denen ich persönlich die letzte, brandneue CD-Aufnahme "Der Sonne entgegen ...",  das in Neudorf am 5. Juli 2009 erstmals der Öffetlichkeit vorgestellt wurde, als besonders gelungen betrachte. Diese CD enthält unter anderem einige sehr gelungene Neukompositionen von Gerald Servit, selbst einem Mitglied dieser Blasformation, die "ins Ohr" gehen. Die Polka "Poysdorfer Winzerfest", die ich am Video mit Blaskapelle Vindemia festgehalten habe, kann man als ein Identitätsmerkmal - die Signatur - dieser Formation empfinden. Diese Polka befindet sich auch auf der erwähnten CD. Sie klingt ergreifend, sie trägt Charakterzüge einer "Brückenfunktion" mit ihrer Eigenständigkeit einerseits, andererseit spürt man in diesem Stück ausdrucksvolle  mährische Elemente, Elemente der Hoffnung und Sensucht.

Auf der Internet-Präsenz der Blaskapelle Vindemia kann man unter anderem nachlesen, dass die Blaskapelle ... "es versteht, auf verschiedensten Veranstaltungen wie Kirtagen, Zeltfesten, Hochzeiten, Geburtstagen oder diversen Heurigen  ... für beste Unterhaltung zu sorgen".Dadurch erfreut die Blaskapelle nicht nur zahlreiche Zuhörer, die zur böhmischen Blasmusik ein Nahverhältnis pflegen, sondern auch jene, die im engagierten Wirken der Blaskapelle einen Beitrag zur Kontinuität der Tradition der böhmischen Blasmusik sehen.

Die offizielle Feier "15 Jahre Blaskapelle VINDEMIA mit CD3-Präsentation" findet am Freitag, den 31. Juli 2009 in Wultendorf  gemeinsam mit den Edelhofmusikanten aus Burgenland als Gästen statt.

Meine Gratulation! Ich wünsche dieser Blasformation, die in musikalischer Hinsicht in den letzten zwei Jahren beträchtlich nachgelegt hat, viele weitere Jahre unverminderter, blasmusikalischer Begeisterung.

Besten Dank für die gewidmete CD, über die ich mich aufrichtig freue.


cz- Minulou slunnou sobotu se opět jednou nabízela příležitost navštívit dechovkový event. Cesta z Brna tentokráte nevedla jako obvykle do kyjovské/hodonínské oblasti, ale do severní pohraniční části Rakouska do Neudorfu u Štáce. Na programu česko-moravské slavnosti dechových hudeb byla uvedena také v této oblasti se nacházející dechová skupina Vindemia. Tato dechová formace slaví tento rok své kulaté jubileum, pro mě dostatečný důvod k tomu, abych si tuto partu znovu pln zvědavosti opět vyslechl.


Životodárný kořen této formace vznikl v polovině devadesátých let. Tenkrát se několik mladých angažovaných členů hudebního spolku Staatz (kde se také nachází základní umělecká škola) – především Herbert Böhm, Karl Nagl a Wolfgang Wild  - spolu s dalšími přáteli dali dohromady,  zformovali malou partu a pilně přemýšleli o své nové identitě. Takto vznikla jednoho krásného večera při sklence vína velmi rychle “Klane Partie” (“Malá parta”, psáno v rakouském dialektu). Následovaly s přibývající intenzitou nadšené výstupy této formace na slavnostech nejrůznějšího charakteru, kterých ve zdejší oblasti, jak známo, není poskrovnu. S přibývající popularitou začala parta přemýšlet o tom, dosavadní, spíše “projektové” pojmenování nahradit vhodným pojmenováním této mezitím již značně etablované formace. V měsíci květnu toku 2003 bylo nalezeno nové pojmenování a sice vhodné  jméno zejména s ohledem na oblast, kde dechová hudba především působí. Parta si osvojila označení VINDEMIA což znamená z latiny “čas sklizně vína, vinobraní”. Dle mého úsudku měla parta “šťastnou ruku” a volba nového označení se velmi zdaříla.


Dechová hudba Vindemia mezitím natočila tři CDčka, z kterých preferuji především to zcela nové  poslední “Der Sonne entgegen / Slunci naproti …”, které bylo poprvé představeno veřejnosti 5. července 2009 na slavnosti v Neudorfu. Toto CDčko obsahuje mimo jiné velmi zdařené kompozice Geralda Servita, člena této dechové formace, které “jdou do ucha”. Polka “Poysdorfer Winzerfest / Slavnost Poysdorfských vinařů”, kterou jsem také zachytíl na videu v první části, lze pociťovat jako identifikační signaturu této formace. Tato polka se take nachází na zmíněném CDéčku. Uchvacuje svými tony, obsahuje prvky “přemosťovacího” charakteru se svou rakouskou původností na straně jedné, na straně druhé ale také dle mého cítění výrazné moravské prvky, prvky naděje a touhy.


Na internetu se lze na stránkách Vindemie mimo jiné dočíst, že kapela umí … “nabídnout vhodnou zábavu při nejrúznějších příležitostech”. Tím jistě potěší nejen spoustu příznivců, kteří mají blízký vztah k dechové hudbě, ale také ty, kteří v angažovaném působení této kapely zhlédají příspěvek v udržování kontinuity tradic české dechovky.


Oficiální oslava “15 let dechové hudby VINDEMIA s prezentací nového CD” bude v pátek 31. Července 2009 ve Wultendorfu spolu s hosty, dechovou hudbou Edelhofmusikanten ze Sedmihoří (Burgenland)


Mohu jen gratulovat! Přeji dechové hudbě Vindemia, která se v hudebním směru během posledních dvou let značně zlepšila, mnoho dalších let neutuchajícího dechovkového nadšení.


Děkuji také za věnované CD, z kterého mám opravdovou radost.

Short portraits

Ladislav Kubeš Jun.


Česky

Ladislav Kubeš Jun.

Ladislav Kubeš ml.
hudební vydavatel, kapelník, hudebník

Okolo Žíšova


arr. Ladislav Kubeš
text Miloň Čepelka
 
Dynastie Kubešů, pocházejících z jižních Čech,  je v české dechové hudbě velmi silně zakotvena. Čtenářům těchto stránek chci tentokráte představit Ladislava Kubeše mladšího. Ladislavu Kubešovi staršímu jsem svého času věnoval samostatný článek. Pro ucelenější přehled působení Kubešů  je vhodné se v krátkosti zmínit nejen o otci Ladislava, Ladislavu Kubešovi starším, ale také o jeho dědovi Matěji, který - dalo by se říci - dynastii Kubešů založil.

Děda byl řadový dělník a tvrdou prací zajišťoval hospodářské pozadí rodiny. Hudba pro něj znamenala velké uspokojení a tvořila stěžejní část jeho mimoprofesního života.  Byl výborný hráč, organizátor a kapelník, propagující s nadšením lidovou hudbu mezi lidmi v blízkém a vzdálenějším okolí na jihočeském venkově v oblasti Veselí nad Lužnicí.

Dědova láska k lidové hudbě zachvátila bezezbytku i syna Ladislava, který se jí s velkým nadšením a osobním angažmá celý život věnoval.  Po důkladné teoretické přípravě ve vojenském prostředí se začal věnovat skladatelské činnosti. V jeho osobnosti se střetlo několik vzácných schopností a lidských vlastností, které se poté zrcadlily v jeho skladbách. V Jihočeské polce, která patřila k jeho prvotinám a dechovým fanouškům ji není třeba blíže představovat,  se odráží schopnost vystihnout notovým těsnopisem souznění kraje a jeho pracovitého lidu. Jihočeská polka, jež není "kovbojkou", jak se někteří patrně domnívají, byla následována řadou dalších skvostů z pera tohoto činorodého skladatele.

Ladislav Kubeš ml. se narodil 8. 8. 1949 v Žišově v blízkosti předměstí Veselí nad Lužnicí. Otec Ladislava měl velký zájem na tom, aby i syn v hudbě pokračoval. Proto byl synek veden od útlého mládí ke hře na nástroje bez velkého ohledu na to, zda-li se mu to vždy líbí či ne.  Patrně také z nedostatku jiných atraktivních příležitostí pracovních a vzdělávacích v místě bydliště, nebylo pro otce obtížné přesvědčit syna o tom, že bude vojenská hudba pro něj asi to nejlepší.

A tak se také stalo. Ladislavovi se poštěstilo získat místo v Roudnici nad Labem, jedné z nejprestižnějších  institucí tohoto typu v České republice, která vychovávala vojenské muzikanty. Po čtyřech letech prošel Ladislav důkladnou vojenskou hudební průpravou a ovládal následně kontrabas a tubu.

Po udělení absolutoria v roce 1968 byl Ladislav přidělen k Ústřední hudbě ČSLA v Praze. Tam také během své vojenské služby dokončil pražskou konzervatoř. Krátce na to obhájil konkurz do Smetanova divadla. Zdálo se, že brány do bohatého pražského hudebního světa jsou mu zcela otevřeny. Leč vše následovalo jinak. Vzdělání v Roudnici bylo spjato s 10tiletým závazkem zůstat v "zeleném". Mnozí se z toho "vykoupili", Ladislav měl smůlu, nepříznivá politická konstelace, nezadařilo se. Jako kdyby toto nestačilo, byl navíc přeložen do provinční posádky v Táboře.  A tak růžové  nabídky v Praze mizely v dáli. v Táboře hrál na tubu vojákům do pochodu a při cvičení.

Po ukončení smlouvy k 1.6.1977 Ladislav odchází od vojáků a hledá nové působiště. Nad vodou se drží hrou u různých dechovek a na pohřbech v Praze. (Do té doby netušil, kolik má Praha hřbitovů).  V roce 1980 jej konečně potkalo štěstí. Úspěšně obhájil konkurz na kontrabas do Národního divadla, kde hraje dodnes a jak naznačuje, odtud odejde tento rok do penze.

Kapelu Veselka založil Ladislav v roce 1981 spolu s kamarády z Národního divadla a starými přáteli z Roudnické vojenské školy. Až na kamarády, kteří zemřeli, kapela nezaznamenala téměř žádnou fluktuaci, pouze u zpěváků došlo ke  změnám. Přes veškeré úspěchy v zahraničí a nebo snad právě kvůli nim, se komunistický aparát díval na kapelu zešikma. Domácí úspěch kapely byl dušen kde se dalo. Nahrávací studia a především masová media kapelu ignorovaly. S velkou námahou se podařilo vydat několik zvukových nosičů.

Velký průlom nastal až po roce 1989. Od založení vlastního hudebního vydavatelství v roce 1994 byly nahrány  desítky nosičů a produkováno množství kvalitního notového materiálu pro dechovky. "Nevím kolik přesně", poznamenává Ladislav, "snad to v penzi budu jednou moci spočítat".

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED