Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Chopina a Schumanna mám rád, ačkoli je nemůžu vystát."  "Chopin und Schumann habe ich gerne, obwohl ich beide nicht ausstehen kann." -- Antonín Dvořák

März 2009: Blaskapelle Vracovjáci

DE In der fruchtbaren Weingegend einige Kilometer von Kyjov in Richtung Veselí nad Moravou gelegen, befindet sich in der Ebene ein unscheinbarer Ort Vracov. Seit geraumer Zeit wird die Gemeinde durch ein Verkehrsprovisorium stark belastet, eine Umleitung des Hauptverkehrs zwischen den zwei wichtigen, stark frequentierten Verkehrsknoten Brünn und Uherské Hradiště. Hier im Herzen des mährischen Blasmusikgebietes ist die Blaskapelle Vracovjáci zu Hause, eine Blaskapelle, die ich gerne im Rahmen meiner Beiträge "Blaskapelle des Monates" hervorheben möchte.

Vracov
Vracovjaci, zpěv
Hana Mrvová
Lubomír Mráka
Anna Mráková

Für meine Videoaufnahme, die den Charakter der Blaskapelle am Besten zum Ausdruck bringt, bot sich kein besserer Zeitpunkt als der Musikantenball am 7. März direkt in ihrem Heimatort Vacenov an. Am Musikantenball traten auch die dort ortsansässige Blaskapelle Gloria gemeinsam mit der kleinsten mährischen Blaspartie Šohaji mit Alena Rapáčová und Jindra Kotek auf.

Die Blaskapelle Vracovjáci entstand im Sommer 1990 aus engagierten Musikanten, an denen es auch in dieser Gegend nie gemangelt hatte. Freilich, eine Blaskapelle auf die Beine zu stehen erfordert viel mehr, vor allem einen finanziellen Support zur Anschaffung nötiger
Ausrüstung, aber auch ein enormes Durchhaltevermögen seitens der Kapellenmitglieder, denn die ersten wenigen Veranstaltungen in der Öffentlichkeit führen selten zu dem erwünschten "Riesendurchbruch".


Der Blaskapelle ist es aber im Laufe der vergangenen nicht ganzen zwanzig Jahre gelungen, durch intensive Arbeit von sich reden zu lassen. Durch ihre Auftritte und Tonaufnahmen machten sie beim Rundfunk und Fernsehen des Landes auf sich aufmerksam. Sie erfreuten mit ihren Klängen zahlreiche Zuhörer im Inland und benachbarten Ländern. Gut vorbereitet und mit gutem Gefühl wagte die Blaskapelle am XIII. Goldenen Flügelhorn in Hodonín teilzunehmen. Sie trugen die höchste Bewertung davon. Eine weitere, besondere Auszeichnung wurde dabei dem Ehepaar Mrákovi für ihre außergewöhnliche Gesangsleistung zu teil. Es ist sicherlich auch erwähnenswert, dass die Blaskapelle in Laufe ihres Bestehens kaum personelle Veränderungen verzeichnete.

Am Ballabend konnten sich die Teilnehmer von profunden Fähigkeiten dieser Formation überzeugen, Diese bemerkenswerte, eher bescheiden wirkende Blaskapelle tischte ein breitgefächertes heimisches Repertoire mit einen technisch gut betreuten, ausgewogenen und kompakten Klang an. Die Blaskapelle wurde von einem gemütlichen, erstklassig klingenden, engagierten Gesangstrio begleitet,  dem es mühelos gelang, die Gefühle der anwesenden Blasmusik-, Ballliebhaber für sich zu gewinnen. Einem aufmerksamen Zuseher konnte sonst auch nicht entgehen, dass in der Blaskapelle Gemütlichkeit und kollegiale Beziehungen herrschen. Die Partie vermittelte  nach außen hin den Eindruck eines zusammengeschweißten Teams. Wie ich es zuerst intuitiv selbst empfand und später auch von Tomáš Procházka nachträglich bestätigt bekam, wurde  er, dieser neue junge "Greenhorn" der Partie, von den "alten Hasen" am hohen Blech liebevoll unter ihre Fittiche genommen. Es sei nur kurz angehängt, dass Tomáš zuerst sein  grundlegendes, musikalisches "Handwerk" in der Jugendblaskapelle Veselá muzika bei  Jožka Novák lernte. Es ist erfreulich, dass er sich in seinem Alter nun als vollwertiges Mitglied einer hochkarätigen Partie weiter musikalisch entfalten kann. Ein barer Gewinn für die Blasmusik.

Vracovjáci  verbreiten überall Freude wo sie nur auftreten. Es kann auch gar nicht anders kommen, wenn die Partie es selber mit Überzeugung, Freude und Begeisterung stets aufs Neue vorführt.

CZ Položená v úrodné oblasti vinic několik kilometrů od Kyjova směrem na Veselí nad Moravou se v rovině nachází nenápadná obec Vracov. Již delší dobu je obec trápena silným provozem v důsledku dopravního provizoria formou objížďky, která spojuje dva důležité, silně frekventované dopravní uzly Brno a Uherské Hradiště. Tady v srdci moravské dechovkové oblasti je doma dechová hudba Vracovjáci, kapela, na kterou bych v rámci mých příspěvků „Dechovka měsíce“ rád poukázal.

Pro můj videový záznam, který je sto snad nejlépe zvýraznit charakter této kapely se nemohl nabízet lepší okamžik než „Ples muzikantů“ přímo v jejich domovině, ve Vracově. Na plese působila i v místě konání domovská dechová hudba Gloria spolu s „nejmenší slováckou dechovkou“ Šohaji se zpěváky  Alenou Rapáčovou a Jindrou Kotkem.

Dechová hudba Vracovjáci byla založena v létě roku 1990 angažovanými muzikanty, kterých v této oblasti nikdy nebyl výrazný nedostatek. Ovšem vytvořit „funkřní“ dechovou kapelu vyžaduje mnohem více, především finanční podporu k pořízení nutného vybavení, ale také mimořádnou trpělivost a výdrž ze strany členů kapely, neboť jak víme, první vystoupení na veřejnosti zřídka vedou k přánihodnému „obrovskému“ průlomu do podvědomí širokých vrstev fanoušků.

Dechové skupině se ale během těch ne celých uplynulých dvaceti let intenzivní prací podařilo na sebe upoutat pozornost. Jejich vystoupeními a nahrávkami upozornila formace na sebe televizi a rozhlas země. Svými písničkami potěšila mnoho posluchačů jak doma tak v sousedních zemích. Dobře připravena a vybavena dobrým pocitem se kapela odvážila zůčastnit XIII: rořníku „Zlaté křídlovky“ v Hodoníně. Odnesla si vyznamenání nejvyšší. Dodatečné, mimořádné ocenění připadlo také zpěvákům manželům Mrákovým za jejich mimořádný pěvecký výkon. Za zmínku také stojí, že kapela po dobu své existence prakticky nezaznamenala podstatných změn ve své sestavě.

Na plese se účastníci mohli přesvědčit o solidních schopnostech této formace. Tato pozoruhodná, spíše skromným dojmem působící dechová skupina nabídla široký vějíř domácího reperoáru ve formě technicky dobře opečovaného, vyváženého kompaktně působícího tonového mixu. Kapela byla doprovázena pohodovým, prvotřídně znějícím, angažovaným triem, kterému se zjevně dařilo získat bez námahy náklonnost přítomných dechovkových fandů a návštěvníků plesu. Pozornému pozorovateli nemohlo mimo jiné uniknout, že v kapele mezi členy panuje pohoda a kolegiální vztahy. Parta skýtala navenek dojem úzce stmeleního týmu. Jak jsem zprvu pouze intuitivně vycítil a později mně to Tomáš Procházka sám potvrdil, byl on coby nový mladý „greenhorn“ této party přijat mei sebe velmi mile a kolegiálně „starými zajíci“ na vysokém plechu. Budiž krátce doplňeno, že se Tomáš svému základnímu hudebnímu řemeslu naučil v mládežnické dechové hudbě „Veselá muzika Ratíškovice“ pod vedením Jožky Nováka. Je potěšitelné, že se nyní jako plnohodnotný člen vysocekarátové partie hudebně dále může rozvíjet. Je to čistý zisk pro dechovou hudbu.

Dechová hudba Vracovjáci seje radost z muziky všude tam, kde vystupuje. Vždyť to ani nemůže být jinak, když parta sama vždy nanovo muziku dělá s přesvědčením, radostí a nadšením.

 

Short portraits

Jiří Vrána

Jiří Vrána
1947 - 2006

Jiří Vrána: Lásku opatruj / Hüte die Liebe
(s. 2. Stück in "November 2008: Blaskapelle Stříbrňanka")

Anlässlich des Galakonzerts zum Gedenken des verstorbenen Komponisten Jiří Vrána sagte Václav Kovář, Begründer dieser Konzerte in Moravské Budějovice:

"Wir trefen uns hier beim Galakonzert zu Ehren von Jiří Vrána, eines  Konzerts voll mit herrlichen Melodien. Texte zu seinen Kompositionen  schrieben hervorragende Texter, Vladimír Salčák, Dr.Hana Čiháková,  MUDr. Václav Babula, Marie Kolomazníková, Růžena Sypěnová, Jaroslav  Hájek, Miloň Čepelka. Es lohnt sich bei diesen Melodien und Texten  hinzuhören. Sowohl die Melodien als auch die Texte sprechen den Zuhörer
mit ihrer Erlesenheit, Kunst und Mitteilung an.

In Kompositionen von Jiří Vrána hört man Töne der Natur, seine Bezauberung  aus ihrer Vollkommenheit, die Liebe, den Schmerz und die Trauer, aber auch  die Freude, das Glück, das Volkslied und vor allem große Demut vor der  Frau "Musik". Seine Melodien verknüpfen in sich Elemente des mährischen  Liedes, des Jazz sowie der populären Melodien. Diese herrliche Musik  wird zu einem Gesamterlebnis in Texte eingerahmt, die zu ausgereiften Werken bedeutender Dichter und Texter gehören. Jedes Lied stellt eine  Geschichte dar, jedes Lied entspricht einer Lebenserfahrung und  Weisheit.

Ein bekannter, weiser Spruch besagt: "Eigenen Freund erkennt man in dem  Augenblick, wenn wir ihn verlieren."

Wir haben Jiří Vrána am 8. Juni 2006 verloren. Unerwartet, brutal.  Nicht aber ganz so. Er hat uns eine Menge schöner Musik, viele Lieder  und Erinnerungen hinterlassen."

Jiří Vrána war ein sehr umsichtiger, liebenswürdiger Musikkollege. Er spielte Klarinette und war längere Zeit der musikalische Leiter der Blaskapelle Zdounečanka. Er arbeitete auch mit der Blaskapelle Stříbrňanka eng zusammen, die er mit seinem Gefühl, Intellekt und seinen Kompositionen prägte.


 Kdo ze srdce dává - hudba Jiří Vrána, text Růžena SypěnováKvitek50x50

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998