Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Hudba a humor - nejlepší medikament v mnoha životních situacích." -- "Musik und Humor - das beste Medikament in vielen Lebenssituationen." - Josef Konečný

Dezember 2008: Blaskapelle Šohajka


Blaskapelle Šohajka - "musikalische Rose" aus Podluží

Eine gemütliche halbe Stunde mit dem Fahrrad von Hodonín unterwegs gelangt man in den Ort Dolní Bojanovice im nördlichsten Teil  von Podluží. Dieses Gebiet gehört in Mähren zu einem der reichsten Gegenden hinsichtlich lebender Folklore und gepflegter Kulturtradition. In Dolní Bojanovice ist nicht nur Jaromír Raichman mit seinem bekannten Tonstudio zu Hause. In dem relativ kleinen Ort mit seinen etwa zwei Tausend zählenden Einwohnern gibt es gleich vier ambitionierte Blasmusikformationen.

Die Blasmusiktradition in Dolní Bojanovice reicht viele Jahrzehnte zurück. Ein vermutlich bedeutender, wenn auch nicht leicht nachvollziehbarer Einfluss dürfte unter anderem mit der Tatsache zusammenhängen, dass dieser relativ unscheinbare Ort im 19. Jahrhundert eine enge Beziehung zum Wiener Hof unterhalten hatte. Von diesem Ort wurde Wien mit dem Wein und Fisch aus dieser Gegend beliefert. Zu dieser Zeit gab es in Wien - für uns heute kaum vorstellbar - in einigen Wiener Bezirken mehrere Blaskapellen vom unglaublichen Umfang. Die Inspiration und Motivation wäre daher nicht weit weg.

Ein blasmusikalisch trächtiges Umfeld sorgt stets für ihre "Kinder". Die Blaskapelle Šohajka wurde im Jahre 1982 von Vojtěch Ducháček gegründet. Man kann sich kaum vorstellen, welchen massiven Ehrgeiz die frisch entstandene Partie gepackt haben muss, wenn man bedenkt, dass diese Formation innerhalb einiger Jahre den Sieg beim Wettbewerb um das "VIII. Goldene Flügelhorn 1987" davon getragen hatte. Hier ist ein wichtiges Detail anzubringen. Zu jener Zeit gab es völlig anderes Auswahlverfahren für Blasformationen, die zum Wettbewerb zugelassen wurden. Einer Nomination zum Goldenen Flügelhorn, im Gegensatz zur heutigen Praxis, ging eine Behauptung in den zahlreichen Bezirks- und regionalen Runden voraus, die die interessierten Blasformationen zu absolvieren hatten. Damit wurde gesichert, dass nur die besten Formationen in die finale Runde auch gelangten.

BK Šohajka

Dies erfüllt die Blaskapelle Šohajka als den Träger dieser in blasmusikalischen Kreisen anerkannten, hohen Auszeichnung nicht nur mit Stolz, sondern auch mit vielfältigen, langfristigen "Pflichten".

Das Renommee einer Blaskapelle lässt sich in keiner Weise durch einen einmaligen Sieg - eine "Vignette" - all zu lang aufrechterhalten, wie sich in der Praxis auch deutlich erweist. . Vojta Ducháček, dem Allrounder, Manager, Sänger, Spieler, Sprecher, Moderator dieser Formation kommt dieser Gedanke vermutlich nicht einmal  in den Sinn. Die Blaskapelle betrachtet ihre Präsenz bei den unterschiedlichsten großen, kleinen, bedeutenden sowie unbedeutenden feierlichen sowie folkloristischen Anlässen in Podluží als ihre Berufung und Verpflichtung zugleich. Die Blaskapelle wirkt nach außen hin und "versteht" sich als ein aktiver Bestandteil dieser durch Volkskultur geprägten Gegend. Ihre Auftritte sind durch Bescheidenheit sowie subtile, nicht zur Schau getragene Verbundenheit mit den kulturellen Wurzeln geprägt, die von der Bevölkerung auch sehr geschätzt werden. Das kann ich als stiller Beobachter vieler Auftritte behaupten, sei es, dass ich die Blaskapelle bei Blasmusikfestivals in Ratíškovice, Skoronice, Tvrdonice, beim Musikantenball in Hodonín oder bei einem schlichten Hodyfest in Mikulčice erleben durfte.

Die Blaskapelle Šohajka bietet ein stets hervorragendes Gesangstrio, bestehend aus Jožina Ducháčková, Vojta seiner Ehefrau, Dita Bílíková und Vojta himself, sobald er den ersten Anfangstakt  festlegte oder mit seiner Trompete die ersten Takte der Einleitung gemeinsam mit seinen Kollegen gestaltete.

Links im Bild: hervorragendes Šohajka-Gesangstrio Dita Bilíková und Ehepaar Vojta, Jožina Ducháčkovi

Short portraits

Roman Kohoutek

Česky

Roman Kohoutek

Roman Kohoutek
pedagog, muzikant, kapelník

Roman se věnuje s mimořádnou obětavostí mládežnické dechové hudbě "Mladá muzika Šardice". Mladá muzika byla založena v roce 1980. Po dobu její existence se o tuto omladinu staraly významné osobnosti, předevěím svého času velmi intenzivně Josef Ištvánek. Mladá muzika si vypracovala mimořádné postavení a patří svou veskrze neobvykle vysokou úrovní  k předním seskupením tohoto druhu.

Roman tuto formaci převzal jako kapelník na podzim roku 2006. Pod jeho uměleckým vedením kapela mladých doposud svou vysokou úroveň nejen udržela, což samo o sobě by bylo již velkou zásluhou Romana. Dosáhla v posledních letech, dle mého pozorování,  navíc dalšího zlepšení.  Nejsem jistě sám, který si toho povšimnul. Je třeba dodat, že Romanovi v tomto značně pomáhá zcela vyjímečná situace, s kterou se v Šardicích setkává. V této obci existuje fenomenální zájem o hudbu, zpěv a pokračování v zažitých tradicích a to obzvláště u mladých lidí.

V Šardicích se lidová hudba příkladně kultivuje. Vzpomínám si na výrok bývalého starosty obce: "Nevím, čím to je, ale tady chce každý zpívat". Odráží se to i v Mladé muzice. Má k dispozici úžasně zpěvnou omladinu, někteří hovoří o "líhni zpěváků". Tomu všemožně napomáhá i obecní zastupitelství, i když samosebou na vše nelze sehnat dostatek finančních prostředků.

Roman Kohoutek se narodil v Hodoníně 30. ledna 1983. Základní vzdělání prodělal v letech 1989 až 1998 na škole T.G. Masaryka v Hovoranech, kde také bydlí. Protože Romanovi bylo jasno, jakým směrem se v životě chce ubírat dál, navštěvoval již od roku 1997 hodiny u pana učitele M.R. Procházky. Po základní škole následovala v letech 1998 - 2004 konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor trumpeta u pana prof. MgA. Lázara Cruze. Po ukončení studia převzal Roman místo učitele žesťových nástrojů v Šardicích. V roce 2006 došlo k organizační změně. Hudební kurz byl ze struktury obce vyčleněn a přešel pod Základní uměleckou školu (ZUŠ)  v Kyjově. Roman se tím pádem stal pedagogem na ZUŠ Kyjov a zároveň kapelníkem a zodpovědným uměleckým vedoucím Mladé muziky Šardice.

Je třeba doplňit, že Roman začal hrát na trumpetu v roce 1992 u pana učitele Josefa Ištvánka. V roce 1994 po předchozí průpravě byl přijat jako křídlovák do  Mladé muziky. Již v té době se Mladá muzika zůčastnila řady vystoupení doma a v zahraničí, mimo jiné i v Japonsku.

Mladá muzika upozornila několikráte na sebe pod vedením Romana na domácí scéně a získala několik prestižních ocenění, někdy i Roman sám za perfektní přípravu orchestru a dramaturgii.

Mladá muzika má během roku plný kalendář. Ve větším, či menším obsazení se s tímto orchestrem angažovaných hráčů a zpěváků setkáváme na přehlídkách, soutěžích, festivalech, folklorních slavnostech.

Mladá muzika pořádá každým rokem v Šardicích, zpravidla v měsíci červnu, přehlídku mládežnických dechových hudeb, které se zůčastní i jiné pozvané mládežnické dechové hudby.

Tuto přehlídku mohu všem zájemcům o původní, nekomercializovanou slováckou dechovku velmi vřele doporučit.

---

Zpíval zrána slavíček


hudba M.R. Procházka
text V. Janečková
dechová hudba mladých
Mladá muzika Šardice
(Pro "gurmány": Ne častý příklad kouzelné symbiózy hudby, zpěvu, textového obsahu, provedení.)

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998