Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Konec světa bude, až lidi přestanou zpívat"    "Ende der Welt kommt dann, wenn Leute aufhören, zu singen." -- Albert Einstein

März 2008: Blaskapelle Ištvánci aus Šardice

Josef Ištvánek

Josef Ištvánek aus Šardice
Musikant, Dirigent, langjähriger Erzieher

Die von Hodonín einen Steinwurf entfernte Gemeinde Šardice ist ein Ort von dem man scherzhaft sagt, dass es dort mehr Musikanten und Sänger gibt als es der Gesamtanzahl der dort ansässigen Bevölkerung entspricht. In einem Gespräch mit dem Bürgermeister Herrn Gregorovič vor drei Jahren auf meine gezielte Frage hin sagte er nachdenklich zu mir: „Ich weiß auch nicht, was da los ist, dass jeder singen und spielen will.“ Das hat mich damals einen Riesenlacher gekostet. Die Pflege der Folkloretradition ist in der Bevölkerung in dieser Gegend sehr tief verwurzelt. In diesem kleinen Ort gibt es gleich mehrere ausgezeichnete Blaskapellen. Eine davon ist die Blaskapelle Ištvánci.

Die Blaskapelle Ištvánci mit dem Baritonisten Jan Zahrádka als Kapellmeister sowie dem derzeitigen musikalischen Leiter Radek Růžička entstand im Jahre 1997. Die Gründungsmitglieder rekrutierten sich aus den älteren Mitgliedern der Jugendblaskapelle Mladá muzika Šardice. Diese Blaskapelle trägt stolz den Namen Ištvánci nach Josef Ištvánek, zugleich ihrem „Vater“ und musikalischen Leiter a.D., einem langjährigen, sehr engagierten, ausgezeichneten blasmusikalischen Lehrer. Josef Ištvánek lebt in Šardice, übt aber trotz seiner gesundheitlichen Schwierigkeiten nach wie vor einen positiven Einfluss auf die blasmusikalische Szene in der Region aus.

Istvánci 2004
Istvánci 2004
Die Blaskapelle setzt sich aus 17 Mitgliedern zusammen, inklusive der Sängerinnen und Sänger sowie dem Tontechniker. Das Durchschnittsalter der Formation liegt beim Alter von 26 Jahren, der jüngste Mitglied ist Neunzehn. Die Blaskapelle tritt in der üblichen Tracht auf, die dieser Region von Slovácko entspricht.

In der mährischen Region können Ištvánci überall gesehen werden, bei verschiedenen feierlichen Anlässen, Bällen, bei kleinen und großen Festen (Hody) sowie bei sonstigen Veranstaltungen mit volkstümlichem Charakter (etwa auch beim großen, alle vier Jahre stattfindenden regionalen Folklorefest in Kyjov). Das Repertoire dieser Blaskapelle ist breit gefächert, den Schwerpunkt bilden „Backbone“-Kompositionen der Region, die Blaskapelle hat in den Mappen aber auch zahllose Kompositionen rhythmischen, modernen Zuschnittes.

Die Blaskapelle nahm im Jahre 2004 am Wettbewerb „XVI. Zlatá křídlovka / Goldenes Flügelhorn“ in Hodonín teil und gewann den dritten Platz im Goldenen Band. Darüber hinaus wurde sie vom anwesenden Publikum als die „Lieblingskapelle“ ausgezeichnet, s. auch meinen Bericht.

Die meisten Blaskapellenmitglieder nahmen gemeinsam mit der Jugendblaskapelle Mladá muzika Šardice im Juli 2000 am internationalen Festival in Japan teil. Die Blaskapelle Ištvánci folgt unter anderem Einladungen außerhalb ihrer Heimat, wo sie die echte, ursprüngliche mährische Blasmusik mit Folklore dieser Region vertritt, gerne gehört und gesehen wird.

Short portraits

Ladislav Jacura

- CZ -

Ladislav Jacura
Ladislav Jacura
* 8.10.1913 Sevluš -- † 1.10.2004 Praha

Chodouňská


hudba: J. Poncar, text: L. Jacura

Gesang
Zdeněk Matouš, Miroslav Šuba

"Málo, málo máš pro mě
lásky  má milá,
kde je věrnost tvá,
kterou jsi mně slíbila ..."

LP 1972
Přes dvě vesnice
písníčky Josefa Poncara
Dechová hudba Supraphon
dirigiert Jiří Bauer

Ladislav Jacura byl velmi úspěšný textař, který spolupracoval asi se 40ti hudebními skladateli. Často je také nazýván králem textařů. Napsal k nepřebernému množství úspěšných melodií na míru šitý text.

Ladislav Jacura neměl lehký život. V útlém věku tří a půl let mu zemřela maminka. Panovaly válečné poměry.  Tatínek "organizoval" během svého kratičkého opušťáku velmi rychle náhradní matku, která jej měla vychovávat. Macecha ale k dítěti nic necítila. Přivykl tvrdým poměrům a musel se svou pílí, odkázán sám na sebe, prosekat životem. Nevyhýbal se žádné práci, která mu skýtala obživu. Jeho mimořádný čas nadešel, když Vašek Zeman, star textař Vacka, Vejvody, Poncara, opustil vlast. Ladislav Jacura vyplnil jeho místo.

Během jeho aktivního věku se nacházeli na scéně dechovky asi těžko lidi, kteří by nějakým způsobem s Jacurou bezprostředně nespolupracovali.

Ladislav Jacura zůstal ale přes veškeré těžkosti ve svém životě veselý a optimistický člověk. Měl život a lidi kolem sebe rád, střetával se s nimi vždy s humorem. Mnohé z toho čiší také z jeho obsahových, souzvučných písňových textů.

Ladislav Jacura zůstane se svými nadčasovými obsahy v našich vzpomínkách.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998