Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"V hudbě život Čechů"    "In der Musik ist das Leben der Tschechen." -- Bedřich Smetana
Slavnostní kladení kamene Národního Divadla v Praze - Feierliche Grundsteinlegung beim Bau des Nationaltheaters in Prag

Februar 2012 / Únor 2012 - Blaskapelle Die flotten Bergsteiger aus Süddeutschland / Dechová hudba Hbití horolezci z jižního Německa

-DE -

"Mit Herz und Hirn gelegentlich sehr flott unterwegs"
Tuba-Solo Martin Wietzel
Blaskapelle Die flotten Bergsteiger aus Süddeutschland
A uch wenn ich zeitlich in Verzug geraten bin, lasse ich mir doch nicht die Gelegenheit entgehen, auf eine Partie sichtlich begeisterter und sehr motivierter Jungs aus dem südlichen Gebiet  des deutschen Baden-Württemberg aufmerksam zu machen. Positiv aufgefallen sind sie beim Böhmischen Kirtag 2010.  Ja, die Rede ist von der Blaskapelle Die flotten Bergsteiger, die gelegentlich atemberaubend flott sein können. Es ist mir aber nicht gelungen, zu erfahren, ob sie in ihrem Gepäck auch Seile, Sturzhelme und Bergschuhe zu jedem Auftritt mit sich führen:-)
Meine Aufmerksamkeit wurde aber erst richtig geweckt, als ich von ihnen beim letzten Treffen in Aspang im Herbst des vorigen Jahres ihre vorletzte CD in die Hand  gedrückt bekam, die ich mir dann zu Hause in Ruhe anhören konnte. Inzwischen wird auf ihrer Internetpräsenz www.die-flotten-bergsteiger.de verkündet, dass die von ihnen vor paar Wochen aufgenommene CD demnächst zu haben sein dürfte. Wenn auch die letzte CD einen so gelungenen Wurf darstellt, wie es der Formation bei der vorletzten glückte, die ich mir vor kurzem von neuem anhörte, dann können sich die Fans der gepflegten böhmischen Blasmusik auf ihr Erscheinen richtig freuen.

[ Weiterlesen ... ] Blaskapelle Die flotten Bergsteiger aus Süddeutschland


Gesangs-Duo

Gesangs-Duo Steffi und Matthias
Die Partie schafft es mit ihren zahlreichen Solisten "spielend", nicht nur stellenweise technisch anspruchsvolle Passagen mit verblüffender Leichtigkeit zu bewältigen, sondern vor allem im Zuhörer einen abgerundeten, tiefer wirkenden Soundabdruck zu hinterlassen. Die kostprobenartig getroffene Stückauswahl auf der vorletzten CD lässt sich vermutlich als ein Spiegel des reichhaltigen Repertoire dieser Blaskapelle auslegen. So dürfte ich mit meiner Schätzung nicht allzu weit von der Wahrheit liegen, dass das umfassende Repertoire im Kern die klassische und gegenwartsbezogene, böhmische Literatur enthält, zahlreiche Stücke von anderen erfolgreichen deutschen und österreichischen Komponisten sowie moderne Blasmusik-Arrangements der gegenwärtigen Unterhaltungs- und  Film-Musik.

Die Blaskapelle wurde, wie übrigens auch die meisten, nach einem naheliegenden Schema gegründet. Ein harter Kern von acht begeisterten Musikfreunden haben sich zusammengetan, mit der Absicht, eigene Vorstellungen von der böhmischen Blasmusik zu verwirklichen. Man schrieb das Jahr 1995. Weitere 6 harmonierende Mitglieder konnten gefunden werden, um eine klassische böhmische Besetzung auf die Beine zu stellen. Große Begeisterung und enormer Ehrgeiz bildete anfänglich das Startkapital. An sich nicht wenig.

Nach einer relativ kurzen Zeit kamen die ersten Erfolge, die die Gruppe selbst überrascht hatten. Die Blasformation mit ihrem Gesangs-Duo feierte im Jahre 2005 das 10jährige Bestandsjubiläum. Die Blaskapelle verbreitet bereits hübsche 17 Jahre gute Laune unter den Blasmusikliebhabern Land auf Land ab und zeigt, wie man sich auch jüngst überzeugen konnte, keine Ermüdungserscheinungen.

Süddeutschland, Region Baden-Würtenberg
(click to enlarge)
Die flotten Bergsteiger haben sich von allem Anfang ihrer Existenz die Latte ziemlich hoch gelegt, was sie schließlich  auch in ihrer Bezeichnung mit passender Metapher kundtun. Die Latte über 15 Jahre konstant hoch zu halten, ist an eine ganz besondere Hingabe und unablässige Arbeit geknüpft, wie man weiß. Der Erfolg lässt unter solchen Umständen aber nicht allzu lang auf sich warten. Die flotten Bergsteiger haben nicht nur in ihrem Umfeld begeisterte Fans, sondern durch ihr Engagement für die böhmische Blasmusik gelang es ihnen, sich in der gehobenen europäischen Blasmusikszene ihren festen Platz zu sichern.

Die böhmische Blasmusik hat in der Blaskapelle Die flotten Bergsteiger in der relativ entlegenen, westlichen Region des deutschen Südens einen engagierten, verlässlichen Propagator und Pfleger, was mich sehr freut.

Nächtliche Tränen


Musik Miroslav Kolstrunk Jun.
Solo Christian Mayer
Die flotten Bergsteiger

[ Čti dále ... ] Dechová hudba "Hbití horolezci" z jižního Německa


Gesangs-Duo

Zpěváci  Steffi a Matthias
Tato parta se svými početnými sólisty zvládá "hravě" nejen některé místy technicky náročné pasáže skladeb, ale také, se jí daří zanechat v posluchači ucelený, hluboce působící zvukový "otisk".  Volbu skladeb předposledního CD si lze patrně vyložit jako "zrcadlo" bohatého repertoáru této kapely.  Proto asi nebudu vlastním odhadem daleko od pravdy co se týče jejich rozsáhlého repertoáru, který obsahuje v jádru klasickou a současnou literaturu české dechovky, skladby jiných rakouských a německých úspěšných autorů jakož i moderní aranžmá pro dechové obsazení současné zábavné a filmové hudby.

Kapela byla založena, ostatně jako mnoho jiných, dle všem známého schématu. Vytvořilo se "tvrdé jádro", sestávající z několika spřátelených muzikantů, kterří se dali dohromady s úmyslem vytvořit kapelu, v které by mohli realizovat své představy o české dechovce. Psal se rok 1995. Dalších 6 členů bylo posléze získáno ke spolupráci, aby bylo možno postavit na nohy plně hodnotnou klasickou českou formaci. Velké nadšení a pořádná dávka ctižádosti tvořila z počátku startovní kapitál této formace. V podstatě nikterak málo. 

Po relativně krátké době se dostavily první úspěchy, které členy kapely vesměs překvapily. Formace slavila se svou doprovodnou dvojicí zpěváků v roce 2005 svých prvních deset jubilejních let od založení. Kapela rozšiřuje  již 17 let dobrou náladu mezi milovníky dechové hudby ve všech koutech země a v jiných částech Evropy a nevykazuje, jak je možné se snadno přesvědčit, žádné známky únavy.

Süddeutschland, Region Baden-Würtenberg
(click to enlarge)
"Hbití horolezci" si nasadili od samého začátku své existence kvalitativní "laťku" poměrně vysoko, což jistým způsobem metaforicky vyjadřují i svým označením. "Laťku" pak navíc držet celá ta léta stále vysoko, je jak víme skutečnost, za kterou se skrývá mimořádná oddanost a neustálá snaha udržovat a zvyšovat své hudební schopnosti. Za takových okolností nenechá úspěch zpravidla příliš dlouho na sebe čekat. Dechová hudba Hbití horolezci mají ve svém okolí nejen početné příznivce. Mimořádným angažmá pro českou dechovku si na evropské scéně zajistili solidní postavení. 

Česká dechovka má v dechové hudbě "Hbití horolezci" v západním, poměrně odlehlém regionu německého jihu zcela určitě velmi angažovaného, spolehlivého propagátora a pečovatele, což mě velmice těší.
Noční slzy


hudba Miroslav Kolstrunk ml.
sólo Christian Mayer
Die flotten Bergsteiger / "Hbití horolezci"

Short portraits

Karel Valdauf

karel Valdauf
Karel Valdauf
1913 - 1982

Komponist, Musiker, Orchestergründer, Author von mehr als 150 Kompositionen

Dávno přešla


hudba, text Karel Valdauf

zpěv
Helena Hýnová, Miloslav Veselý

Budějcká kapela Ády Školky

Áda Školka
kapelník  Áda Školka

CD: Nejkrásnější písničky
Karla Valdaufa I.
1998

Viz také / Siehe auch Skladatel Karel Valdauf / Komponist Karel Valdauf
 

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998