Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce"    "Wer Musik begreifen will, braucht nicht so sehr das Gehör, wie vielmehr das Herz." -- Jiří Mahen

European Brass Bands In Spotlight

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
2019 December Year in Retrospection of European Brass Bands In Spotlight on www.dechovka.eu 10 November 2022 2903
2019 November Country in Spotlight, Poland 0: Folklore 01 November 2019 2987
2019 November Country in Spotlight, Poland 1: Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu, LUZ MUZ, Orkiestra dęta Marcin Brassband 30 November 2019 3898
2019 November Country in Spotlight, Poland 2: OSP Mykanów, Orkiestra KWK Knurów 01 November 2019 3221
2019 November Country in Spotlight, Poland 3: Korowód ulicami Rybnika, Orkiestra Straży Granicznej 01 November 2019 3159
2019 November Country in Spotlight, Poland 4 : Humor - Ivan Mládek 01 November 2019 2802
2019 October Country in Spotlight, Belgium 0: Folklore 30 September 2019 1695
2019 October Country in Spotlight, Belgium 1: Belgian Brass 30 September 2019 1716
2019 October Country in Spotlight, Belgium 2: Os Genüge Bree 30 September 2019 1717
2019 October Country in Spotlight, Belgium 3: De Essener Muzikanten 30 September 2019 1647
2019 October Country in Spotlight, Belgium 4: Maasgalmkapel 30 September 2019 1582
2019 October Country in Spotlight, Belgium 5: Royal Band of the Belgian Navy 30 September 2019 1768
2019 September Country in Spotlight, Holland 1: Böhmerwald Kapel 01 September 2019 1830
2019 September Country in Spotlight, Holland 3: Blaaskapel Judaska 01 September 2019 1845
2019 September Country in Spotlight, Holland 4: Limburgse Boereblaoskapel 01 September 2019 1687
2019 September Country in Spotlight, Holland 5: In lovely commemoration of Drie Donken Blaaskapel 01 September 2019 1742
2019 September Country in Spotlight, Holland 0: Folklore 01 September 2019 1755
2019 September Country in Spotlight, Holland 2: Blaaskapel Dirgelländer 01 September 2019 1593
2019 August Country in Spotlight, Germany 0: Folklore 01 August 2019 1864
2019 August Country in Spotlight, Germany 1: Brass Bands, South Region 01 August 2019 1922
2019 August Country in Spotlight, Germany 2: Brass Bands, Central Region 01 August 2019 1741
2019 August Country in Spotlight, Germany 3: Brass Bands, North Region 01 August 2019 1960
2019 Country in Spotlight, Germany 4: The Legend Ernst Mosch 01 August 2019 1948
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 1: Blasquartett FassBrass 01 July 2019 2204
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 3: Heidegg Musikanten 01 July 2019 2146
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 4: Blaskapelle Schüpfig-lüpfig 01 July 2019 2120
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 5: Swiss Army Brass Band 01 July 2019 2122
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 0: Alphornbläser auf dem Gornergrat 01 July 2019 1877
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 2: Blaskapelle Lublaska 01 July 2019 2307
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 0: Lúčnica - The Slovak National Folklore Ballet 21 December 2020 2013
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 1: Composer, band leader, vocalist Adam Hudec and his legendary Malokarpatská kapela 01 June 2019 1806
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 2: Dychová hudba Lieskovanka 01 June 2019 1947
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 3: Dychová hudba Májovanka 01 June 2019 1950
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 4: Dychová hudba Texilanka 30 November 2019 2324
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 5: Dychová hudba Trenčianská dvanástka 01 June 2019 1984
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 0 (region Moravia): Hody, Dolní Bojanovice 03 May 2019 2286
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 1 (region Moravia): Dechová hudba Ištvánci 01 May 2019 1956
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 2 (region Moravia): Dechová hudba Miločanka 01 May 2019 1997
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 3 (region Moravia): Dechová hudba Mladá muzika Šardice 23 May 2019 1970
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 4 (region Moravia): Dechová hudba Šardičanka 01 May 2019 1830
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 5 (region Moravia): Dechová hudba Sobuláci 01 May 2019 2213
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 3: Junger Schwung Tirol 01 April 2019 2223
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 1: Kitz Böhmische 01 April 2019 2152
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 0: Dancing into Spring - Schneewalzer 04 April 2019 2349
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 2: Die Stürmische Böhmische 01 April 2019 1996
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 0: Tanzgruppe Saar, Zeppelpolka 28 February 2019 2589
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 1: Altsteiner Blaskapelle 28 February 2019 2549
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 2: Kleinturwaller Musikanten 28 February 2019 2451
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 3: Pilíšská kapela 28 February 2019 2468
2019 February - Country in Spotlight, Czech Republic 0 (region Bohemia): Čekoslovenská beseda (historical record) 29 January 2019 2965

Short portraits

Emil Štolc

Emil Štolc
Emil Štolc
28.10.1888, Chorušice
01.07.1940  Nový Vestec
Šepot květin / Blumengeflüster


Musik Emil Štolc

Auf der neuen 2. CD von
Weinviertler Mährische Musikanten
Präsentation 6.,7. März 2010
Näheres s.
www.maehrischemusikanten.at


Emil Štolc byl velký vlastenec, hudební skladatel lidových písní, kapelník, muzikant, nakladatel. Hrál na křídlovku v kutnohorské vojenské hudbě. V letech 1908 až 1912 byl kapelníkem v Brandýse n. Labem. Od roku 1912 se věnoval hudebně nakladatelské činnosti v Praze na Smíchově. Byl i zde kapelníkem, pak dirigentem sokolské hudby a kapelníkem Národní gardy až do svého ohluchnutí. Vydával také časopis Hudební listy.

Emil Štolc je autorem mnoha pěkných pochodù, často s vlasteneckou tématikou, valčíků, polek, tanců a písní s lidovými náměty z Čech a Moravy. Mezi nejznámější patří: Šly panenky silnicí, Synek z Polanky, písničky o Staré Praze, Vivat Praga, Šepot květin (Blumengeflüster), Kytice hyacint, Struna lásky, Riviéro krásná, Cestička k milování, overtúry.

Jedna z jeho prvních skladeb, "Kovárna v lese", byla nahrána "Českou vojenskou kapelou" a natočena na desku americkou gramofonovou společností "Victor recording"  v New Yorku 23.10.1917 s označením Victor 69827.

Doplňěk (2011-03-18):
Šly panenky silnicí: ve fondu Národní knihovny ČR je v úpravách pro dechovový a smyčcový orchestr, rozpis partů pro jednotlivé nástroje:
* ŠTOLC, Emil. Sletový (Šly panenky silnicí); NárodníVelvary) : dva populární pochody. Praha : E.Štolc, 1936. 14 listů. Úprava pro smyčcový orchestr.
* ŠTOLC, Emil. Šly panenky; Dítě vlasti. Praha : E.Štolc, 1931. 20 listů.
Úprava pro dechový orchestr.
* ŠTOLC, Emil. Šly panenky silnicí : pochod; Dítě vlasti : pochod.
Praha : Melodion, E.Štolc, [1946]. 25 listů. Úprava pro dechový orchestr.
* ŠTOLC, Emil. Šly panenky : pochod; Praktikus : pochod. Praha : SNKLHU, 1958. 24 listů. Úprava pro dechový orchestr.

Emil Štolc war ein großer Patriot, Komponist von Volksliedern, Kapellmeister, Musikant, Verleger. Er spielte Flügelhorn in der Militärmusik in Kutná Hora. Er war in den Jahren 1908 bis 1912 als Kapellmeister in Brandýs ob Elbe tätig. Ab dem Jahr 1912 widmete er sich vor allem der Führung seines in Prag-Smíchov gegründeten Verlages. Dort war er auch Kapelmeister, dann Dirigent der Sokol-Musik und Kapellmeister der Nationalgarde bis zu seiner Taubheit. Er gab auch das Periodikum Musikalische Blätter heraus.

Emil Štolc ist Author vieler schöner Märsche, sehr oft mit patriotischer Thematik, Walzer, Polkas, Tänze sowie Lieder mit volkstümlichen Inhalten aus Böhmen und Mähren. Zu den Bekanntesten gehören: Šly panenky silnicí, Synek z Polanky, písnicky o Staré Praze, Vivat Praga, Šepot kvetin (Blumengeflüster), Kytice hyacint, Struna lásky, Riviéro krásná, Cesticka k milování, Overtüren.

Eine von seinen ersten Kompositionen,  „Die Schmiede im Wald“, wurde mit böhmischer Militärkapelle eingespielt und von der amerikanischen Gramophongesellschaft „Victor recording“ in New York am 23.10.1917  auf die Schallplatte mit dem Label "Victor 69827" gebracht.