Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Konec světa bude, až lidi přestanou zpívat"    "Ende der Welt kommt dann, wenn Leute aufhören, zu singen." -- Albert Einstein

European Brass Bands In Spotlight

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
2019 December Year in Retrospection of European Brass Bands In Spotlight on www.dechovka.eu 10 November 2022 3083
2019 November Country in Spotlight, Poland 0: Folklore 01 November 2019 3115
2019 November Country in Spotlight, Poland 1: Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu, LUZ MUZ, Orkiestra dęta Marcin Brassband 30 November 2019 4005
2019 November Country in Spotlight, Poland 2: OSP Mykanów, Orkiestra KWK Knurów 01 November 2019 3375
2019 November Country in Spotlight, Poland 3: Korowód ulicami Rybnika, Orkiestra Straży Granicznej 01 November 2019 3259
2019 November Country in Spotlight, Poland 4 : Humor - Ivan Mládek 01 November 2019 2936
2019 October Country in Spotlight, Belgium 0: Folklore 30 September 2019 1850
2019 October Country in Spotlight, Belgium 1: Belgian Brass 30 September 2019 1860
2019 October Country in Spotlight, Belgium 2: Os Genüge Bree 30 September 2019 1877
2019 October Country in Spotlight, Belgium 3: De Essener Muzikanten 30 September 2019 1803
2019 October Country in Spotlight, Belgium 4: Maasgalmkapel 30 September 2019 1733
2019 October Country in Spotlight, Belgium 5: Royal Band of the Belgian Navy 30 September 2019 1913
2019 September Country in Spotlight, Holland 1: Böhmerwald Kapel 01 September 2019 1984
2019 September Country in Spotlight, Holland 3: Blaaskapel Judaska 01 September 2019 2014
2019 September Country in Spotlight, Holland 4: Limburgse Boereblaoskapel 01 September 2019 1821
2019 September Country in Spotlight, Holland 5: In lovely commemoration of Drie Donken Blaaskapel 01 September 2019 1845
2019 September Country in Spotlight, Holland 0: Folklore 01 September 2019 1891
2019 September Country in Spotlight, Holland 2: Blaaskapel Dirgelländer 01 September 2019 1732
2019 August Country in Spotlight, Germany 0: Folklore 01 August 2019 2015
2019 August Country in Spotlight, Germany 1: Brass Bands, South Region 01 August 2019 2054
2019 August Country in Spotlight, Germany 2: Brass Bands, Central Region 01 August 2019 1893
2019 August Country in Spotlight, Germany 3: Brass Bands, North Region 01 August 2019 2130
2019 Country in Spotlight, Germany 4: The Legend Ernst Mosch 01 August 2019 2093
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 1: Blasquartett FassBrass 01 July 2019 2343
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 3: Heidegg Musikanten 01 July 2019 2286
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 4: Blaskapelle Schüpfig-lüpfig 01 July 2019 2266
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 5: Swiss Army Brass Band 01 July 2019 2266
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 0: Alphornbläser auf dem Gornergrat 01 July 2019 1992
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 2: Blaskapelle Lublaska 01 July 2019 2451
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 0: Lúčnica - The Slovak National Folklore Ballet 21 December 2020 2141
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 1: Composer, band leader, vocalist Adam Hudec and his legendary Malokarpatská kapela 01 June 2019 1913
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 2: Dychová hudba Lieskovanka 01 June 2019 2157
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 3: Dychová hudba Májovanka 01 June 2019 2110
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 4: Dychová hudba Texilanka 30 November 2019 2489
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 5: Dychová hudba Trenčianská dvanástka 01 June 2019 2169
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 0 (region Moravia): Hody, Dolní Bojanovice 03 May 2019 2413
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 1 (region Moravia): Dechová hudba Ištvánci 01 May 2019 2105
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 2 (region Moravia): Dechová hudba Miločanka 01 May 2019 2110
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 3 (region Moravia): Dechová hudba Mladá muzika Šardice 23 May 2019 2114
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 4 (region Moravia): Dechová hudba Šardičanka 01 May 2019 1921
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 5 (region Moravia): Dechová hudba Sobuláci 01 May 2019 2364
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 3: Junger Schwung Tirol 01 April 2019 2367
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 1: Kitz Böhmische 01 April 2019 2320
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 0: Dancing into Spring - Schneewalzer 04 April 2019 2505
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 2: Die Stürmische Böhmische 01 April 2019 2125
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 0: Tanzgruppe Saar, Zeppelpolka 28 February 2019 2729
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 1: Altsteiner Blaskapelle 28 February 2019 2737
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 2: Kleinturwaller Musikanten 28 February 2019 2602
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 3: Pilíšská kapela 28 February 2019 2697
2019 February - Country in Spotlight, Czech Republic 0 (region Bohemia): Čekoslovenská beseda (historical record) 29 January 2019 3099

Short portraits

Miluška Pašková

Miluška Pašková, Grande Dame des mährischen Gesangs
Miluška Pašková
Grande Dame
moravského zpěvu /
des mährischen Gesangs

V moravské dechovkové scéně není příliš mnoho těch, kteří k rozkvětu dechovkové tradice přispěli takovou měrou jako Miluška Pašková. Bez přestávky doprovázela zpěvem a tak dotvářela jedinečným způsobem zvukovou signaturu dechové hudby Mistříňanka od jejího vzniku až do jara letošního roku 2010.
Zůčastnila se nesčíslných vystoupení jak doma, tak v evropských zemích a v zámoří, v televizních i rozhlasových pořadech, na festivalech, nejrůznějších slavnostích akcích. Její hlas byl zaznamenán na úctyhodné řadě zvukových nahrávek. Byla a zůstává vzorem pro mladou generaci zpěvaček, které její žité poselství ponesou dál. I přes veškeré úspěchy zůstala Miluška vždy skromným a vlídným člověkem, který se přímému, srdečnému  kontaktu s fandy dechové hudby nikdy nestranil.

Zato náleží Milušce Paškové ze strany všech příznivců dechové hudby úpřímné poděkování.

Kytice

In der mährischen Blasmusikszene gibt es nicht allzu viele von denen, die zum Aufblühen der Blasmusiktradition in so einem Ausmaß beigetragen haben, wie Miluška Pašková. Ohne Unterbrechung begleitete sie mit Gesang die Blaskapelle Mistříňanka von ihrer Entstehung bis zum Frühling dieses Jahres 2010, womit sie in einzigartiger Weise die Klangsignatur dieser Formation mitprägte.
Miluška Pašková. nahm an zahllosen Auftritten sowohl in der Heimat als auch in europäischen Ländern und in Übersee, Fernseh- und Rundfunksendungen, Festivals, unterschiedlichen Festveranstaltungen teil. Ihre Stimme wurde auf einer beachtenswerten Anzahl von Tonträgern festgehalten. Sie war und bleibt ein Vorbild für die junge Generation von Sängerinnen, die ihre lebende Botschaft weiter tragen werden. Ungeachtet ihrer vielen Erfolge blieb Miluška immer ein bescheidener, umgänglicher freundlicher Mensch, der den herzhaften, direkten Kontakt mit den Blasmusikfans nie scheute.

Dafür gebührt Miluška Pašková seitens aller Anhänger der Blasmusik ein aufrichtiges Dankeschön.