Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Chopina a Schumanna mám rád, ačkoli je nemůžu vystát."  "Chopin und Schumann habe ich gerne, obwohl ich beide nicht ausstehen kann." -- Antonín Dvořák

European Brass Bands In Spotlight

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
2019 December Year in Retrospection of European Brass Bands In Spotlight on www.dechovka.eu 10 November 2022 2985
2019 November Country in Spotlight, Poland 0: Folklore 01 November 2019 3045
2019 November Country in Spotlight, Poland 1: Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu, LUZ MUZ, Orkiestra dęta Marcin Brassband 30 November 2019 3954
2019 November Country in Spotlight, Poland 2: OSP Mykanów, Orkiestra KWK Knurów 01 November 2019 3297
2019 November Country in Spotlight, Poland 3: Korowód ulicami Rybnika, Orkiestra Straży Granicznej 01 November 2019 3201
2019 November Country in Spotlight, Poland 4 : Humor - Ivan Mládek 01 November 2019 2861
2019 October Country in Spotlight, Belgium 0: Folklore 30 September 2019 1755
2019 October Country in Spotlight, Belgium 1: Belgian Brass 30 September 2019 1774
2019 October Country in Spotlight, Belgium 2: Os Genüge Bree 30 September 2019 1775
2019 October Country in Spotlight, Belgium 3: De Essener Muzikanten 30 September 2019 1727
2019 October Country in Spotlight, Belgium 4: Maasgalmkapel 30 September 2019 1647
2019 October Country in Spotlight, Belgium 5: Royal Band of the Belgian Navy 30 September 2019 1840
2019 September Country in Spotlight, Holland 1: Böhmerwald Kapel 01 September 2019 1894
2019 September Country in Spotlight, Holland 3: Blaaskapel Judaska 01 September 2019 1926
2019 September Country in Spotlight, Holland 4: Limburgse Boereblaoskapel 01 September 2019 1746
2019 September Country in Spotlight, Holland 5: In lovely commemoration of Drie Donken Blaaskapel 01 September 2019 1790
2019 September Country in Spotlight, Holland 0: Folklore 01 September 2019 1810
2019 September Country in Spotlight, Holland 2: Blaaskapel Dirgelländer 01 September 2019 1650
2019 August Country in Spotlight, Germany 0: Folklore 01 August 2019 1931
2019 August Country in Spotlight, Germany 1: Brass Bands, South Region 01 August 2019 1987
2019 August Country in Spotlight, Germany 2: Brass Bands, Central Region 01 August 2019 1805
2019 August Country in Spotlight, Germany 3: Brass Bands, North Region 01 August 2019 2040
2019 Country in Spotlight, Germany 4: The Legend Ernst Mosch 01 August 2019 2011
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 1: Blasquartett FassBrass 01 July 2019 2261
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 3: Heidegg Musikanten 01 July 2019 2209

Short portraits

Miluška Pašková

Miluška Pašková, Grande Dame des mährischen Gesangs
Miluška Pašková
Grande Dame
moravského zpěvu /
des mährischen Gesangs

V moravské dechovkové scéně není příliš mnoho těch, kteří k rozkvětu dechovkové tradice přispěli takovou měrou jako Miluška Pašková. Bez přestávky doprovázela zpěvem a tak dotvářela jedinečným způsobem zvukovou signaturu dechové hudby Mistříňanka od jejího vzniku až do jara letošního roku 2010.
Zůčastnila se nesčíslných vystoupení jak doma, tak v evropských zemích a v zámoří, v televizních i rozhlasových pořadech, na festivalech, nejrůznějších slavnostích akcích. Její hlas byl zaznamenán na úctyhodné řadě zvukových nahrávek. Byla a zůstává vzorem pro mladou generaci zpěvaček, které její žité poselství ponesou dál. I přes veškeré úspěchy zůstala Miluška vždy skromným a vlídným člověkem, který se přímému, srdečnému  kontaktu s fandy dechové hudby nikdy nestranil.

Zato náleží Milušce Paškové ze strany všech příznivců dechové hudby úpřímné poděkování.

Kytice

In der mährischen Blasmusikszene gibt es nicht allzu viele von denen, die zum Aufblühen der Blasmusiktradition in so einem Ausmaß beigetragen haben, wie Miluška Pašková. Ohne Unterbrechung begleitete sie mit Gesang die Blaskapelle Mistříňanka von ihrer Entstehung bis zum Frühling dieses Jahres 2010, womit sie in einzigartiger Weise die Klangsignatur dieser Formation mitprägte.
Miluška Pašková. nahm an zahllosen Auftritten sowohl in der Heimat als auch in europäischen Ländern und in Übersee, Fernseh- und Rundfunksendungen, Festivals, unterschiedlichen Festveranstaltungen teil. Ihre Stimme wurde auf einer beachtenswerten Anzahl von Tonträgern festgehalten. Sie war und bleibt ein Vorbild für die junge Generation von Sängerinnen, die ihre lebende Botschaft weiter tragen werden. Ungeachtet ihrer vielen Erfolge blieb Miluška immer ein bescheidener, umgänglicher freundlicher Mensch, der den herzhaften, direkten Kontakt mit den Blasmusikfans nie scheute.

Dafür gebührt Miluška Pašková seitens aller Anhänger der Blasmusik ein aufrichtiges Dankeschön.