Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
SpotlightHeader

"Mit dem Gesang vermag man die Seelen der Menschen zu berühren. Das ist das Größte, was es gibt."
- Kammersängerin Edita Gruberová, Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper

CZECH
GERMAN


Udržet kapelu 40 let pohromadě není snadná věc. Patří k tomu daleko více než pouhé chvilkové nadšení povznést náladu během několika letních dnů. 40 let soustavného působení je podmíněno opravdovým nadšením a nevšedním oddáním pro veřejně prospěšnou činnost. Dechová formace zpravidla nehraje jen pro sebe, ale zastává v sociální struktuře  společnosti na mnohé velmi důležité místo. Zejména na jižní Moravě je důležitým společenským, tmelícím faktorem.

Dechová hudba Lácaranka byla založena ještě během hluboké existence československého socializmu, Jednotných zemědělských družstev, Brigád socialistické práce a jiných, dnes již mladší generaci zcela neznámých pojmů. Bez nadšenců nefunguje nikde nic. Jedním z takových byl Metoděj Hanák, mladými hochy vzhledem k jeho věku nazýván "děda", který ve spolupráci s přáteli podnítil mládež k tomu, aby se věnovala tradiční lidové hudbě. V dechové formaci pod ustáleným označením Lácaranka se během minulých let vystřídalo mnoho instrumentalistů, zpěváků a nadšených organizátorů. Jeden z nich však nesl prapor identity osobně až do současných dnů a tím je Skladatel Pavel Svoboda / Komponist Pavel Svoboda, dnes na první trumpetě. Pavel Svoboda prošel vhodnou průpravou, věnoval a stále věnuje svůj skromný volný čas kompoziční činnosti. Pavlovy skladby hraje hodně kapel na Moravě, protože svou koncepcí a obsahem jsou poznamenány ryze moravským charakterem. Pavel se samozřejmě s charakterem jeho tvorby velmi úzce identifikuje.
Pavel je Moravák, skládá pro citlivou moravskou duši.Jubilejní koncert v Kobylí u příležitosti 40. výročí úspěsného působení dechové hudby Lácaranka


Nemohu si odpustit poznámku ohledně akustiky kulturního domu v Kobylí. Vystoupení Lácaranky jsem tam navštívil před několika málo lety. Sál působí nejen pochmurně, ale také má schopnost jakési akustické nivelace (míchání vyšších a nižších tónů do jakési méně výrazné "mezi směsi"), přičemž směs tónů je spíše kdesi v hlubším spektru. Lácaranku jsem měl možnost slyšet i na jiných místech. Její podání jsem vždy pociťoval jako příjemně svěží a spektrálně vyvážené. Za povšimnutí stojí jistě také zpěvný doprovod Lácaranky, který je nápadně "odborně kultivovaný" a působí mimořádně příjemně. Lze snadno poznat, že se zpěvné podání u Lácaranky nepodceňuje a tradičně kultivuje.

Poděkování patří Pavlu Svobodovi za to, že na mě opět myslel a poskytl mně ze slavnostního večera DVD záznam jakož i  poslední CD Lácaranky, které k výročí 40cátin natočili u Jaromíra Rajchmana v Dolních Bojanovicích.

Tož děvčata a chlapci ať vám nepovadne kytice elánu a mohli i nadále přinášet radost lidem vaší dobrou tradiční muzikou.
Na brzkou shledanou ... někde v "terénu".

- kvítek -
 
Eine Blaskapelle ganze 40 Jahre beisammen zu halten ist keine leichte Sache. Es gehört dazu viel, viel mehr dazu als nur eine kurzfristige, emotionale Begeisterung, einigen Zuhörern die Stimmung während einiger Sommertage zu heben. 4o Jahre eines fortwährenden Wirkens ist durch eine wirkliche Begeisterung und nicht alltägliche Hingabe bedingt, der Öffentlichkeit einen kulturell förderlichen Dienst zu erweisen. Wir wissen, eine Blaskapelle spielt kaum nur für sich selbst, so zu sagen im stillen Kämmerlein, sondern nimmt in der sozialen Struktur der Gesellschaft in mancher Hinsicht eine wichtige Stellung ein. Insbesondere in Südmähren gilt das bereits gesagte doppelt so viel, denn die Blasmusik stellt im Ortsleben eine besonders bedeutende, "kittende" Funktion ein.

Blaskapelle  Lácaranka wurde zur Zeit des noch "tief" existierenden tschechoslowakischen Sozialismus gegründet, der überall anzutreffenden ROH´s (Revoluční Odborové Hnutí, zu Deutsch "Revolutionäre Gewerkschaftsbewegung") , JZD´s (Jednotné Zemědělské Družstvo, zu Deutsch Einheits-Landwirtschaftsvereinigung ") und BSPś ("Brigády socialistické práce", zu Deutsch  "Brigaden der sozialistischen Arbeit") und anderen, der heutigen jungen Generation schon fast zur Gänze fremd klingenden Begriffen:-). Ohne Enthusiasten aber funktioniert nirgend etwas.

Einen solchen Enthusiasten in jener Zeit gab es in der Person des denkwürdigen Herrn Metoděj Hanák, von den Jungs im Bezug auf sein Alter "Opa" genannt. Hanák war in Zusammenarbeit mit seinen Freunden und Gleichgesinnten stets darauf aus, die Jugendlichen für die traditionelle Blasmusik zu begeistern, anzuhalten, organisatorisch zu unterstützen und zu führen. In der Blasmusikformation unter der sich stabilisierten Bezeichnung Lácaranka wechselte im Laufe der vergangenen Jahre eine Reihe von Instrumentalisten, Sängerinnen und Sängern sowie engagierten Organisatoren. Einer von ihnen allerdings hielt die Fahne der Identität als Person über all die vorbeihuschenden Jahre bis zur Gegenwart stets hoch: Skladatel Pavel Svoboda / Komponist Pavel Svoboda. Heute betreut je die 1. Trompete in der Formation. Pavel Svoboda absolvierte unter anderem auch eine geeignete Ausbildung und widmete und widmet sein musikalisches Talent auch der Kompositionstätigkeit. Pavel seine Stücke spielen viele mährische Blaskapellen. Kein Wunder. Seine Stücke tragen sowohl in ihrem Aufbau als auch dem Inhalt das Wasserzeichen des puren mährischen Charakters. Sein Schaffenswerk trägt das Identitätsmerkmal seiner selbst. Er ist ein gestandener Mährer und komponiert für die empfindliche mährische Seele.


Jubiläumskonzert in Kobylí anlässlich des 40. Jahrestages des erfolgreichen Wirkens der Blaskapelle Lácaranka


Was die akustische Beschaffenheit des Kulturhaues in Kobylí anlangt, kann ich doch nicht eine Bemerkung "unter den Teppich kehren". Einen Auftritt dieser Blaskapelle habe ich in diesem Raum schon vor einigen Jahren persönlich erlebt. Die Räumlichkeit wirkte auf mich nicht nur düster und wegen der mangelnden Lichtverhältnisse auch "leicht depressiv", sondern die Innenarchitektur schafft es, akustisch "nivellierend" zu wirken (Metapher aus der Kinderzeit: Man knetet verschiedene Plastilin-Farben zusammen, dunkle Farben /tiefe Töne/, helle Farben /hohe Töne/ ... und was bekommt man? Ja, eine farblich unausgeprägte Mischung.
Ich habe die Möglichkeit gehabt, die Blaskapelle Lácaranka auch andernorts zu hören. Ihre Interpretationsart empfand ich stets angenehm erfrischend, schmissig, und vom Soundspektrum ausgeglichen.
Für erwähnenswert halte ich auch die Gesangsbegleitung der Blaskapelle, die für mich auffallend "fachlich kultiviert" ist und wirkt sehr angenehm. E ist leicht zu erkennen, dass die Gesangsdarbietung in dieser Blaskapelle nicht unterschätzt wird und einer traditionellen Pflege unterliegt.

 Hier bedanke ich mich bei Pavel Svoboda, dass er mit der DVD-Aufzeichnung sowie ihrer letzten CDAufnahme dachte und mir beide Tonträger zukommen ließ. Die CD zum 40. Jubiläum wurde  im Tonstudio Jaromír Reichman aufgenommen.

Alsdann fesche Frajárky und Šohaji (Mädchen und Buben), möge euch der Blumenstrauß der Begeisterung nicht welken, damit ihr weiterhin mit ihrer guten traditionellen Musik den Menschen die  Seelen mit Freude fühlen.

Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen ... irgendwo beim eurem  "Gastspiel".

- kvítek -