Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Mit dem Gesang vermag man die Seelen der Menschen zu berühren. Das ist das Größte, was es gibt."
- Kammersängerin Edita Gruberová, Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper

Brass Bands of the Month On Stage at www.dechovka.eu

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
In 2016-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Stříbrňanka 16 November 2022 5010
In 2016-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Podlužanka 23 November 2018 4318
In 2016-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Freunde Echo 31 August 2016 3694
In 2016-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pardubická šestka 04 August 2016 4253
In 2016-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Skaličané 02 July 2016 4149
In 2016-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Schillermusik Unterseen 01 June 2016 4110
In 2016-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dambořanka 03 May 2016 4012
In 2016-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Západská 25 March 2016 4062
In 2016-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vysočinka 25 March 2016 4506
In 2016-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Peng 04 February 2016 4768
In 2016-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Rzeszowski Zespół Dęty 12 January 2016 4797
In 2015-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kumpan a jeho muzikanti 12 January 2016 5467
In 2015-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Robert Payers Original Burgenlandkapelle 12 January 2016 5157
In 2015-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE Chisetaler Blaskapelle 12 January 2016 4703
In 2015-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blučiňáci 15 August 2015 4467
In 2015-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Krásinka 26 July 2015 4613
In 2015-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blech Khopt 26 July 2015 4411
In 2014-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Věnovaná 26 July 2015 4255
In 2014-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Záhořané z Valašska 26 July 2015 4129
In 2014-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Wendis Böhmische Blasmusik 27 July 2015 4860
In 2014-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Štěstí 27 July 2015 4375
In 2014-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Randenmusikanten 27 July 2015 4674
In 2014-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Križovianka 27 July 2015 4425
In 2014-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vinočanka 27 July 2015 3939
In 2013-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 27 July 2015 4189
In 2013-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Michael Maier und seine Blasmusikfreunde 27 July 2015 4343
In 2013-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Fyrobe Musig 27 July 2015 4104
In 2013-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pro Vás 28 July 2015 4459
In 2013-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Lácaranka 28 July 2015 4110
In 2013-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Jižani 28 July 2015 4420
In 2013-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Muzikanti z jižních Čech 28 July 2015 4498
In 2013-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Hradčovjanka 28 July 2015 4381
In 2013-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Amatéři 28 July 2015 4203
In 2013-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Weinviertler Mährische Musikanten 28 July 2015 4880
In 2013-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Ištvánci 28 July 2015 4063
In 2012-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Svatobořáci 28 July 2015 4654
In 2012-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Tschecháranka 28 July 2015 4092
In 2012-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Triwanka 28 July 2015 4352
In 2012-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kamenikovi muzikanti 28 July 2015 4458
In 2012-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kleinturwaller Musikanten 28 July 2015 4411
In 2011-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - MaChlast 13 October 2015 4208
In 2011-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blecháranka 14 October 2015 4191
In 2011-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Moravanka 14 October 2015 4075
In 2011-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 14 October 2015 4222
In 2011-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Makos 14 October 2015 3947
In 2010-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Tidirium 12 January 2016 4956
In 2010-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Die Flotten Bergsteiger 12 January 2016 4501
In 2010-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Veselka Ladislava Kubeše 12 January 2016 4399
In 2010-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dechová hudba Babouci 12 January 2016 4255
In 2010-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dunajská kapela 20 November 2018 4721

Short portraits

Roman Kohoutek

Česky

Roman Kohoutek

Roman Kohoutek
pedagog, muzikant, kapelník

Roman se věnuje s mimořádnou obětavostí mládežnické dechové hudbě "Mladá muzika Šardice". Mladá muzika byla založena v roce 1980. Po dobu její existence se o tuto omladinu staraly významné osobnosti, předevěím svého času velmi intenzivně Josef Ištvánek. Mladá muzika si vypracovala mimořádné postavení a patří svou veskrze neobvykle vysokou úrovní  k předním seskupením tohoto druhu.

Roman tuto formaci převzal jako kapelník na podzim roku 2006. Pod jeho uměleckým vedením kapela mladých doposud svou vysokou úroveň nejen udržela, což samo o sobě by bylo již velkou zásluhou Romana. Dosáhla v posledních letech, dle mého pozorování,  navíc dalšího zlepšení.  Nejsem jistě sám, který si toho povšimnul. Je třeba dodat, že Romanovi v tomto značně pomáhá zcela vyjímečná situace, s kterou se v Šardicích setkává. V této obci existuje fenomenální zájem o hudbu, zpěv a pokračování v zažitých tradicích a to obzvláště u mladých lidí.

V Šardicích se lidová hudba příkladně kultivuje. Vzpomínám si na výrok bývalého starosty obce: "Nevím, čím to je, ale tady chce každý zpívat". Odráží se to i v Mladé muzice. Má k dispozici úžasně zpěvnou omladinu, někteří hovoří o "líhni zpěváků". Tomu všemožně napomáhá i obecní zastupitelství, i když samosebou na vše nelze sehnat dostatek finančních prostředků.

Roman Kohoutek se narodil v Hodoníně 30. ledna 1983. Základní vzdělání prodělal v letech 1989 až 1998 na škole T.G. Masaryka v Hovoranech, kde také bydlí. Protože Romanovi bylo jasno, jakým směrem se v životě chce ubírat dál, navštěvoval již od roku 1997 hodiny u pana učitele M.R. Procházky. Po základní škole následovala v letech 1998 - 2004 konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor trumpeta u pana prof. MgA. Lázara Cruze. Po ukončení studia převzal Roman místo učitele žesťových nástrojů v Šardicích. V roce 2006 došlo k organizační změně. Hudební kurz byl ze struktury obce vyčleněn a přešel pod Základní uměleckou školu (ZUŠ)  v Kyjově. Roman se tím pádem stal pedagogem na ZUŠ Kyjov a zároveň kapelníkem a zodpovědným uměleckým vedoucím Mladé muziky Šardice.

Je třeba doplňit, že Roman začal hrát na trumpetu v roce 1992 u pana učitele Josefa Ištvánka. V roce 1994 po předchozí průpravě byl přijat jako křídlovák do  Mladé muziky. Již v té době se Mladá muzika zůčastnila řady vystoupení doma a v zahraničí, mimo jiné i v Japonsku.

Mladá muzika upozornila několikráte na sebe pod vedením Romana na domácí scéně a získala několik prestižních ocenění, někdy i Roman sám za perfektní přípravu orchestru a dramaturgii.

Mladá muzika má během roku plný kalendář. Ve větším, či menším obsazení se s tímto orchestrem angažovaných hráčů a zpěváků setkáváme na přehlídkách, soutěžích, festivalech, folklorních slavnostech.

Mladá muzika pořádá každým rokem v Šardicích, zpravidla v měsíci červnu, přehlídku mládežnických dechových hudeb, které se zůčastní i jiné pozvané mládežnické dechové hudby.

Tuto přehlídku mohu všem zájemcům o původní, nekomercializovanou slováckou dechovku velmi vřele doporučit.

---

Zpíval zrána slavíček


hudba M.R. Procházka
text V. Janečková
dechová hudba mladých
Mladá muzika Šardice
(Pro "gurmány": Ne častý příklad kouzelné symbiózy hudby, zpěvu, textového obsahu, provedení.)

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998