Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Chopina a Schumanna mám rád, ačkoli je nemůžu vystát."  "Chopin und Schumann habe ich gerne, obwohl ich beide nicht ausstehen kann." -- Antonín Dvořák

Brass Bands of the Month On Stage at www.dechovka.eu

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
In 2016-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Stříbrňanka 16 November 2022 5403
In 2016-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Podlužanka 23 November 2018 4710
In 2016-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Freunde Echo 31 August 2016 4033
In 2016-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pardubická šestka 04 August 2016 4792
In 2016-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Skaličané 02 July 2016 4556
In 2016-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Schillermusik Unterseen 01 June 2016 4421
In 2016-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dambořanka 03 May 2016 4380
In 2016-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Západská 25 March 2016 4340
In 2016-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vysočinka 25 March 2016 4818
In 2016-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Peng 04 February 2016 5194
In 2016-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Rzeszowski Zespół Dęty 12 January 2016 5205
In 2015-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kumpan a jeho muzikanti 12 January 2016 5931
In 2015-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Robert Payers Original Burgenlandkapelle 12 January 2016 5543
In 2015-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE Chisetaler Blaskapelle 12 January 2016 5120
In 2015-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blučiňáci 15 August 2015 4902
In 2015-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Krásinka 26 July 2015 4951
In 2015-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blech Khopt 26 July 2015 4860
In 2014-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Věnovaná 26 July 2015 4615
In 2014-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Záhořané z Valašska 26 July 2015 4580
In 2014-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Wendis Böhmische Blasmusik 27 July 2015 5218
In 2014-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Štěstí 27 July 2015 4748
In 2014-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Randenmusikanten 27 July 2015 5127
In 2014-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Križovianka 27 July 2015 4893
In 2014-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vinočanka 27 July 2015 4135
In 2013-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 27 July 2015 4568
In 2013-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Michael Maier und seine Blasmusikfreunde 27 July 2015 4686
In 2013-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Fyrobe Musig 27 July 2015 4381
In 2013-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pro Vás 28 July 2015 4739
In 2013-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Lácaranka 28 July 2015 4382
In 2013-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Jižani 28 July 2015 4720
In 2013-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Muzikanti z jižních Čech 28 July 2015 4712
In 2013-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Hradčovjanka 28 July 2015 4637
In 2013-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Amatéři 28 July 2015 4528
In 2013-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Weinviertler Mährische Musikanten 28 July 2015 5473
In 2013-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Ištvánci 28 July 2015 4471
In 2012-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Svatobořáci 28 July 2015 5094
In 2012-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Tschecháranka 28 July 2015 4447
In 2012-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Triwanka 28 July 2015 4674
In 2012-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kamenikovi muzikanti 28 July 2015 4875
In 2012-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kleinturwaller Musikanten 28 July 2015 4727
In 2011-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - MaChlast 13 October 2015 4568
In 2011-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blecháranka 14 October 2015 4520
In 2011-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Moravanka 14 October 2015 4415
In 2011-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 14 October 2015 4723
In 2011-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Makos 14 October 2015 4361
In 2010-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Tidirium 12 January 2016 5509
In 2010-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Die Flotten Bergsteiger 12 January 2016 4818
In 2010-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Veselka Ladislava Kubeše 12 January 2016 4637
In 2010-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dechová hudba Babouci 12 January 2016 4515
In 2010-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dunajská kapela 20 November 2018 5075

Short portraits

Antonín Pecha

- CZ -


Antonín Pecha
Mag. Antonín Pecha (1959)

Baleárská, orchestrální  polka
sólo pro křídlovku a tenorhudba Antonín Pecha
Dechová hudba Veselka

Antonín Pecha se narodil v Ledči nad Sázavou 3. ledna 1959. Nadšení v něm vzbudil a ke hře na trubku jej přivedl tatínek.  Pokračoval pak pod vedením pana Karla Růžka, učitele v Lidové škole umění v místě rodiště. Následně absolvoval pražskou konzervatoř a AMU ve třídě prof. Václava Junka.

Po ukončení studií dostal možnost uplatnit své znalosti a schopnosti v Hudebním divadle na Karlíně, následovala angažmá ve Filmovém symfonickém orchestru, v Orchestru opery Národního divadla v Praze, Symfonického orchestru Hlavního města Prahy FOK. Od roku 1986 je Antonín Pecha řádným členem České filharmonie v žesťové sekci. Vedle své hudební profese se navíc angažuje v dalších menších hudebních tělesech a je také zván jako porotce do posuzovacích komisí.

Je velmi potěšitelné, že Antonín Pecha patří k hudebníkům, kteří se vedle své profese v oboru vážné hudby také věnují hudbě lidové. Antonín Pecha složil a aranžoval řadu hezkých melodií pro malé dechové orchestry, které jsou fanoušky české dechové hudby velmi oblíbené a známé po celé Evropě.

Antonín Pecha byl také do roku 2005 stálým členem dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše. Veselka zaznamenala řadu jeho melodií na CD.

Baleárská, řídící hlas - Kubešovo hudební vydavatelství Praha
Pro radost

Baleárská polka byla natočena 1996
CD "Pro radost"
Kubešovo hudební vydavatelství Praha
rok vydání 1998

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998

This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED