Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
SpotlightHeader

"Když pomyslím na to, co jsem osobně z hudby pro můj život získal, tak je to asi více, než obráceně."    "Wenn ich daran denke, was ich persönlich aus der Musik für mein Leben gelernt habe, dann ist das wahrscheinlich mehr als umgekehrt." -- Daniel Barenboim

CZECH
GERMAN
"Přátelé, nemýlíte se, hraje Veselka Ládi Kubeše" (Milan Černohouz)
dechová hudba Veselka na XIII. Festivalu Karla Valdaufa 2010
péče o tradici, identitu, zábavu
Ivana Ročková Blanka Tůmová Milan Černohous Ivana Zbořilová Ivana Jelínková
Ivana Ročková Blanka Tůmová Milan Černohouz Ivana Zbořilová Ivana Jelínková

V tomto měsíci  srpnu bude středem pozornosti mého pozastavení v jižních Čechách pojednání o dechové hudbě Veselka Ladislava Kubeše mladšího. Tato kapela patří jistě mezi prominentní dechová tělesa, která má zejména v jihočeském regionu již tradičně své skalní fanoušky. Sotva nalezneme příznivce dechové hudby, kteří by Jihočeskou polku skladatele Ladislava Kubeše staršího, dechovou hudbu Veselku a jejího současného kapelníka Ladislava Kubeše mladšího nevnímali jako související projevy české dechovkové tradice. ...

Dechová hudba Veselka má již dlouholetou tradici, ač pod tímto jménem vstoupila do vědomí dechovkových fandů teprve počátkem 80tých let minulého století, kdy bylo třeba v rámci pražských kulturních akcí nabídnout název kapely mediálně průraznější a sugestivnější. Nabízela se ovšem všeliká pojmenování. Pro Kubešovu rodinu byla ale obec Veselí nad Lužicí vždy důležitý opěrný bod. "Veselka" se tedy přímo nabízela. Jak víme, tento pojem v nás vyvolává navíc příjemné představy, souvisí bezprostředně s hudbou. Pojem také označuje onu slavnostní příležitost, kdy si dva slibují vzájemně doživotní  "ano".

Ladislav Kubeš Jun.
Ladislav Kubeš Jun.

Až do 80-tých let byla  formace známa jako Blaťácká kapela po celých jížních Čechách i mimo hranice, zejména ale v oblastech "hluboká Blata" (českobudějovická oblast) až po "soběslavsko-veselská Blata" s okrajovým Jindřichovým Hradcem. Blaťácká kapela byla založena Matějem Kubešem, otcem Ladislava Kubeše staršího a během let trvání se v ní uplatnilo i několik rodinných příslušníků. (Zde poukazuji na můj článek o skladateli Ladislavu Kubešovi starším, který - jak jsem si nyní povšiml - musím ještě přeložit do češtiny).

Ladislavu Kubešovi mladšímu se dostalo na rozdíl od svého otce řádného hudebního vzdělání a tudíž i přístupu k profesionálním muzikantům především pražských tonových těles, kteří nyní kapelu v převážné míře tvoří.  Je třeba ale rychle dodat, že pouhá kapela bez zpěváků, byť i sebeprofesionálnější, není  v oblasti dechové hudby českou záležitostí. Tzvn. hudební "message" vždy tvořila a nadále tvoří kombinace hudby a textu vhodně podaná. I v tomto měl Ladislav Kubeš velmi šťastnou ruku, když se mu podařilo v roce 1987 navázat, získat a udržet si tak vynikající zpěváky jakým je všestranný a mezi lidmi velmi oblíbený Milan Černohouz, jeho bezprostřední doprovodná partnerka Blanka Tůmová a tři Ivanky Zbořilová, Jelínková a Ročková, které Milan velmi mile a láskyplně nazývá jeho "babinec". Milan je nejen velká pokladnice písniček širokého zaměření od pravěku až po současnost, je navíc velmi vtipný a zkušený moderátor, znalý situací a psychiky obecenctva. Bylo možno se o tom opět přesvědčit  v neděli 22. srpna 2010 na XIII. Festivalu Karla Valdaufa v Trhových Svinách, kde Veselka vystupovala. Milan vystupuje bezprostředně, reaguje bezprostředně, má k dispozici vždy to "pravé" slovo. Toto bude vždy patřit k silným devízám každého zpěváka a konferanciera.

Dechová hudba Veselka natočila velké množství českých, především klasických, starých písniček, které patří, zejména u zralejší generace k jejimu základnímu hudebnímu vybavení. Veselka vydala řadu nosičů, které si zájemce má možnost pořídit přes Kubešovo hudební vydavatelství. Získala velkou popularitu jak u domácích diváků tak na mnoha zahraničních vystoupeních a dostala cenná vyznamenání v mediální oblasti.

Závěrem mohu jen upozornit zájemce dobré, tradiční české dechové hudby na velký festval Böhmischer Kirtag 2010 ve dnech 28., 29. srpna 2010, pořádaný každé dva roky dechovou hudbou Makos spolu s dobrovolnými hasiči a obcí Aspang am Markt v Dolním Rakousku, kde bude Veselka Ladislava Kubeše v neděli 29. srpna 2010 vystupovat.  Je se na co těšit.

Obrázky lze zpravidla zvětšit kliknutím.

Viz také foto a videoarchiv.
Ladislav Kubeš Sen. - Jihočeská polka


hraje Blaťácká kapela
"Freunde, ihr irrt nicht, es spielt Veselka von Ladislav Kubeš" (Milan Černohouz)
Blaskapelle Veselka am XIII. Festival Karla Valdaufa 2010
Traditionspfleger, Identitätsspender, Unterhalter
Ivana Ročková Blanka Tůmová Milan Černohous Ivana Zbořilová Ivana Jelínková
Ivana Ročková Blanka Tůmová Milan Černohouz Ivana Zbořilová Ivana Jelínková
Jihočeská Blata
Jihočeská Blata

In diesem Monat August steht im Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit meines kurzen Aufenthaltes in Südböhmen die Abhandlung über die Blaskapelle Veselka von Ladislav Kubeš Jun.

Diese Blaskapelle gehört zweifelsohne zu den prominenten Blasmusikformationen, die insbesondere in ihrer Heimat, der südböhmischen Region, ihre Felsenfans hat. Kaum werden wir Blasmusikfans im europäischen Raum finden, die die Südböhmische Polka von Ladislav Kubeš  Sen. sowie die Blaskapelle Veselka mit ihrem Kapellmeister Ladislav Kubeš Jun.  als nicht zusammengehörende Äußerungen der böhmischen blasmusikalischen Tradition empfinden würden.

Der Bestand der Blaskapelle Veselka blickt auf eine langjährige Tradition zurück, obwohl diese unter dem Namen Veselka erst im Laufe der 80-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ins Bewusstsein getreten war.  Im Zuge der in Prag zu jener Zeit stattfindenden Kulturtage ergab sich die Notwendigkeit,  der medialen Szene einen geeigneten Namen mit  einer stärkeren assoziativen Kraft zu bieten.  Es haben sich mehrere Bezeichnungen angeboten.  Für den Kubeš-Clan bildete der Ort Veselí nad Lužicí immer einen wichtigen Stützpunkt. „Veselka, abgeleitet von diesem Ort, hat sich daher geradezu angeboten. Im Tschechischen assoziiert man mit diesem Begriff nicht nur Musik und angenehme Gefühle („veselá nátura“ ist ein Mensch mit heiterer, fröhlicher Seele), sondern auch jene bedeutende Privatfeier im Kreise der Liebsten, wo sich zwei Menschen – bei Musik - einander ein „JA“  fürs Leben geben.

Bis die 80-er Jahre war also diese Formation in der ganzen südböhmischen Region sowie weit über die Grenzen hinaus unter dem Namen Blaťácká kapela bekannt, insbesondere aber im Gebiet Budweis  ("hluboká Blata") im westlichen Teil bis nach Jindřichův Hradec  ("soběslavsko-veselská Blata") im östlichen Teil Südböhmens. Blaťácká kapela wurde von Matěj Kubeš, dem Vater von Ladislav Kubeš Sen. gegründet. In weiteren Jahren ihrer Existenz fanden mehrere Angehörige der Familie ihre Betätigung.  (Hier weise ich auf meinen früheren Beitrag über den Komponisten Ladislav Kubeš Sen. hin.)

Dům ve Vlastiboři, jihočeská Blata
typický dům ve Vlastiboří, jihočeská Blata
typisches Haus in Vlastiboř, jihočeská Blata

Ladislav Kubeš Jun. wurde, im Gegensatz zu seinem Vater, eine anständige musikalische Ausbildung gegönnt. Dies ermöglichte ihm schließlich, den Kontakt mit professionellen Musikern aus dem vielfältigen Prager Tonkörper-Milieu  für seine Blaskapelle zu gewinnen. Es ist aber angebracht, rasch hinzuzufügen, dass eine Blaskapelle ohne Sänger, möge diese auch noch so hochkarätig sein, ist keine böhmische Angelegenheit im Bereich der Blasmusik. Die so genannte musikalische „Message“  wurde immer und bleibt weiterhin durch die Kombination beider Komponenten – Musik und Gesang – geeignet präsentiert das übliche „Um und Auf“ bleiben.  Auch in dieser Hinsicht begleitete Ladislav Kubeš seine glückliche Hand, als es ihm im Jahre 1987 gelang, einen so ausgezeichneten, vielfältig einsetzbaren und unter den Leuten sehr beliebten Sänger Milan Černohouz  für die Mitarbeit in Veselka zu gewinnen. Hinzu kommen weitere vier ausgezeichnete Sängerinnen, seine unmittelbar im Gesang begleitende Partnerin Blanka Tůmová sowie alle drei Ivanka´s: Zbořilová, Jelínková und Ročková, die alle von Milan sehr nett und liebenswürdig „babinec“  genannt wird  („Babinec“ leitet sich umgangssprachlich von „Baba = ein hübsche, reizvolle junge Frau“. „Babinec“  entspricht demnach einer Ansammlung von solchen Frauen in unmittelbarer Umgebung rund um den Mann.)  Milan ist nicht nur eine Riesenschatzkammer breiten Spektrums von „Steinzeit bis zur Gegenwart“, er ist darüber hinaus sehr witziger und erfahrener Moderator, der Situationen und die Psyche des Publikums kennt. Auch diesmal am Sonntag den 22. August 2010 während des XIII. Festival von Karel Valdauf bestand die Möglichkeit, sich davon zu überzeugen, an dem die Blaskapelle Veselka auftrat.  Milan tritt spontan auf, reagiert unmittelbar und hat zur Verfügung immer das „richtige“ Wort.  Diese Fähigkeit wird immer zu den starken Devisen von jedem Sänger und Conférencier gehören.

Die Blaskapelle Veselka hat bereits eine Vielzahl von Liedern, vor allem von klassischen, älteren Stücken mit Volksinhalten, die vor allem bei der reiferen Generation zur musikalischen Grundausstattung gehören.  Veselka kann auf eine Reihe hübsche Menge von CD´s  zurückblicken,  die aufgenommen wurden und  in medialem Bereich hohe Auszeichnungen erhielten. Tonträger können über den Musikverlag Kubeš bezogen werden.  Die Blaskapelle gewann sehr große Popularität sowohl in ihrer Heimat wie auch auf Tournee in Europa und USA.

Abschließend kann ich alle jene, die sich für gute, traditionelle böhmische Blasmusik  interessieren auf das große, alle zwei Jahre stattfindende Festival Böhmischer Kirtag 2010 am 28., 29. August 2010 aufmerksam machen, dass von der Blaskapelle Makos gemeinsam mit der örtlichen Feierwehr und der Gemeine Aspang am Markt in Niederösterreich veranstaltet wird.  Die Blaskapelle Veselka wird am 29. August mit ihrem Scharm aufwarten, worauf sich die Gäste schon jetzt  freuen können.

Bilder können in der Regel mit einem Click vergrößert werden.
S.a. Foto- und Videoarchiv.

Ladislav Kubeš Sen. - Jihočeská polka


es spielt Blaťácká kapela

Co je česká dechovka?


"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.


Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradici
české dechovky v Evropě a jinde.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice
to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?


"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa und anderswo beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?


"Culture and traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe and elsewhere.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998