Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
OldDustyBoxHeader
Posádková hudba Brno / Garnisonsmusik Brünn (dissolved im Mar 2004)

Radomil Cileček npr. Radomil Cileček
velitel PH Brno
v letech 2002 - 2004
Díky Radomilu Cílečkovi se dochoval jedinečný záznam suity Miloše Machka "Dobrý voják Švejk", který byl pořízen pro pracovní účely na zkušebně PH Brno v roce 1996. Záznam, původně vyrobený na kazetovém magnetofonu přepsal na CD J. Rajchman ve svém nádherném sídle Tonstudio v Dolních Bojanovicích. Původní komentář jednotlivých částí Miloše Machka poskytl Honza Šretr, jenž moderoval skoro všechny koncerty Posádkové hudby Brno a mohl proto doplnit popis jednotlivých částí. Je jen škoda, že orchestry opomíjejí tuto nádhernou hudbu a nezařazují je občas do svých repertoárů při koncertních vystoupení. Asi proto tuto hudbu na dlouhou dobu uslyšíme jen z této nahrávky.

Radomil Cileček byl po reorganizaci vojenských hudeb přidělen k PH Brno od zrušené PH Prostějov ke dni 18.9.1991 jako hráč na tubu - v roce 2002 ustanoven jako velitel PH Brno - po zrušení PH Brno přemístěn k PH Olomouc na funkci dirigenta ke dni 1.4.2004.

Mjr. Radomil Cíleček (nar. 19. 4. 1970, Uherské Hradiště) je od 1.4.2009  zástupcem velitele Ústřední hudby Armády České Republiky.
Mjr. Radomil Cileček mjr. Radomil Cileček

Miloš Machek - Dobrý voják Švejk
ČÁST PRVNÍ: Švejk si právě masíruje kolena, když se dozvídá zprávu od paní Mülerové, "že nám zabili Ferdinanda"! V hospodě U Kalicha je pak se sprosťákem Palivcem zatčen pro urážku Císaře Pána, ale ani to jej nevyvede z míry. Jen to revma ho stále trápí.
ČÁST DRUHÁ: Švejk vzlyká pro to své revma. "S Rakouskem je to prý moc špatný, a tak se jede "na Bělehrad" v cukrářském vozíku, s rekrutskou kytkou na kabátě a berlemi přes Prahu k odvodní komisi. O výtržnosti není nouze a Švejk se opět ocitá ve vězení. (sólo na trombon npor. Petr Hnětkovský).
ČÁST TŘETÍ: Polní kurát Otto Katz slouží polní mši a Švejk mu ji naruší svým pláčem. To, že se celý obřad jaksi zvrtne, nemá na svědomí jen Švejk, stojící pod kazatelnou v podlékačkách, ale i konzumace kořalky, kterou feldkurát Katz rád popíjí (Švejka znázorňuje klarinet pprap. Jiřího Elíska, feldkuráta Otto Katze tubista pprap. Miroslav Lukeš střídavě s pprap. Luďkem Kučerou a obřadníka pprap. Jan Chovanec na křídlovku).
ČÁST ČTVRTÁ: Švejk, přistižen poručíkem Dubem musí vypít celý obsah láhve s koňakem. Zachránil tak situaci, ale ty pocity, po vypití železité vody, které ho doprovázejí, jsou velmi výrazné - vrávorá sem a tam, je mu špatně od žaludku, hned se zase "cítí mezi andělíčky" a to všechno pro Císaře Pána ! ( Sólo na trubku kpt. Petr Jašek, na basklarinet prap. Pavel Pazderka).
ČÁST PÁTÁ: V poslední části se přeneseme do Švejkova ruského zajetí. Tato část je jakýmsi zhodnocením zpracovaného tématu. Dáme-li do jedné roviny názvy popěvků ve skladbě obsažených, např. " U kanónu stál", " A proč a zač" a " Krásný vzhled je na ten Boží svět", dostáváme se k jisté výpovědi autora, s kterou nám sděluje nejen krásné Švejkovo poselství, ale i svůj názor na život, na vztahy mezi lidmi, vyjadřuje svůj optimismus a víru ve zdravý rozum člověka na této zemi. Touto částí také končí orchestrální suita Miloše Machka " DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK"!!!

Pramen/Quelle: phbrno.webovastranka.cz (pramen bohužel již neexistuje/Die Quelle gibt es nimmer mehr)