Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
OldDustyBoxHeader
GERMAN
CZECH
Blech on the Rocks
"Wir lieben
Herausforderungen"
Blech On The Rocks

Musiker, vor allem mit akademischer Ausbildung, sind oft ziemlich "verspielt":-)  Sie neigen dazu, neue musikalischen Räume und Interpretationen, instrumentelle Alternativen experimentell zu erschließen. In Mähren haben wir bekanntlich Jiří Pavlica mit seiner Band "Hradišťan". Seine besondere Vorliebe liegt darin, in einem multikulturellen Rahmen mit hochkarätigen Musikern aus aller Welt, die oft die exotischsten Instrumente mit sich mitbringen, musikalisches Heimatgut interpretativ anzureichern. Jirka Pavlica ist nicht der Einzige, der sich in derartige "Gewässer"  traut.

Vor Kurzem ist mir aus dem deutschen Nachbarland eine Kuriosität zugespielt worden. Das Bläser-Ensemble „Blech-on-the-rocks“ aus der Oberpfalz ist eine aus Acht Musikabsolventen bestehende Alternativformation, die sich gerne in der Gegend des "musikalischen Schauspiels" positioniert.

Die primäre Ausrichtung dieser Handvoll von Begeisterten besteht darin,  Musik aus aller Herren Länder und Stilrichtungen - vor allem mit "Blech" sowie einem passenden Begleitwort - dem Publikum unterhaltend zu servieren. In ihrem besonderen Fokus, so zu sagen als die Spezialität,  stehen insbesondere Stücke, deren Interpretation mit "Blech" man eigentlich lieber unterlassen sollte:-) Genau das ist es, was diese Formation junger Musiker so besonders reizt.

Ludwig Zandt, die karibische Steel-Pan
Ludwig Zandt mit seiner
karibischen Steel-Pan

Die große Verbreitung und Beliebtheit der Südböhmischen Polka von Ladislav Kubeš Sen. musste natürlich auch im Sichtwinkel dieser Gruppe liegen. Ludwig Zandt, einer von der Partie, der ständig nach exotischen Instrumenten Ausschau hält, beschäftigt sich seit 4 Jahren intensiv mit der karibischen Steel-Pan. Nach geeigneten Stücken für dieses Instrument suchend, "entdeckte" er die "Südböhmische". Er hatte sogleich das Arrangement für die Besetzung geschrieben und dem öffentlichen Auftritt stand nichts mehr im Wege. Die Uraufführung erntete beim Publikum ein beachtliches, positives Echo.

Ludwig hat mir nun eine CD-Studioaufnahme zugespielt, was ich der breiten Anhängerschaft der böhmischen Blasmusik nicht vorenthalten möchte.
Ladislav Kubeš Sen. - Südböhmische Polka

Ludwig Zandt an der karibischen Steel-Pan
Ich habe das Gefühl, dass durch den "exotischen Duft" sowie die besinnliche, gemütliche Spielweise - im Einklang mit dem Wesenszug von Südböhmen - der Charakter der "Südböhmischen" nicht nur bewahrt bleibt, sondern auch noch gefühlsmäßig unterstrichen wird.
Blech on the Rocks
"Milujeme výzvy"
Blech On The Rocks
(click to enlarge)
Hudebníci, především s akademickým vzděláním, jsou často značně "hraví":-) Mají sklon k objevování nových hudebních prostorů a interpretací a experimentálnímu hledání nových instrumentálních alternativ. Na Moravě máme jak známo Jiřího Pavlicu s jeho hudební skupinou "Hradišťan". Prokazuje sklony k nekonvenční zálibě. Často vyhledává spolupráci s vysocekarátovými hudebníky z celého světa, kteří často přinesou sebou exotické nástroje a s těmito pak interpretačně obohacuje domácí hudební zázemí. Jirka Pavlica není jediným, kdo se odvažuje vstupovat do "nových vod".

Před několika dny mně byla přihrána kuriozita ze sousedního Německa. Dechový ansábl „Blech-on-the-rocks“ z Horního Falcka je osmičlená alternativní formace, sestávající z absolventů konzervatoře, která ráda vidí svou pozici v oblasti "hudebního divadla". Stěžejní směr aktivit této hrsti nadšenců se soustřeďuje na hudbu ze všech konců světa a stylů, kterou zábavným způsobem servírují publiku užitím "plechú" a vhodného doprovodného slova. Jejich zvláštní fokus, řekněme "specialita", spočívá zejména v interpretaci skladeb, které se pro "plechy", tedy pro jejich obsazení s žesťovými nástroji vlastně téměř nehodí. Přesně to je na tom to, co je zejména "rajcuje".

Ludwig Zandt, die karibische Steel-Pan
Ludwig Zandt s jeho "objevem",
karibským Steel-Pan(em)
(click to enlarge)
Velká obliba a rozšíření Jihočeské polky Ladislava Kubeše st. se musela samosebou také nacházet v zorném úhlu této skupiny. Ludwig Zandt, jeden z členů party, který neustále pokukuje po exotických nástrojích, se již po dobu 4 let zabývá intenzivně studiem karibského Steel-Pan(u). Když hledal vhodné skladby, které by bylo možno dle jeho úsudku interpretovat na tomto nástroji, "objevil Jihočeskou". Hned poté napsal aranžmá pro celé obsazení a veřejnému vystoupení již nestálo nic v cestě. Premiéra vyvolala u publika velmi pozitivní ohlas.

Ludwik mně nyní zaslal studiový záznam, který bych přívržencům české dechovky nechtěl zatajit. Zde je.
Ladislav Kubeš st. - Jihočeská polka

Ludwig Zandt se svým karibským Steel-Pan(em)
Mám pocit, že v důsledku "exotické vůně" jakož i rozjímavého, pohodového podání - v souladu s rysy jížních Čech - je charakter "Jihočeské" nejen zachován, ale také citově podtržen.