Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

-- FilmHeader --

"Konec světa bude, až lidi přestanou zpívat"    "Ende der Welt kommt dann, wenn Leute aufhören, zu singen." -- Albert EinsteinJaroslav Janota - Jihomoravská
"na rozehrání" - "zum Aufwärmen"

Diplom a pohár za třetí místo
Diplom und Pokal fúr den dritten Platz

Diplom a pohár - Cena ředitele DK Hodonín za největší sympatie publika
Diplom und Pokal - Preis des Direktors des Kulturhauses Hodonín für die größten Sympatien beim Publikum