Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

-- FilmHeader --

"Mit dem Gesang vermag man die Seelen der Menschen zu berühren. Das ist das Größte, was es gibt."
- Kammersängerin Edita Gruberová, Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper

13. Drietomský festival dychových hudieb / 13. Blasmusikfestival Drietoma, SK
venovaný 100. vyročiu narodenia Pavla Stopku / gewidmet dem 100. Geburtstagsjubiläum von Pavel Stopka


Zahájení
FS Nezábudky
Mažoretky
Mládežnicka DH Dolná Súča
Spevácka skupina
Opatovanka
Maguranka
Mistříňanka
Drietomanka


Slavnostné otvorenie / Slavnostní zahájení / Feierliche Eröffnung / Ceremonial openingFolklórny súbor Nezábudky / Folklorgruppe NezábudkyMažoretky DrietomaMládežnícka dychová hudba Rudolfa Hečku - Dolná Súča /
Jugendblaskapelle des Rudolf Hečka - Dolná SúčaSpevácka skupina Drietoma / Gesangsgruppe Drietoma  Dychová hudba Opatovanka / Blaskapelle Opatovanka
(za povšimnutí stojí překrásná čeština zpěváků v druhé polovině /
beachtenswert ist das wunderschöne Tschechisch der Sänger in der zweiten Hälfte)Dychová hudba Maguranka / Blaskapelle MagurankaKlenot moravské dechové hudby / Juwel der mährischen Blasmusik
Dechová hudba Mistříňanka / Blaskapelle MistříňankaHostitel festivalu / Festival-Gastgeber
Dechová hudba Drietomanka / Blaskapelle Drietomanka
spolu s obcí a sponzory / gemeinsam mit der Gemeinde und Sponsoren