Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

AdminHeader

EDITORIAL / ADMIN FLASH NEWS ...
VIENNA -    
     2024-06-14: Video performance improvements ...
Kirschecz  Textař (ale také úspěšný včelař) Jaroslav Hajek velmi aktivně spolupracuje s řadou angažovaných skladatelů. Tentokráte mně zaslal do archivu komposice pánů autorů Václava Maňase ml.,  Libora Mikla, Antonína Pechy, Antonína Tichého a Josefa Žida. Jako doposud, všechny autorské sklady jsou originální, zveřejněné s písemným souhlasem všech tvůrců pouze zde na noty.dechovka.eu
Skladby jsou všem bezplatně dostupné a je vysloveně zakázáno s nimi provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost (prodej etc.). Veřejné provozování nahlaste prosím  obvyklým způsobem u odpovídajících ochranných autorských vazů.

de  Der Texter (aber auch ein erfolgreicher Imker)  Jaroslav Hajek  arbeitet mit einer Reihe engagierter Komponisten zusammen. Diesmal hat er mir Kompositionen der Herrn Autoren Václav Maňas ml.,  Libor Mikl, Antonín Pecha, Antonín Tichéhý und Josef Žid ins Notenarchiv zur Vefügung gestellt. Wie bisher, alle Beiträge sind Original-Kompositionen, die mit einer schriftlichen Zustimmung aller nur hier auf noten.dechovka.eu angeboten werden.
Werke sind allen kostenfrei zugänglich, Es ist allerdings ausdrücklich verboten, mit den Weken jedwede gewinnbringende Tätigkeit zu betreiben (Verkauf etc.). Öfentliches Betreiben ist bei den entsprechenden Autoren-Schutzverbänden nach dem üblichen Usus zu melden.