Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
Events, Festivals

Musikantenball Hodonín 2011 / Ples muzikantů Hodonín 2011

Dům kultury Hodonín

- CZ -Již tradiční setkání dechovkových fanoušků na Plese muzikantů v Hodonínském Domu kultury se tentokráte bude konat ve dnech

pátek 8. dubna, sobota 9. dubna 2011

Na plese se tento rok představí  i několik méně známých dechových hudbeb (viz. také pořadí vystoupení v programovém přehledu). Tyto dva po sobě jdoucí zábavné večery nabízí fanouškům české dechovky zpravidla kvalitativní průřez současné dechovky ve velmi příjemném prostředí.

Děkuji dechové hudbě Šohajka a Veselé muzice Ratíškovice za zajištěný vstup.
- DE - Der Musikantenball 2011, der traditionell im Hodoniner Kulturhaus stattfindet, wird diesmal an den Tagen

Freitag 8. April, Samstag 9. April 2011

abgehalten. Am Ball werden sich dieses Jahr auch einige weniger bekannte Blaskapellen vorstellen (s.a. die Auftrittsfolge in der Programmübersicht). Diese zwei aufeinander folgende Unterhaltungsabende bieten den Fans gepflegter böhmischer Blasmusik  in der Regel einen qualitativen Querschnitt der gegenwärtigen Blasmusik in einem angenehmen Ambiente.

Ich bedanke mich bei der Blaskapelle Šohajka sowie Veselá muzika Ratíškovice für den gesicherten Eintritt.