Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

"Hudba je těsnopis emocí"    "Musik ist die Kurzschrift der Emotionen." -- Lev Nikolajevič Tolstoj

Inštrumentácie iných autorov / Instrumentationen von anderen Authoren

interpret: MK = Malokarpatská kapela

Číslo           Názov           Autor           druh skladby           kde           interpret

1. Drotárik M.Sch.Trnavský polka STV 1976 MK

2. Takú nám hudba zahraj A.Lieskovský polka STV 1976 MK

3. Kalif z Bagdadu Boldieau predohra STV 1977 MK

4. Hrá kapela A.Lieskovský polka STV 1977 MK

5. Záhorácka polka A.Lieskovský polka STV 1977 MK

6. Stupavská krčma V. Kostka polka STV 1977 MK

7. Slovenské evergreeny rôzni STV 1976-1977 MK

8. Variácie na tému Jóžin z bažin I.Mládek variácie STV 1980 MK

9. Zmesi slov.evergreenov rôzni (Kde vládne úsmev) STV 1983 MK

10. Dožinková Ľ.Stach polka R – 1981 MK

11. Láska, láska A.Brezovský valčík R – 1981 MK

12. Nechcela ma A.Brezovský polka R – 1981 MK

13. Polka pre Svetlanu Ľ.Stach polka R – 1982 MK

14. Súťaž za milión B.Hronec polka R – 1982 MK

15. Slovenské tango I.Bázlik tango R – 1984 Zlatá krídlovka

16. Vykrúcačky P.Zelenay polka R – 1984 Zlatá krídlovka

17. Rodný môj kraj G.Dusík tango SHF (č.5) 1989 MK

18. Tá lipa košatá R.Hrebenár valčík SHF (č.5) 1989 MK

19. Polky K.Valečku ( Rád polku mám, Neklopkaj večer, Pre pár modrých očí, V tom skalickom) SHF č.5

20. Keď ku milej pôjdem K.Valečka polka SHF (č.6) 1989 MK

21. Tangá G.Dusíka ( Najkrajšia hviezdička, Marína, Tak nekonečne krásna, Poprosme hviezdy) SHF č.6

22. Miluška moja –zmes (Nerob si starosti Miško, Mne sa každé dievča páči, Zatancuj si so mnou) SHF č.7

23. Polky A.Lieskovského( Nič krajšieho, Chodníček vyšliapaný, Múdrejší ustúpi, Záhorácka polka) č.7

24. Valčíky G.Dusíka (Až v chotári, Letelo vtáča nad nami, Ružičky červené) SHF (č.8) 1989

25. Zmes slov.evergreenov ( Nečakaj ma už nikdy, Široká cestička, Ja som mladá vdova, Poštárik) č. 8

26. Zmes piesní R.Hrebenára (Padá hviezdička jasná, Čo srdce netušíš, Tá lipa košatá, Cesta domov,

Aj pre mňa sa chlapec nájde, Trúbil veselý poštárik) STV – Bál s Mal.kapelou 1987

Interpreti: B.Littmanová, M.Oláryová, G.Hemelyová, J.Kuchár, Z.Sychra a 4 sólisti MK

27. Zmes piesní K.Elberta ( Bola noc a nad zálivom, Do zajtra čakaj, Neplač môj drahý synáčik, Pohárik

vínka, Či sa môj milý pamätáš, Baránok, Čo koho do toho) detto MK

28. Zmes piesní Z.Cóna ( Nečakaj ma už nikdy, V srdci jak na obrázku, Svadobný valčík, Margaréty,

Za bránou kamennou) detto MK

29. Zmes piesní Ľ.Stacha (Dieťatko, Spýtaj sa ma ráno, Hrášková princezná, Mne sa každé dievča páči,

Ja si vám za pohár ) detto MK

30. Zmes piesní A.Lieskovského ( Hrá kapela, Na dobrú noc bozk ti dám, Nezábudky, Tokajské vína,

Nie sme takí starí, Vám o láske spievam, Nie som žiarlivá, Chodníček vyšliapaný)

31. Zmes piesní G.Dusíka ( Poprosme hviezdy, Tak smutno mi je, Marína, Letelo vtáča, Tak nekonečne

krásna, Dedinka ty milá, Keď rozkvitne nový máj) detto MK

32. Unínčanka bude hrát M.Irša/A.Hudec polka O – LP Unínčanka a J.Černý 1987

33. Zapráhajte kone M.Irša pieseň detto

34. Pres tú našu lávku M.Irša polka detto

35. Sivé húsky negagocte M.Irša pieseň detto

36. Už ťa vedú na sobáš M.Irša pieseň detto

37. Radzimovské bariny M.Irša pieseň detto

38. Topole, topole M.Irša valčík O- LP Staroturanská kapela 1988

39. Slovenské pomoraví M.Irša valčík O – LP Unínčanka –Slovenské pomoraví 1989

40. Zmes Gejzu Dusíka G.Dusík zmes CD – DH Križovianka 2003

41. Melódie G.Dusíka G.Dusík zmes CD – DH Križovianka 2005

42. Mojim zlatým rodičom F.Haramia valčík O- LP 1986 MK

43. Nechajte mja mamko P.Kovařík pieseň O-LP Prešporská kapela

44. Báseň pre mamu Ľ.Belák beguine (M.Dočolomanský) 0-LP 1986 MK

45. Záhorácka pesnička V.Machek polka O – LP Radovanka

46. Záhorí M.Irša valčík O- DH Unínčanka

47. Víte, nevíte M.Irša valčík O- DH Unínčanka

48. Moji kamaráti V.Szarka polka O- DH Tatranka

50. Rybár Maťko A.Brezovský valčík O- DH Tatranka

51. Rybárska polka A.Brezovský polka O- DH Tatranka

52. Pýcha poľovníka Ľ.Stach polka O- DH Tatranka

53. Tichá noc F.Gruber pieseň O-LP Vianoce s Mal.kapelou 1991 MK

54. Aký je to svit A.Hlinka pieseň detto

55. Pastieri, hore vstaňte V.Wick pieseň detto

56. Dobrý pastier sa narodil A.Hlinka pieseň detto

57. Hľa zástup zboru anjelského V.Wick pieseň detto

58. Do hory, do lesa A.Hlinka pieseň detto

59. Búvaj dieťa krásne Š.Pyšný pieseň detto

60. Kyrie, eleison A.Hlinka pieseň detto

61. Od nás dávno túžený J.Valentovič pieseň detto