Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

„Příklad mravnosti a umělecké skromnosti jest můj učitel, Mistr Dvořák.“   "Ein Beispiel der Sittlichkeit und künstlerischer Bescheidenheit ist mein Lehrer, Maestro Dvořák." -- Josef Suk

Skladby Josefa Konečného / Kompositionen von Josef Konečný

Skladby lze objednat přímo na adrese / Kompositionen können direkt bestellt werden bei
Barbora Radičová (dcera Josefa Konečného / Tochter von Josef Konečný)
E-Mail josefkapelle (AT) seznam.cz -- Tel.: +420 721 739 022 (update 2020-11-22)

Legenda:
H ... hudba, A... Aranže Josefa Konečného, T ... Text Josefa Konečného
Josef Konečný natočil se svou Šestkou k dubnu 2011 celkem 9 CD. / Zum April 2011 nahm Josef Konečný mit seiner Šestka insgesamt 9 CDś auf.

Polky

  Název polky Hudba
Aranže
Text CD label
  Anna H - červený
  Aprilová H - -
  Arnoštova H - -
  Atka H - žlutý
  Až pojedu dědinů H T -
  Bol a žal H - zelený
  Cestou do ciziny - - -
  Chyťte sa ŝohaja H - modrý
  Dědinú H T -
  Dobrý trubaĉ H - fialový
  Družstevní H - -
  Duo H - žlutý
  Elán H - žlutý
  Ema A - zelený
  Ex H - žlutý
  Fanklub H - červený
  Fix H - hnědý
  Halali H - hnědý
  Halópolka H - fialový
  Hej rup H - bílý
  Hodovini H - fialový
  Hrají tenory H - bílý
  Jen tak H - červený
  Josefovská H - bílý
  Juráčkova kapela H - bílý
  Letní H - žlutý
  Loiza A - zelený
  Láska tvá H - modrý
  Medvědí H - červený
  Melodie H - -
  Molldur H - modrý
  Moment H - fialový
  Muzikanti H T -
  Mužàcká H - -
  Na Piavě A - zelený
  Na Pálavě H - bílý
  Na dovolené A - zelený
  Na kolotoĉi H - bílý
  Na svatého Fabiána H T -
  Na úvrati H - bílý
  Naše kapela H - červený
  Nechoď k nám H T fialový
  Pérko H Stanislav Pěnčík  
  Pivo H T žlutý
  Planken H - -
  Pochvala H - -
  Pod búdama H - fialový
  Polnice H - bílý
  Ptáŝ sa ĉastokrát H - hnědý
  Rakuŝanka A - zelený
  Rolniĉka A - zelený
  Rád jsem H - hnědý
  Splaŝený kůň H - hnědý
  Stárkovi H - žlutý
  Ŝvitoření kosa A - zelený
  Štefanova H - -
  Tam H - hnědý
  Tenorka H - bílý
  Tenory H - -
  Tisíckrát hezká H - zelený
  To je ona A - zelený
  Tösstaler Polka H - -
  Trubaĉi H - hnědý
  V pohádce A - modrý
  Ve vinohradě H T modrý
  Vreni a Bruno H - -
  Vám H - hnědý
  Z Tvrdonic H - bílý
  Z ĉeských krajů A - zelený
  Z Čejkovic H - červený
  Ze Zálesí H - hnědý
  Žert H - -
  Živijó H - hnědý

Valčíky

  Název valčíku Hudba
Aranže
Text CD label
  Bílá růže A - zelený
  Cesta osudu A - zelený
  Dĕdina dávno spí H - červený
  Domino H - hnědý
  Doubrava H - -
  Dívĉí žal A - zelený
  Kosenka A - zelený
  Milování A - zelený
  Moravo má H - hnědý
  Mosím jít za frajárkú H - hnědý
  Motanica H - modrý
  Nezráděj H - bílý
  Postilion H - -
  Připíjme si H - hnědý
  Spadl lístek H - -
  Tam u panských lúk H - hnědý
  Tichým hájem H - bílý
  U lesa H - bílý
  Vánoĉní H - modrý
  Vede cesta polem H - -
  Vítej ráno H - žlutý
  ZA Moravú H - červený
  Zahajovcí H - -

Pochody, mazurky, tanga a jiné

  Název skladby Hudba Text CD label Druh skladby
1 Ahoj H - - pochod
2 Bubenik H - fialový fox polka
3 Chřiby H - červený valčík, instr.
4 Holka modrooká H - červený solo pro trumpetu
5 Jízda tramvají H - hnědý galop
6 Jubileum H - hnědý foxpolka
7 Neĉekej H - hnědý mazurka
8 OK H - žlutý pochod
9 Starý havran H - červený tango, instr.
10 Veĉerní H - bílý mazurka
  Zůstaň H T