Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

"Trvalo můj celý život, přijít na to, co neumím hrát."    "Es hat mein ganzes Leben gedauert, um zu wissen, was ich nicht spielen kann." -- Dizzie Gillespie

Skladby 1 / Kompositionen 1

nahrané v Slovenskom rozhlase (R) / aufgenommen im Slowakischen Rundfunk (R), OPUS (O), STV (T)

Názov                druh skladby                text                interpret                rok
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Malokarpatská kapela vám hrá -polka K.Baláž/A.H. Malokarpatská kapela R,O 1976

2. Karpatské víno valčík A.Tešovičová Malokarpatská kapela R 1976

3. Letné ráno polka A.Tešovičová Malokarpatská kapela R,O 1976

4. Ideme z kopca kvapík - Malokarpatská kapela R,O 1976

5. Strýko Silvester polka A.Tešovičová Malokarpatská kapela T 1976

6. Stredoslovenské pastorále STV orch. - Malokarpatská kapela T 1976

7. Polka pre 3 trombóny konc.polka - Malokarpatská kapela T 1976

8. Chameleón konc. variácie - Malokarpatská kapela T 1976

9. Polka pre hoboj konc.polka - Malokarpatská kapela T 1976

10. Najmilší pár mazúrka A.Tešovičová Malokarpatská kapela T 1977

11. Marcipán valčík - Malokarpatská kapela T 1977

12 Fujavica kvapík - Malokarpatská kapela T 1977

13. Halali solo pre 3 lesné rohy Malokarpatská kapela T 1978

14. Andantíno orch.skladba (solo hoboj) - Malokarpatská kapela R 1978

15. Roztržitý ako profesor beat A.Tešovičová (spev Eva Biharyová) R 1978

16. Nesľubuj beat A.Tešovičová (spev Eva Biharyová) R 1978

17. Devínska polka polka - Malokarpatská kapela R,O 1978

18. Ten.- bar. kvapík kvapík pre ten.a bar. - Malokarpatská kapela R,0,T 1979

19. Polka pre 4 lesné rohy konc.polka - dych.orch. Záhorák R 1979

20. Komár a slon polka pre Es kl. A tubu - Malokarpatská kapela R,0,T 1980

21. Koncertná mazúrka pre barokovú trúbku a hoboj sólo Malokarpatská kapela R 1980

22. Vojdem k vám beat A. Škoviera spev A.Gajdoš 0 1980

23. Ako si dnes ustelieš polka Š.Ladižinský Malokarpatská kapela R 1980

24. Keď začne kapela valčík hrať – valčík A. Škoviera Malokarpatská kapela R 1980

25. Lúbim ca Enofa tango V.Nosáľ (strýco Marcin) Malokarpatská kapela 0 1980

26. Každý muž má slabé chvíle - polka A. Škoviera DH Zlatá krídlovka R 1981

27. S dievčatami nie sme sami - polka J.Štrasser DH Zlatá krídlovka R 1981

28. Mazurka pre 2 barokové trúbky - Malokarpatská kapela R,0 1981

29. Vincov kvapík - Malokarpatská kapela R,0 1981

30. Spomienky na Vyhne konc.valčík - dych.orch. Záhorák R 1981

31. Prázdniny so strýcom Rafaelom – val.(spolu s A.Brezovským) - Malokarpatská kapela R,0 1981

32. V Hruškovci na kopci polka T.Grünner Malokarpatská kapela R,0,T 1981

33. Pivárska polka T.Grünner Malokarpatská kapela R 1981

34. Láska je ako oceán polka A. Tešovičová Malokarpatská kapela R 1981

35. Najkrajší zo všetkých dní - polka A.Škoviera Malokarpatská kapela R 1981

36. Vítaný zákazník -polka A.Škoviera Tatranka ( LP pre rybárov) 0 1981

37. Máj to je mesiac - pochod Š.Ladižinský 1. cena Zlatý palcát R 1981

38. Tá naša čata pochod A.Škoviera 1. cena Zlatý palcát R,T 1982

39. Mám to s tebou vážne ťažké - polka A. Škoviera Zlatá krídlovka R

(súťaž Takú mi zahraj v Tren.Tepliciach -spev A.Hudec so svojou 6 ročnou dcérou Evičkou) 1982

40. Modroočka -polka - Malokarpatská kapela R 1982

41. Hudci hudú -valčík K. Hudecová Malokarpatská kapela R 1982

42. Hlavne, že mám jedlo polka A.Tešovičová Malokarpatská kapela (Marcin) T 1982

43. Mal som dievča ako kvet - polka Š. Ladižinský Malokarpatská kapela T 1982

44. Láska bez cla polka A. Škoviera UHMV 0 1982

45. Posledné chvíle schôdzky polka A. Škoviera Zlatá krídlovka R 1982

46. Evička polka - Malokarpatská kapela 0,R,T 1982

47. Pre Olinku polka - Malokarpatská kapela 0 1982

48. Pre Helenku valčík - Malokarpatská kapela 0 1982

49. Mal som dve frajerky polka H.: A.H., text ľudový Malokarpatská kapela 0,T 1982

50. Valčík pre zaľúbených valčík T.Grünner Zlatá krídlovka R 1983

51. Vínečko modranské polka T.Grünner Malokarpatská kapela 0,T 1983

52. Pralo dievča na potoku polka Š. Ladižinský Malokarpatská kapela T,0 1983

53. Poza humny cestička valčík Š. Ladižinský Malokarpatská kapela T,0 1983

54. Polka pre Vyhne polka - Malokarpatská kapela R,O,T 1983

55. Viruózny kvapík kvapík - Malokarpatská kapela R,O,T 1983

56. Išeu jáger cez horu orch.variácie pre 2 Trp. - Malokarpatská kapela R,0,T 1983

57. Čo chlapa neskolí polka T.Grünner Malokarpatská kapela T,0 1983

58. Gól nad zlato športový pochod O.Jariabek Malokarpatská kapela T 1983

59. Regrút som ja regrút čard.-polka Š. Ladižinský Malokarpatská kapela T,0 1984

60. Kúty. Kúty valčík A.Škoviera Malokarpatská kapela T,0 1984

61. Chodníček, nedaj mi zablúdiť - polka Š.Ladižinský Malokarpatská kapela T 1984

62. Nechoď milá, nechoď bosá čardáš T.Grünner Malokarpatská kapela T 1984

63. Na Myjave, na jarmoku čard.,rýchla Š.Ladižinský Malokarpatská kapela T 1 984

64. Pri studienke valčík-polka Š.Ladižinský Malokarpatská kapela T 1984

65. Z nás dvoch iba jeden polka A.Škoviera Malokarpatská kapela R 1984

66. Hudec a Gajdoš polka T.Grünner Malokarpatská kapela R 1984

67. Mal som dievča ako kvet polka Š.Ladižinský Malokarpatská kapela T,0 1984

68. Tanec pri vode orch. - Malokarpatská kapela T 1984

69. Tanec koscov orch. - Malokarpatská kapela T 1984

70. Cepíkový tanec orch. - Malokarpatská kapela T 1984

71. Chodníčkom za pesničkami polka T.Grünner Malokarpatská kapela T 1984

72. Záhorácke hody polka K.Baláž Malokarpatská kapela T,0 1984

73. Ked sem išeu do Mauacek ťahavá A.Škoviera Malokarpatská kapela T 1984

74. Okolo Trnavy polka T.Grünner Malokarpatská kapela T,0 1984

75. Apatéka polka T.Grünner Malokarpatská kapela T,0 1984

76. Jarné aj, jaj, jaj rýchla Š.Ladižinský Malokarpatská kapela T 1984

77. Čože doma poviem valčík Š.Ladižinský Malokarpatská kapela T 1984

78. Išiel jágereček polka Š.Ladižinský Malokarpatská kapela T 1984

79. Ako húsky na Dunaji valčík Š.Ladižinský Malokarpatská kapela T,0 1984

80. Už slnko zapadlo ťahavá J.Pavlovič Malokarpatská kapela T 1984

81. Na zelenej tráve valčík J.Pavlovič Malokarpatská kapela T 1984

82. Malokarpatský prípitok polka Š.Ladižinský Malokarpatská kapela T,0 1984

83. Mal som milú čardáš A.Škoviera Malokarpatská kapela T 1984

84. Strýco predseda (Malok.gól) polka M.Mlsna Malokarpatská kapela T 1984

85. Pozvanie na vineu polka T.Grünner Malokarpatská kapela T 1985

86. Putňový tanec orch. - Malokarpatská kapela T 1985

87. Dievčence z Makyty polka T.Grünner Malokarpatská kapela T 1985

88. Vrecový tanec orch. - Malokarpatská kapela T 1985

89. V našej milej Seredi polka T.Grünner Malokarpatská kapela T 1985

90. Perníkový tanec orch. - Malokarpatská kapela T 1985

91. Stavbárska svadba polka T.Grünner Malokarpatská kapela T 1985

92. Stavbársky tanec orch. - Malokarpatská kapela T 1985

93. Oral by ja oral (okarína) ťahavá A.Škoviera Malokarpatská kapela T 1986

94. Chodníčkami malokarpatskými polka T.Grünner Malokarpatská kapela T 1986

95. Na hornom konci polka A.Škoviera Malokarpatská kapela T 1986

96. Padá, rosa padá valčík J.Pavlovič Malokarpatská kapela T 1986

97. Dvojhlasne polka J.Pavlovič Malokarpatská kapela T,O 1986

98. Sobášna čardáš-polka Š.Ladižinský Malokarpatská kapela T 1986

99. Húsky, húsky, biele húsky ťahavá, valčík Š.Ladižinský Malokarpatská kapela T,O 1986

100. Vadili sa štyri mačky polka A.Škoviera Malokarpatská kapela T 1986

101. Kráčali si muzikanti polka Š.Ladižinský Malokarpatská kapela T 1986

102. Pod kopcom valčík A.Škoviera Malokarpatská kapela T,O 1986

103. Mal som zopár grajciarov kvapík Š.Ladižinský Malokarpatská kapela T 1986

104. Okolo potoka polka A.Škoviera Malokarpatská kapela T,O 1986

105. Slovenská rapsódia konc. skladba - dych.orch. Záhorák/ Mal.kap. R,T,O 1986

106. Burleska pre tenor konc. skladba - dych.orch. Záhorák/ Mal.kap. R,T,O 1986

107. Nitra mesto krásy polka J.Miko dych.orch. Záhorák R 1986

108. Zdvihnime poháre polka ? Malokarpatská kapela R 1986

109. Deň žien polka A.`Skoviera Malokarpatská kapela R 1986

110. Kto má rád polku polka ? Malokarpatská kapela R 1986

111. Dva roky prázdnin valčík ? Malokarpatská kapela R 1986

112. Rád si zacvičím polka ? Malokarpatská kapela R 1986

113. Zuzanka, žmurkni polka T.Grünner Malokarpatská kapela R,O,T 1986

114. Na rozlúčku zo školou polka J.Rezník Malokarpatská kapela O 1986

115. Kdeže je tá škola polka Š.Ladižinský Malokarpatská kapela O 1986

116. Regrútska polka J.Rezník Malokarpatská kapela O  1986

117. Rozlúčkový valčík valčík T.Grünner Malokarpatská kapela O 1986

118. Unínčanka bude hrát polka M.Irša DH Unínčanka O  1987

119. Záhorskú dzedzinú valčík M.Irša DH Unínčanka /Mal.kapela O,T 1987

120. Virtuózna polka pre trúbku orch. - dych.orch. Záhorák R 1987

121. V Devíne pri víne polka T.Grünner Malokarpatská kapela R,O 1987

122. Netrucuj, Olinka polka Šelinger Malokarpatská kapela R 1988

123. Dobrá učiteľka polka A.Škoviera Malokarpatská kapela R 1988

124. Klarinetová polka orch. - Malokarpatská kapela R,O 1988

125. Neňi nám súdzené valčík M.Irša Malokarpatská kapela /Unínčanka R,O 1988

126. Pomož ty mje kamaráde čardáš,rýchla M.Irša Malokarpatská kapela /Unínčanka R,O 1988

127. Staroturanská kapela polka T.Grünner Staroturanská kapela O  1988

128. Šibem,šibem,pošibávam polka T.Grünner Malokarpatská kapela T,O 1988

129. Koníčky, kone polka M.Irša Malokarpatská kapela O  1989

130. Polka pre trúbku polka - Malokarpatská kapela T,O 1989

131. Kräuter Walzer valčík - Malokarpatská kapela CD 1990

132. Krankenstand Polka polka - Malokarpatská kapela CD 1990

133. Lass uns die Gläser leeren polka - Malokarpatská kapela CD 1990

134. Mein blauäugiges Mädchen polka - Malokarpatská kapela CD 1990

135. Zima sa už začína pieseň M.Irša Malokarpatská kapela O  1991

136. Sviatky vianočné valčík M.Irša Malokarpatská kapela O  1991

137. Zatvárajú sa ti očká walz A.Škoviera Malokarpatská kapela O  1991

138. Kráča ujko z kopčeka polka M.Irša Malokarpatská kapela O  1991

139. Zbehli sme sa hu jasličkám polka A.Škoviera Malokarpatská kapela O 1991

140. Ovečky, ovečky valčík A.Škoviera Malokarpatská kapela O  1991

141. Narodil sa život nový pieseň M.Irša Malokarpatská kapela O  1991

142. Narodil sa syn polka M.Irša Malokarpatská kapela O  1991

143. Klingende polka Solo 4 horny - PH Bratislava A  1991

144. Slovenský galopp kvapík - PH Bratislava A  1991

145. Slávnostná predohra s fúgou konc.skladba - PH Bratislava A  1992

146. Keď Kodurka zahrá polka M.Irša DH Kodurka Košice CD 1992

147. Od Bratislavy až po Skalicu polka M.Irša DH Skaličané CD 1992

148. Folklórna fantázia konc. skladba - PH B.Bystrica A  1992

149. Dunajská predohra konc. skladba - PH Košice A  1992

150. Krojovaná sobota polka M.Irša DH Záhoráci MC 1992

151. Bratislavskí pupkáči polka M.Irša Malokarpatská kapela MC 1992

152. Prešporské pivo valčík   T.Grünner Malokarpatská kapela MC 1992

153. Svetlé, tmavé, rezané polka A.Škoviera Malokarpatská kapela MC  1992

154. Víno – pivný prípitok valčík Š. Ladižinský Malokarpatská kapela MC  1992

155. Pena na pohári polka Š. Ladižinský Malokarpatská kapela MC  1992

156. Pivo doma musí byť valčík P.Kopunič Malokarpatská kapela MC  1992

157. Už to tečie verbung M.Irša Malokarpatská kapela MC 1992

158. Zlatý bažant, Gemer, Šariš polka A.Škoviera Malokarpatská kapela MC  1992

159. Seiner Zeit konc. valčík - PH Košice A  1993

160. Na prievidzskom jarmoku polka M.Irša DH Prievidžanka MC 1993

161. Kinder Walzer valčík - DOMM Košice A  1993

162. Kinder Polka polka – DOMM Košice A  1993

163. Slovensko spieva tango M.Irša 1993

164. Hodrušanka milá polka A.Hudec DH Hodrušanka MC 1998

165. Podbrezovská polka polka - VDO Podbrezová CD 1998

166. Grobanka polka E.Stach DH Grobanka CD 2000

167. Keď sa húsky pečú polka E.Stach DH Grobanka CD 2000

168. Pozaunisti na cestách Sólo 2 Pos. - DH Grobanka CD 2000

169. Drietomský šuhaj Sólo Pos. - DH Drietomanka CD 2006

170. Vištucké dostihy kvapík - DH Vištučanka CD 2007