Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 29 December 2021 11919
Bulka Antonín 21 September 2015 5899
Čajka Jaroslav 10 June 2018 3358
Černička Peter 14 April 2016 7559
Čiviš Jan 06 June 2021 7510
Doško Áda 29 December 2021 7570
Heřman Jaroslav 05 February 2021 8987
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 9178
Koníček Antonín 21 September 2015 5562
Lhotský Jiří 06 June 2021 4209
Lipold Jan 30 December 2021 7262
Mach Karel 23 January 2022 548
Maňas Václav ml. 02 October 2022 13362
Mikl Libor 14 August 2021 5152
Pecha Antonín 29 May 2022 10335
Prudík Ladislav 29 March 2019 6039
Servit Gerald 16 November 2015 5827
Šimek Jaroslav 21 September 2015 4449
Školka Áda 15 March 2021 5126
Slabák Jan 31 December 2021 6818
Smišovský Blahoslav 29 December 2021 6882
Studenič Peter 21 September 2015 5077
Suda Vladislav 06 June 2021 7075
Tesařík Jiří / Helán Jiří 14 January 2022 7240
Thums Josef 02 October 2022 8042
Tichý Antonín 02 October 2022 8165
Valent Martin 21 September 2015 4278
Volf Jiří 11 October 2022 9033
Voráč Zdeněk 21 September 2015 4224
Vorlíček Václav 31 March 2018 4695
Žákovec Václav 21 September 2015 4496
Zedník Pavel 09 February 2022 5389
Zeman Jaroslav 05 February 2021 6201
Žid Josef 18 April 2021 7987

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---