Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 29 December 2021 12659
Bulka Antonín 21 September 2015 6212
Čajka Jaroslav 13 May 2023 3727
Černička Peter 14 April 2016 8009
Čiviš Jan 06 June 2021 7834
Doško Áda 29 December 2021 8015
Heřman Jaroslav 05 February 2021 9318
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 9733
Koníček Antonín 21 September 2015 5927
Lhotský Jiří 06 June 2021 4439
Lipold Jan 30 December 2021 7798
Mach Karel 23 January 2022 887
Maňas Václav ml. 27 August 2023 15005
Mikl Libor 14 August 2021 5411
Pecha Antonín 24 December 2022 11018
Prudík Ladislav 02 April 2023 6563
Servit Gerald 16 November 2015 6085
Šimek Jaroslav 21 September 2015 4689
Školka Áda 15 March 2021 5391
Slabák Jan 31 December 2021 7194
Smišovský Blahoslav 29 December 2021 7347
Studenič Peter 21 September 2015 5409
Suda Vladislav 06 June 2021 7447
Tesařík Jiří / Helán Jiří 14 January 2022 7669
Thums Josef 02 October 2022 8557
Tichý Antonín 27 August 2023 8817
Valent Martin 21 September 2015 4482
Volf Jiří 11 October 2022 9547
Voráč Zdeněk 21 September 2015 4411
Vorlíček Václav 31 March 2018 4874
Žákovec Václav 21 September 2015 4690
Zedník Pavel 09 February 2022 5683
Zeman Jaroslav 05 February 2021 6463
Žid Josef 02 April 2023 8413

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---

This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED