Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 29 December 2021 12245
Bulka Antonín 21 September 2015 6064
Čajka Jaroslav 10 June 2018 3472
Černička Peter 14 April 2016 7712
Čiviš Jan 06 June 2021 7641
Doško Áda 29 December 2021 7764
Heřman Jaroslav 05 February 2021 9106
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 9387
Koníček Antonín 21 September 2015 5735
Lhotský Jiří 06 June 2021 4312
Lipold Jan 30 December 2021 7449
Mach Karel 23 January 2022 734
Maňas Václav ml. 24 December 2022 13904
Mikl Libor 14 August 2021 5267
Pecha Antonín 24 December 2022 10674
Prudík Ladislav 24 December 2022 6257
Servit Gerald 16 November 2015 5926
Šimek Jaroslav 21 September 2015 4546
Školka Áda 15 March 2021 5248
Slabák Jan 31 December 2021 6990
Smišovský Blahoslav 29 December 2021 7081
Studenič Peter 21 September 2015 5234
Suda Vladislav 06 June 2021 7219
Tesařík Jiří / Helán Jiří 14 January 2022 7454
Thums Josef 02 October 2022 8283
Tichý Antonín 24 December 2022 8417
Valent Martin 21 September 2015 4361
Volf Jiří 11 October 2022 9288
Voráč Zdeněk 21 September 2015 4307
Vorlíček Václav 31 March 2018 4766
Žákovec Václav 21 September 2015 4581
Zedník Pavel 09 February 2022 5522
Zeman Jaroslav 05 February 2021 6313
Žid Josef 18 April 2021 8079

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---