Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 29 December 2021 12670
Bulka Antonín 21 September 2015 6218
Čajka Jaroslav 13 May 2023 3743
Černička Peter 14 April 2016 8014
Čiviš Jan 06 June 2021 7837
Doško Áda 29 December 2021 8026
Heřman Jaroslav 05 February 2021 9326
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 9756
Koníček Antonín 21 September 2015 5934
Lhotský Jiří 06 June 2021 4440
Lipold Jan 30 December 2021 7805
Mach Karel 23 January 2022 892
Maňas Václav ml. 27 August 2023 15025
Mikl Libor 14 August 2021 5416
Pecha Antonín 24 December 2022 11031
Prudík Ladislav 02 April 2023 6566
Servit Gerald 16 November 2015 6090
Šimek Jaroslav 21 September 2015 4693
Školka Áda 15 March 2021 5399
Slabák Jan 31 December 2021 7204
Smišovský Blahoslav 29 December 2021 7353
Studenič Peter 21 September 2015 5415
Suda Vladislav 06 June 2021 7451
Tesařík Jiří / Helán Jiří 14 January 2022 7674
Thums Josef 02 October 2022 8568
Tichý Antonín 27 August 2023 8828
Valent Martin 21 September 2015 4486
Volf Jiří 11 October 2022 9556
Voráč Zdeněk 21 September 2015 4414
Vorlíček Václav 31 March 2018 4880
Žákovec Václav 21 September 2015 4695
Zedník Pavel 09 February 2022 5688
Zeman Jaroslav 05 February 2021 6472
Žid Josef 02 April 2023 8420

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---

This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED