Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 29 December 2021 12687
Bulka Antonín 21 September 2015 6230
Čajka Jaroslav 13 May 2023 3752
Černička Peter 14 April 2016 8022
Čiviš Jan 06 June 2021 7850
Doško Áda 29 December 2021 8037
Heřman Jaroslav 05 February 2021 9334
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 9762
Koníček Antonín 21 September 2015 5940
Lhotský Jiří 06 June 2021 4453
Lipold Jan 30 December 2021 7816
Mach Karel 23 January 2022 897
Maňas Václav ml. 27 August 2023 15067
Mikl Libor 14 August 2021 5422
Pecha Antonín 24 December 2022 11046
Prudík Ladislav 02 April 2023 6575
Servit Gerald 16 November 2015 6096
Šimek Jaroslav 21 September 2015 4700
Školka Áda 15 March 2021 5408
Slabák Jan 31 December 2021 7218
Smišovský Blahoslav 29 December 2021 7367
Studenič Peter 21 September 2015 5421
Suda Vladislav 06 June 2021 7460
Tesařík Jiří / Helán Jiří 14 January 2022 7685
Thums Josef 02 October 2022 8579
Tichý Antonín 27 August 2023 8841
Valent Martin 21 September 2015 4490
Volf Jiří 11 October 2022 9562
Voráč Zdeněk 21 September 2015 4423
Vorlíček Václav 31 March 2018 4884
Žákovec Václav 21 September 2015 4701
Zedník Pavel 09 February 2022 5703
Zeman Jaroslav 05 February 2021 6476
Žid Josef 02 April 2023 8432

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---

This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED