Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Hrdlička Ladislav

Prolog o jižní Moravěhudba, text Ladislav Hrdlička, CD Rajhradské ozvěny

Bližší informace / Nähere Informationen

Viz také / Siehe auch
Skladatel Ladislav Hrdlička / Komponist Ladislav Hrdlička
Laco


Skladby / Kompositionen

 STATUS  ADDED  TITLE  COMPOSER  TEXTER  KIND DOWNLOAD
  20140117 Aj ta naša hospůdka Ladislav Hrdlička Ladislav Hrdlička Polka pdf
  20140206 Albi Ladislav Hrdlička orchestral Waltz pdf
  20140208 Burgenland-Polka Ladislav Hrdlička -- Polka pdf
  20140123 Čau Zuzano Ladislav Hrdlička -- Quasi disco pdf
  20130121 Cestička z Holubic Ladislav Hrdlička Ladislav Hrdlička Waltz pdf
  20130124 Chvíle kouzelné Ladislav Hrdlička Ladislav Hrdlička Waltz pdf
  20140123 Holubický kostelíček Ladislav Hrdlička Ladislav Hrdlička Waltz pdf
  2014-02-19 Kubšický valčík Ladislav Hrdlička Ladislav Hrdlička Waltz pdf
  20140116 Moravo, Moravěnko Ladislav Hrdlička Ladislav Hrdlička Waltz pdf
  20140223 Na přivítanou Ladislav Hrdlička Ladislav Hrdlička Waltz pdf
  2014-03-08 Pojď, má lásko Ladislav Hrdlička Ladislav Hrdlička Waltz pdf
  20140202 Píseň letí k vám Ladislav Hrdlička Stanislav Pěnčík Polka pdf
  2014-01-31 Rajhradská Ladislav Hrdlička Stanislav Badal Polka pdf
  20140205 Romantické tango Ladislav Hrdlička Ladislav Hrdlička Tango pdf
  2014-02-10 Sváteční Ladislav Hrdlička orchestral Polka pdf
  20140203 Toulavá Ladislav Hrdlička orchestral Polka pdf
  20140128 Věrná láska Ladislav Hrdlička Ladislav Hrdlička Waltz pdf
  20140202 Židlochovická Ladislav Hrdlička Stanislav Pěnčík Polka pdf

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---