Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Prudík Ladislav

Bližší informace / Nähere Informationen

Viz také / Siehe auch
...

Poznámka / Bemerkung

xxx

Skladby / Kompositionen

 STATUS  ADDED  TITLE  COMPOSER  TEXTER  KIND DOWNLOAD NOTE
20221224 Bítovčická polka Ladislav Prudík Jaroslav Hájek Polka  
  20150305 Brtnická polka Ladislav Prudík Jaroslav Hájek Polka pdf  
20190329 Mácova Kamenická LadislavPrudik Jaroslav Hájek Polka pdf  
20190329 Odkaz trubadúrů LadislavPrudik Jaroslav Hájek Slow pdf  
  20161225 Oslava je řeka má Ladislav Prudík Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Peníze Ladislav Prudík Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20150505 Přátelství je dar Ladislav Prudík Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Srdíčkem budeme psát Ladislav Prudík Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20140221 Vinohrady Sádecké Ladislav Prudík Jaroslav Hájek Píseň pdf  
  20150505 Volební idylka Ladislav Prudík Jaroslav Hájek Polka pdf  
NEW 20230402 Vysočina láska má Ladislav Prudík Jaroslav Hájek Waltz pdf
    Život o tom je Ladislav Prudík Jaroslav Hájek Slow pdf  

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---

This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED