Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Thums Josef

Bližší informace / Nähere Informationen

Viz také / Siehe auch
Skladatel ...

Poznámka / Bemerkung

xxx

Skladby / Kompositionen

 STATUS  ADDED  TITLE  COMPOSER  TEXTER  KIND DOWNLOAD NOTE
    Bankéřova idylka Josef Thums Jaroslav Hájek Pochod pdf  
    Děkujeme pane Klostermann Josef Thums Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20191222 Déšť úsměvů Josef Thums Jaroslav Hájek Polka pdf  
20210315 Dvě lásky mám Josef Thums Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  2021219 Kniha mého života /
Buch meines Lebens
Josef Thums Jaroslav Hájek česky
Josef Thums Deutsch
Waltz pdf  
  20140221 Kosmetická idylka Josef Thums Jaroslav Hájek Polka pdf  
20210606 Krása kolem nás Josef Thums Jaroslav Hájek Waltz pdf
20220529 Krásná chci být Josef Thums Jaroslav Hájek Polka pdf
  20200707 Láska dveře otevírá Josef Thums Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20200216 Líbat musíme Josef Thums Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20190329 Nová Úroda Josef Thums Jaroslav Hájek Polka pdf  
    Pohár moudrosti Josef Thums Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Polka pro Nikolku Josef Thums Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20192224 Smích léčí Josef Thums Jaroslav Hájek Polka pdf  
NEW 20221002 To chce klid Josef Thums Jaroslav Hájek Švejkpolka pdf
  20150921 U dvou chroustů Josef Thums Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20190329 Veselé slzy Josef Thums Jaroslav Hájek PolkaWaltz pdf  
  20210228 Vzpomínky / Erinnerungen Josef Thums Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20150921 Zázrak zrození Josef Thums Jaroslav Hájek Polka pdf  

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---

This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED